Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 29

Comparația adjectivelor
Declinarea lui μείζων
Genitivul de comparaţie şi utilizarea lui ἤ, "decât"
Adverbe
Genitivul cu adverbe de loc
Genitivul "timpului în care..."
Genitivul infinitivului articular care exprimă un scop
Dativul de măsură
Acuzativul de specificare
Dativul de timp
Adjective posesive
μή utilizat ca şi conjuncţie
ἵνα cu conjunctiv, în diverse moduri de utilizare
Întrebări care aşteaptă un răspuns negativ

2901. Vocabular

ἐμός, -ή, -όνadj. pos. aparţinând mie, al meu
ἔμπροσθενadv. înainte, înaintea, în faţa, în prezenţa (cu gen.)
ἐνώπιονadv. înaintea, în faţa, sub privirile, în prezenţa (cu gen.)
ἔξωadv. afară, în afara
ἐχθρός, ὁduşman, vrăjmaş
conj. decât (înţelesul de „sau” a fost discutat deja)
ἡμέτερος, -α, -ονadj. pos. aparţinând nouă, al nostru, a noastră
ἴδιος, -α, -ονpersonal, propriu, aparţinând cuiva, al cuiva
ἱκανός, -ή, -όνîndestulător, destul de mare, destul de numeros, mult, foarte mult, suficient, vrednic, considerabil
ἰσχυρότερος, -α, -ονmai puternic; comparativ al lui ἰσχυρός, -ά, -όν, puternic
καλῶςadv. bine
κρείσσων, -ονmai bun, mai puternic; comparativ al lui ἀγαθός
μᾶλλονadv. mai, încă, mai mult, decât
μείζων, -ονmai mare; comparativ al lui μέγας
μήconj. altfel, ca nu cumva, de teamă să nu (înţelesul adverbial al lui μή = „nu” a fost discutat deja)
μήποτεparticulă negativă; aceeaşi întrebuinţare ca μή, niciodată, ca nu cumva, de teamă să nu, oare, nu cumva
ὅπωςsă, ca să, pentru ca, pentru ca să (cu conjunctiv. Folosit foarte asemănător modului în care ἵνα este folosit)
πάλινadv. înapoi, îndărăt, în sens invers, la rândul său, din partea sa, din nou, iarăşi, încă o dată, mai mult, în plus
πλείων, -ονmai mulţi, mai mult, în plus; comparativ al lui πολύς
σάββατον, τόsabat (pluralul τὰ σάββατα, cu dativul neregulat τοῖς σάββασι(ν) , este adesea folosit în sens singular)
σός, -ή, -όνadj. pos. aparţinând ţie, al tău, a ta
ὑμέτερος, -α, -ονadj. pos. aparţinând vouă, al vostru, a voastră

Comparația adjectivelor

2902. Gradul comparativ al adjectivelor se termină uneori în -τερος, -α, -ον (declinat ca un adjectiv oarecare de declinarea a II-a şi I) şi uneori în -ιων, -ιων, -ιον (declinat potrivit declinării a III-a, la toate genurile).

2903. Gradul superlativ se termină în -τατος, -η, -ον, sau -ιστος, -η, -ον. În Noul Testament superlativul este foarte rar.

2904. Unele adjective au forme de comparativ şi superlativ neregulate. Acestea pot fi învăţate din dicţionar, atunci când sunt întâlnite.

Exemple:

μικρός, mic
ἐλάσσων, mai mic
ἐλάχιστος, cel mai mic.

Declinarea lui μείζων

2905. Declinarea lui μείζων, -ον mai mare, comparativul lui μέγας, este după cum urmează:

sg pl
m,f n m,f n
N μείζων μεῖζον μείζονες μείζονα
G μείζονος μείζονος μειζόνων μειζόνων
D μείζονι μείζονι μείζοσι(ν) μείζοσι(ν)
A μείζονα μεῖζον μείζονας μείζονα

2906. σώφρων, înțelept, ἄφρων, prost, ἐλάσσων, mai puțin, πλείων, mai mult, κρείσσων, mai bine etc., sunt declinate în mod asemănător.

2907. Forma prescurtată μείζω poate sta în locul lui μείζονα, la masculin şi feminin nominativ singular şi la neutru nominativ şi acuzativ plural, iar forma prescurtată μείζους la masculin şi feminin nominativ şi acuzativ plural.

2908. Genitivul de comparaţie şi utilizarea lui ἤ, decât

Acolo unde în limba română se foloseşte cuvântul decât după un adjectiv comparativ, limba greacă foloseşte fie (1) genitivul de comparaţie, fie (2) cuvântul urmat de cel de-al doilea membru al comparaţiei, la acelaşi caz la care se găseşte primul membru al comparaţiei.

Exemple:

μείζονα τούτων ποιήσει.
El va face lucruri mai mari decât acestea.

ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μάλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς.
Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina.

Aici, φῶς este la acuzativ. Înţelesul este, Oamenii au iubit mai mult întunericul decât au iubit lumina.

Adverbe

2909. Multe adverbe sunt formate din adjective, prin substituirea lui ν cu ς la sfîrşitul genitivului plural masculin şi neutru. Exemplu: καλός, bun; genitivul plural este: καλῶν; adverbul corespunzător este καλώς.

2910. Gradul comparativ al adverbelor este ca acuzativul singular neutru al gradului comparativ al adjectivului corespunzător; gradul superlativ al adverbului este ca şi acuzativul plural neutru al gradului superlativ al adjectivului corespunzător.

2911. Multe adverbe, totuşi, au forme diverse, care trebuie învăţate prin observaţie.

2912. Genitivul cu adverbe de loc

Adverbele de loc cer cazul genitiv. Exemplu:

ἔξω, afară
ἔξω τῆς πόλεως, afară din oraş
ἐγγύς τῆς πόλεως, aproape de oraş

2913. Genitivul „timpului în care...”

Genitivul este uneori folosit pentru a exprima timpul în care...

Exemplu:

παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός.
El a luat copilul şi pe mama Lui noaptea.

2914. Genitivul infinitivului articular care exprimă un scop

Genitivul infinitivului articular, fără nici o prepoziţie, este uneori folosit pentru a exprima un scop.

Exemplu:

ἦλθεν πρὸς τὸν προφήτην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
El a venit la prooroc ca să fie botezat de el

Ne vom reaminti că, în cele mai multe cazuri, infinitivul articular se foloseşte în aceleaşi construcţii ca acelea în care se poate folosi un substantiv obişnuit cu articol. Acest mod de folosire a genitivului pentru a exprima un scop nu este însă posibil cu un substantiv obişnuit.

2915. Dativul de măsură

Dativul este folosit uneori pentru a indica măsura în care ceva există sau este adevărat.

Exemple:

γινωσκόμενος τῷ προσώπῳ
fiind cunoscut la faţă
(fiind cunoscut în ce priveşte faţa).


καθαρὸς τῇ καρδία
curat la inimă (curat în ceea ce priveşte inima).

ἀνὴρ ὀνόματι Ἰάκωβος
un bărbat pe nume Iacov
(un bărbat care este Iacov, în ce priveşte numele).

2916. Acuzativul de specificare

Acuzativul de specificare este foarte asemănător în înţeles cu dativul de măsură, dar este mai rar utilizat.

Exemplu:

τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι
cam cinci mii la număr

Dativul de timp

2917. Dativul este folosit uneori pentru a exprima timpul când.

Exemplu:

ἐθεράπευσε τῷ σαββάτῳ
El a vindecat în Sabat.

2918. De obicei totuşi, timpul când este exprimat prin fraze prepoziţionale. Astfel, în Sabat poate fi ἐν τῷ σαββάτῳ.

Adjective posesive

2919. Adjectivele posesive ἐμός, al meu; σός, al tău; ἡμέτερος, al nostru; ὑμέτερος, al vostru, sunt uneori folosite în locul cazului genitiv al pronumelor personale, atunci când se doreşte o emfază. Aceste adjective posesive sunt declinate ca şi adjectivele obişnuite de declinările a II-a şi I. Ele pot sta în poziţie atributivă cu articol.

Exemple:

ὁ ἐμὸς λόγος, cuvântul meu.
ἡ χαρὰ ἡ ἐμέ, bucuria mea.
τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, voia mea.
τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν, toate lucrurile mele sunt ale tale.
ὁ ἡμέτερος λόγος, cuvântul nostru.
ὁ ὑμέτερος λόγος, cuvântul vostru.

2920. Acest mod de utilizare este destul de rar. Modul obişnuit de a spune cuvântul meu nu este ὁ ἐμὸς λόγος, sau ὁ λόγος ὁ ἐμός, ci ὁ λόγος μου.

μή utilizat ca şi conjuncţie

2921. Cuvintele care denotă teama de a... sunt urmate de μή, să nu, cu conjunctiv. Aici, μή nu este adverb, ca în cazul în care înseamnă nu, ci conjuncţie.

Exemplu:

φοβοῦμαι μὴ ἔλθῃ
mă tem să nu vină

2922. Propoziţiile negative de scop pot de asemenea să înceapă cu simplul μή în loc de ἵνα μή.

Exemplu:

τοῦτο ποιεῖτε μὴ εἰσέλθητε εἰς κρίσιν
faceţi aceste lucruri, ca să nu intraţi în judecată

2923. ἵνα cu conjunctiv, în diverse moduri de utilizare

Pe lângă modul de utilizare în care exprimă un scop, ἵνα cu conjunctiv este foarte frecvent utilizat după cuvinte de sfătuire, urări, precum şi în multe alte moduri care nu sunt uşor de clasificat.

Exemple:

εἰπὲ τῷ λίθῷ τούτῳ ἵνα γενήται ἄρτος
spune pietrei acesteia să se facă pâine

αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
aceasta este porunca mea, să vă iubiţi unii pe alţii

Întrebări care aşteaptă un răspuns negativ

2924. Întrebările care aşteaptă un răspuns negativ sunt exprimate prin μή cu indicativ.

2925. Această regulă constituie o excepţie importantă de la regula generală de utilizare a lui οὐ şi μή. (vezi §1815). Întrebările care aşteaptă un răspuns pozitiv au οὐ cu indicativ.

Exemple:
μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;
Suntem noi mai puternici decât el? Răspunsul aşteptat este: „Nu, desigur că nu”.
Compară:
οὐκ ἰσχυρότεροί ἐσμεν αὐτοῦ;
Nu suntem noi mai puternici decât el? Răspunsul aşteptat este: „Ba da, desigur că da”.

2926. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες.
2. ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὗτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε· οὗτος γὰρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
3. κέλευσον οὖν τηρηθῆναι τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ λάβωσιν αὐτὸ καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ ὅτι ἠγέρθη ἐκ τῶν νεκρῶν.
4. οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.
5. μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις ἀποθάνῃ ὑπὲρ τῶν ἄλλων.
6. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων.
7. εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ θεοῦ, κρίνατε.
8. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς, ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
9. εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἔξεστιν τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν.
10. ἔμεινεν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ διὰ τὸ εἶναι τὸν τόπον ἐγγὺς τῆς πόλεως.
11. τότε συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη.
12. μὴ ποίει τοῦτο· οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα εἰς τὴν οἰκίαν μου εἰσέλθῃς.
13. ἐλθόντες οἱ στρατιῶται νυκτὸς ἔλαβον τὸν ἄνδρα καὶ ἀγαγόντες αὐτὸν ἔξω ἀπέκτειναν.
14. τῇ μὲν σαρκὶ οὒκ ἐστε μεθ' ἡμῶν, τῇ δὲ καρδία ἐστὲ ἐγγύς.
15. μὴ περιπατοῦμεν κατὰ σάρκα; οὐκ ἔχομεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ;
16. εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ εἶναι ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς.
17. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.
18. ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῷ, ἐκεῖνον λήμψεσθε.
19. μὴ ἐποίησα τὸ ἴδιον θέλημα; οὐ μᾶλλον ἐποίησα τὸ σόν;
20. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Cei ce au făcut o lucrare bine, vor face şi lucruri mai mari.
2. Cel ce-şi conduce propria casă bine face un lucru mai mare decât cel ce ia multe cetăţi.
3. De ce faceţi aceste lucruri? Sunteţi voi cumva împăraţi şi preoţi? Nu sunteţi voi slujitori?
4. Cei ce erau în întuneric ne-au îndemnat să ne fie milă de ei şi să nu-i aruncăm afară.
5. Ai mei sunt în oraş iar ai tăi sunt în afara lui, dar vom fi cu toţii înaintea lui Dumnezeu.
6. Eşti tu mai puternic decât cel care a făcut pământul şi marea şi toate lucrurile ce sunt în ele?
7. Nu vă temeţi de cel ce ucide trupul, ci temeţi-vă mai degrabă de cel ce a făcut toate lucrurile.
8. După ce i-aţi văzut pe fraţii voştri veţi merge şi în Galilea.
9. Noi avem mai mulţi slujitori decât voi, dar ai noştri nu sunt destui pentru a evangheliza (*1) toate neamurile.

(*1) Ce construcție se folosește după ἱκανός pentru a exprima ideea destui (sau vrednici) pentru a... ?

10. Cei ce se închină Domnului ziua şi noaptea vor fi mai puternici decât cei ce-i prigonesc pe ei.
11. Sunt mai mulţi cei ce sunt cu noi decât cei ce sunt cu ei.
12. Fiind cu voi în inimă, nu cu faţa, vă îndemnăm să faceţi bine toate lucrurile pe care vi le-am poruncit.
13. Preoţii s-au dus afară din oraş, ca să nu-i poată cărturarii vedea făcând ceea ce nu este îngăduit să se facă.
14. Dacă cineva care este mai puternic decât noi vine împotriva noastră nu vom rămâne în oraş.
15. După ce Isus a vindecat pe un om în Sabat, cărturarii s-au temut că oamenii îl fac împărat.
16. Este mai bine să mori pentru fraţi decât să faci ceea ce apostolii ne-au îndemnat să nu facem.