Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 25

Declinarea lui πᾶς, πολύς, μέγας
Numerale
Utilizarea ca atribut sau substantiv a frazelor prepoziţionale şi a genitivului
Acuzativul de timp şi spaţiu

2501. Vocabular

δύοdoi, două
εἷς, μία, ἕνunu, una, unul singur, unic
ἕξnum. indeclinabil, şase
ἔτος, ἔτους, τόan
conj. sau, ori
ἤθελονimperf. indic. al lui θέλω (cu augment aparent neregulat, însă o altă formă a verbului a fost ἐθέλω).
ἸάκωβοςIacov
καθαρός, ά, όνcurat, pur, fără amestec
μέγας, μεγάλη, μέγαmare (lung, vast, în vârstă, abundent, puternic, de rang înalt, important)
μηδείς, μηδεμία, μηδένcu alte moduri decât indicativ, nici un, nici o, nimeni, nimic
ὀλίγοςadj. puţin, puţin numeros, mic, puţin
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδένadj. nici un, nici, nimeni, nimic (cu indicativ)
πᾶς, πᾶσα, πᾶνadj., tot, toată, oricare, orice, fiecare
πεντακισχίλιοι, αι, αnum. card. cinci mii
πέντεnum. card. cinci
πλήθος, πλήθους, τόnumăr foarte mare, mulţime, gloată, adunare
πολύς, πολλῆ, πολύnumeros, mult, mulţi, mare (număr, cantitate), majoritatea, mulţime, gloată
πούς, ποδός, ὁpicior
στάδιον, τόstadiu (măsură de lungime), stadion (locul unde se dispută competiţiile sportive) , plural: τὰ στάδια, dar de asemenea masc. οἱ στάδιοι.
τέσσαρες, αnum. card. patru
τρεῖς, τρίαnum. card. trei
ὡςconj. ca, precum, după cum, aşa cum, ca şi, când, cât timp, cu numerale: aproximativ, cam

Declinarea lui πᾶς, πολύς, μέγας

2502. Declinarea adjectivului πᾶς, πᾶσα, πᾶν

sg pl
m f n m f n
N πᾶς πᾶσα πᾶν πάντες πᾶσαι πάντα
G παντός πάσης παντός πάντων πασῶν πάντων
D παντί πάσῃ παντί πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν)
A πάντα πᾶσαν πᾶν πάντας πάσας πάντα

2503. Rădăcina masculină şi cea neutră este παντ- şi cuvântul se declină aproape la fel ca participiul aorist I activ al verbului λύω. Accentul este însă uşor neregulat la masculin şi neutru, urmând regula monosilabicelor celei de-a treia declinări (vezi §1607) la singular, nu însă şi la plural.

Utilizarea adjectivului πᾶς

2504. Adjectivul πᾶς poate sta în poziţie predicativă cu un substantiv care are articol:

πᾶσα ἡ πόλις
tot oraşul

2505. El poate sta de asemenea în poziţie atributivă:

ἡ πᾶσα πόλις
întreg oraşul

οἱ πάντες μαθηταί
toţi ucenicii (ca un întreg)

2506. Împreună cu un substantiv singular, πᾶς înseamnă adeseori fiecare:

πᾶς ὄρος
fiecare munte

Adjectivul πᾶς este în mod frecvent folosit cu articol şi participiu:

πᾶς ὁ πιστεύων
fiecare care crede

πάντες οἱ πιστεύοντες
toţi cei care cred

πάντα τὰ ὄντα ἐκεῖ
toate lucrurile care sunt acolo

Alte adjective

2507. πολύς, πολλή, πολύ

sg pl
m f n m f n
N πολύς πολλή πολύ πολλοί πολλαί πολλά
G πολλοῦ πολλῆς πολλοῦ πολλῶν πολλῶν πολλῶν
D πολλῷ πολλῇ πολλῷ πολλοῖς πολλαῖς πολλοῖς
A πολύν πολήν πολύ πολούς πολλάς πολλά

μέγας, μεγάλη, μέγα

sg pl
m f n m f n
N μεγάς μεγάλη μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα
G μεγάλου μεγάλης μεγάλου μεγάλων μεγάλων μεγάλων
D μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλῳ μεγάλοις μεγάλαις μεγάλοις
A μέγαν μεγάλην μέγα μεγάλους μεγάλας μεγάλα
V μεγάλε μεγάλη μέγα μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα

Se va observa că aceste adjective - cu excepţia formelor scurte la nominativ, vocativ şi acuzativ, masculin şi neutru singular - sunt declinate ca şi adjectivele obişnuite de declinarea a II-a şi declinarea I.

Numerale

2508. Declinarea numeralului εἷς, μία, ἕν

m f n
N εἷς μία ἕν
G ἑνός μιᾶς ἑνός
D ἑνί μιᾷ ἑνί
A ἕνα μίαν ἕν

Se vor observa uşoarele neregularităţi.

2509. Declinarea lui οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν şi a lui μηδείς, μηδεμία, μηδέν este la fel ca pentru εἷς.

2510. Numeralul δύο este nedeclinabil, cu excepţia că are forma de dativ δυσί(ν).

2511. Declinarea numeralului τρεῖς, τρία

m,f n
N τρεῖς τρία
G τριῶν τριῶν
D τρισί(ν) τρισί(ν)
A τρεῖς τρία

2512. Declinarea numeralului τέσσαρες, τέσσαρα

m,f n
N τέσσαρες τέσσαρα
G τεσσάρων τεσσάρων
D τέσσαρσι(ν) τέσσαρσι(ν)
A τέσσαρας τέσσαρα

2513. Celelalte numerale cardinale până la διακόσιοι două sute nu sunt declinabile.

Utilizarea ca atribut sau substantiv a frazelor prepoziţionale şi a genitivului

2514. Frazele prepoziţionale sunt adeseori tratate ca adjective atributive, fiind plasate după articol.

οἱ ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει μαθητεαί
sau
οἱ μαθηταὶ οἱ ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει
ucenicii din acea cetate

Aici, fraza prepoziţională ia exact locul unui adjectiv atributiv. Ne vom reaminti că οἱ ἀγαθοὶ μαθηταί sau οἱ μαθηταὶ οἱ ἀγαθοί înseamnă ucenicii cei buni (vezi §0519). Dacă în aceste fraze se substituie adjectivul ἀγαθοί cu ἐν τῇ πόλει, obţinem construcţia despre care chiar discutăm.

2515. Precum alte adjective atributive, aceste fraze prepoziţionale pot fi folosite ca substantive. Exemplu: precum οἱ ἀγαθοί înseamnă cei buni, tot aşa οἱ ἐν τῇ πόλει înseamnă cei din cetate.

2516. Un substantiv la cazul genitiv poate fi folosit în acelaşi fel. De exemplu, aşa cum οἱ ἀγαθοί înseamnă cei buni, tot aşa οἱ τοῦ Ἰησοῦ înseamnă cei ai lui Isus.

2517. În acest fel de construcţie, genitivul poate să indice diferite relaţii. Uneori el indică calitatea de fiu. Astfel, ὁ τοῦ Ζεβεδαίου poate însemna fiul lui Zebedei. Contextul este cel care determină înţelesul unei astfel de fraze. Tot ceea ce textul grecesc implică cu certitudine este faptul că persoana de care se vorbeşte este legată într-un oarecare fel de Zebedei.

2518. Să observăm că fraza ucenicii care sunt în cetate poate fi exprimată şi prin οἱ μαθηταὶ οἱ ὄντες ἐν τῇ πόλει. Dar ὄντες nu este necesar. Tot aşa, fraza cei ce sunt în cetate poate fi exprimată şi prin οἱ ὄντες ἐν τῇ πόλει. Dar de asemenea ὄντες nu este necesar. Fraza prepoziţională poate fi folosită ca adjectiv atributiv tot aşa cum se foloseşte participiul (cu complementele sale).

2519. Toate cele trei construcţii discutate mai sus (οἱ ἐν τῇ πόλει μαθηταί, οἱ ἐν τῇ πόλει şi οἱ τοῦ Ἰησοῦ) sunt importante. Trebuie deja să fie tot mai evident cât de mult este dependentă sintaxa greacă de deosebirea între poziţiile atributivă şi predicativă. Vezi §§0518-0523.

2520. Acuzativul de timp şi spaţiu

Acuzativul este folosit pentru a exprima mărimea spaţiului sau a timpului, răspunzând la întrebări precum: până unde? până când?

ἐπορεύθην μετ' αὐτοῦ στάδιον ἕν.
Am mers cu el un stadiu.

ἔμεινα μίαν ἡμέραν.
Am rămas o zi.

2521. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. μείνας σὺν αὐτῷ ἔτη τρία ἦλθεν εἰς ἐκείνην τὴν πόλιν.
2. ἰδὼν δὲ τοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ πόλει ἔγραφε καὶ τοῖς ἐν τῇ μικρᾷ. (*1)

(*1) Care este substantivul ce este legat aici în mod natural de τῇ μικρᾷ?

3. πορευθέντες δὲ οἱ τοῦ Ἰακώβου σταδίους ὡς πέντε εἶδον τὸν Ἰησοῦν καὶ πάντας τοὺς μετ' αὐτοῦ μαθητάς.
4. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα πάντα οἱ ἐν τῇ συναγωγῇ εἶπον ὅτι θέλουσιν ἰδεῖν τὸν ταῦτα ποιοῦντα.
5. ἐθαύμασεν πᾶν τὸ πλῆθος ἐν τὸ βλέπειν αὐτοὺς τὰ ποιούμενα ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ.
6. οὐκ ἔμεινε μίαν ἡμέραν ὁ μετὰ δύο ἔτη ἰδὼν τὸν ἀπόστολον τὸν εὐαγγελισάμενον αὐτόν.
7. τῶν ἀρχιερέων ὄντων ἐν ἐκείνῃ τῇ μεγάλῃ πόλει ἔμεινεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ κώμῃ ἡμέρας ὠς πέντε ἢ ἕξ.
8. δεῖ τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἐξελθεῖν εἰς τὰ ὄρη.
9. θεραπευθέντος ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ ὑπὸ τῶν τεσσάρων προσενεχθέντος αὐτῷ ἐδόξασαν πάντες οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ τὸν ποιήσαντα τὰ μεγάλα ταῦτα.
10. πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τοὺς ἐκ τῶν πόλεων ἦν ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
11. ἐποιήθη μὲν δι' αὐτοῦ ὁ κόσμος καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, αὐτὸς δὲ ἐγένετο δι' ἡμᾶς ὡς δοῦλος.
12. τοῦτο ἐποίησεν ἵνα σώσῃ πάντας τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτόν.
13. πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τοὺς ἀδελφούς.
14. συνήχθησαν πάντες οἱ ἐν τῇ πόλει ἵνα ἀκούσωσι τὰ λεγόμενα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων.
15. ταῦτα ἔλεγον οἱ ἐν τῷ οἴκῳ πᾶσι τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι διὰ τὸ γινώσκειν αὐτοὺς πάντα τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ.
16. ταῦτα ἐποίει ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἤλθε γὰρ ἀποκτεῖναι τὰ ἐν τῇ κώμῃ παιδία.
17. οὐδεὶς γινώσκει πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ εἰ μὴ (*2) ὁ ποιήσας τὰ πάντα.

(*2) εἰ μή and ἐάν μή se traduc adeseori prin decât.

18. σωθήσεται οὐδεὶς ἐὰν μὴ διὰ πίστεως· ἐτήρησε γὰρ οὐδεὶς πάσας τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ.
19. προσευχώμεθα ὑπὲρ τῶν διωκόντων ἡμᾶς, ἵνα γενώμεθα υἱοὶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
20. μακάριοι οἱ καθαροί, αὐτοὶ γὰρ τὸν θεὸν ὄψονται.

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Marii preoţi au văzut că toate lucrurile care erau spuse de Isus erau adevărate.
2. În locul acela erau cam cinci mii de bărbaţi cu multe daruri şi multe veştminte.
3. Mulţi sunt cei ce se coboară pe calea cea rea, dar puţini sunt cei ce umblă în căile vieţii.
4. Dacă deveniţi ucenici ai mei, vă voi arăta toate lucrurile.
5. Prin harul lui Dumnezeu noi am devenit cu toţii ucenici ai lui Isus.
6. Prin credinţă noi am devenit copii ai Tatălui nostru care este în ceruri, căci Isus ne-a mântuit.
7. Să facem toate lucrurile care sunt în lege, potrivit cu cele ce ne-au fost spuse de prooroci.
8. În cetatea aceea mare am văzut trei ucenici ai Domnului rugându-se Tatălui lor din ceruri. (*3)

(*3) Cu care substantiv este asociată espresia din ceruri? Dacă este asociată cu Tatăl, trebuie să fie în poziție atributivă.

9. După ce Isus a chemat pe unul din cei trei ce erau în corabie, i-a spus toate lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.
10. Eram în acelaşi oraş timp de un an, dar Isus ne-a trimis în satele ce sunt în Galilea.
11. După ce Isus a făcut toate aceste lucruri mari, Fariseii au spus că se află un duh rău în el.
12. După ce Isus a spus toate aceste lucruri mulţimilor ce erau în oraşe şi sate, i-a trimis pe ucenici pentru ca aceştia să predice şi în celelalte oraşe.
13. Toate bisericile vor vedea pe acela care le-a mântuit prin harul său şi a trimis pe apostoli la ele.
14. Mulţi împăraţi şi preoţi vor spune că toate lucrurile care au fost spuse de Isus sunt adevărate.
15. N-am văzut pe nimeni în acel mare oraş decât pe un ucenic şi câţiva copii.
16. Cei ai lui Isus au murit din pricina credinţei lor.