Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecția 4

Substantive de declinarea I

0401. Vocabular (audio)

ἀλήθεια, ἡ adevăr
βασιλεία, ἡ domnie, împărăţie
γραφή, ἡ scriptură, scriere
δόξα, ἡ slavă, mărire, cinste
εἰρήνη, ἡ pace
ἐκκλησία, ἡ adunare, biserică
ἐντολή, ἡ poruncă
ζωή, ἡ viaţă
ἡμέρα, ἡ zi
καρδία, ἡ inimă
παραβολή, ἡ comparaţie, pildă, simbol
φωνή, ἡ sunet, voce, glas
ψυχή, ἡ suflu, suflare, suflet, viaţă, existenţă
ὥρα, ἡ perioadă de timp, oră, ceas

0402. Substantive de declinarea I

Toate substantivele de declinarea I care se termină în α sau η sunt feminine.

0403. Declinarea substantivului ὥρα, ἡ (audio)

sgpl
N, Vὥραὧραι
Gὥραςὡρῶν
Dὥρᾳὥραις
Aὥρανὥρας

0404. Rădăcina lui ὥρα este ὡρα-, iar declinarea I este adeseori numită declinarea în α, deoarece rădăcinile substantivelor de declinarea I se termină în α. Totuşi, deoarece vocala finală a rădăcinii intră în diferite combinaţii cu terminaţiile, este mai convenabil pentru începător să considere că rădăcina lui ὥρα este ὡρ-, terminaţiile fiind -α, -ας, etc. Trebuie observat că α este caracteristic pentru această declinare aşa cum ο este caracteristic pentru declinarea a II-a.

0405. Se va observa că α la nominativ, genitiv şi acuzativ singular, precum şi la acuzativ plural, este lung.

0406. Genitivul plural face exepţie de la regula accentului substantivului. Regula accentului substantivului cere ca accentul să rămână pe aceeaşi silabă ca şi la nominativ singular, dar substantivele de declinarea I au accent circumflex pe ultima silabă la genitiv plural, indiferent unde era plasat accentul la nominativ singular.

0407. Declinarea lui βασιλεία este exact ca a lui ὥρα, căci şi aici avem la nominativ singular o silabă penultimă lungă accentuată, urmată de un α lung în ultima silabă.

0408. Declinarea substantivului ἀλήθεια, ἡ (audio)

sgpl
N, Vἀλήθειαἀλήθειαι
Gἀληθείαςἀληθειῶν
Dἀληθείᾳἀληθείαις
Aἀλήθειανἀληθείας

0409. Declinarea substantivului δόξα, ἡ (audio)

sgpl
N, Vδόξαδόξαι
Gδόξηςδοξῶν
Dδόξῃδόξαις
Aδόξανδόξας

0410. Particula α de la nominativul singular al substantivelor de declinarea I se schimbă în η la genitiv şi dativ singular (cazurile genitiv şi dativ se mai numesc cazuri oblice), cu excepţia situaţiei în care aceasta vine după ε, ι sau ρ.

0411. Declinarea substantivului γραφή, ἡ (audio)

sgpl
N, Vγραφήγραφαί
Gγραφῆςγραφῶν
Dγραφῇγραφαῖς
Aγραφήνγραφάς

0412. Când un substantiv de declinarea I se termină în η la nominativ singular, η este menţinut la singular la toate cazurile. La plural însă, formele tuturor substantivelor de declinarea I sunt asemănătoare.

0413. La declinarea I (ca şi la declinarea a II-a - vezi §0318), când ultima silabă este accentuată, ea are accent circumflex la genitiv şi dativ, atât la singular cât şi la plural, în celelalte situaţii accentul fiind ascuţit.

0414. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română :

1. ψυχὴ βλέπει ζωήν.
2. βασιλεία γινώσκει ἀλήθειαν.
3. ἄνθρωπος γράφει ἐντολὰς καὶ νόμους.
4. ἀπόστολοι λαμβάνουσι δούλους καὶ δῶρα καὶ ἐκκλησίας.
5. ἀπόστολοι καὶ ἐκκλησίαι βλέπουσι ζωὴν καὶ θάνατον.
6. υἱὸς δούλου λέγει παραβολὴν ἐκκλησίᾳ.
7. παραβολὴν λέγομεν καὶ ἐντολὴν καὶ νόμον.
8. βασιλείας γινώσκετε καὶ ἐκκλησίας.
9. ἐκκλησίαν διδάσκει ἀπόστολος καὶ βασιλείαν δοῦλος.
10. νόμον καὶ παραβολὴν γράφει ἄνθρωπος ἐκκλησίᾳ.
11. καρδίαι ἀνθρώπων ἔχουσι ζωὴν καὶ εἰρήνην.
12. φωνὴ ἀποστόλων διδάσκει ψυχὰς δοῦλων.
13. ὥρα ἔχει δόξαν.
14. φωναὶ ἐκκλησιῶν διδάσκουσι βασιλείας καὶ ἀνθρώπους.
15. βλέπεις δῶρα καὶ δόξαν.
16. γράφει ἐκκλησίᾳ λόγον ζωῆς.
17. λέγει καρδίαις ἀνθρώπων παραβολὴν καὶ νόμον.
18. γράφει ἐκκλησίᾳ υἱὸς ἀποστόλου.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă

1. O împărăţie primeşte slavă.
2. Bisericile spun pilde unor inimi de oameni.
3. O inimă de om învaţă pe un apostol, şi o voce de apostol învaţă pe un slujitor.
4. Avem scrieri ale unor apostoli.
5. Bisericile au pace şi slavă.
6. O zi vede viaţa şi moartea.
7. Nişte apostoli primesc temple şi împărăţii.
8. Vedem case şi temple şi biserici.
9. Un slujitor spune o pildă unor inimi de oameni.
10. Cunoaştem vocile bisericilor şi cuvintele adevărului.
11. O voce de apostol spune o pildă unor suflete de oameni.

Cheia exercițiului