Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători

Referințe

0518. Utilizarea atributivă şi predicativă a adjectivului

Adjectivele pot fi folosite în două moduri distincte:

(1) atributiv
(2) predicativ

În expresia cuvântul bun, adjectivul bun este în poziţie atributivă: el ne spune la ce fel de cuvânt ne referim. Nu ne referim la toate cuvintele, sau la orice cuvânt, ci doar la cuvântul care este bun.

În expresia cuvântul este bun, adjectivul bun este în poziţie predicativă: împreună cu verbul este, el realizează o apreciere legată de subiect, cuvântul.

În limba greacă, distincţia între adjectivul atributiv şi cel predicativ este de o extremă importanţă; aşa cum se va observa mai târziu, câteva din cele mai importante şi mai caracteristice părţi ale gramaticii greceşti se bazează pe această distincţie.

0519. Expresia cuvântul bun poate fi formulată în limba greacă în două moduri comune: ὁ ἀγαθός λόγος sau ὁ λόγος ὁ ἀγαθός.

Se va observa că ceea ce este caracteristic legat de această poziţie atributivă a adjectivului grecesc este faptul că adjectivul vine imediat după articol. Cea de-a doua din alternative este foarte asemănătoare situaţiei din limba română când formulăm această expresie astfel: cuvântul cel bun.

0520. Expresia cuvântul este bun poate fi formulată în limba greacă în două moduri:

ὁ λόγος ἀγαθός sau ἀγαθός ὁ λόγος. (Verbul poate fi omis).

Ceea ce este caracteristic legat de această poziţie predicativă în limba greacă este faptul că adjectivul nu vine imediat după articol.

0521. Studentul îşi va fixa în minte această distincţie citind cu voce tare, în mod repetat, expresii ca cele de mai sus şi altele asemănătoare, până când expresia ἀγαθὸς ὁ λόγος ajunge să însemne pentru el, fără să trebuiască să facă o analiză conştientă, bun (este) cuvântul, şi să fie complet disociat de ideea cuvântul cel bun. În acest fel se va aşeza o temelie solidă pentru stăpânirea unei importante părţi a sintaxei greceşti.

0522. Exerciţii de repetare a poziţiilor atributivă şi predicativă ale adjectivului (audio)


Poziţia atributivă


ὁ ἀγαθὸς λόγοςcuvântul (cel) bun (N, sg)
ὁ λόγος ὁ ἀγαθός

Poziţia predicativă

ὁ λόγος ἀγαθόςcuvântul este bun
ἀγαθὸς ὁ λόγος

0523. Se va observa că distincţia între poziţiile atributivă şi predicativă ale adjectivului se poate face în limba greacă numai atunci când substantivul este articulat: expresiile ἀγαθὸς λόγος sau λόγος ἀγαθός (substantivul aici neavând articol) pot ambele să însemne fie (un) cuvânt bun (atributiv) fie un cuvânt este bun (predicativ).