Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 21

Infinitivul prezent şi aorist
Infinitivul articular
Discursul indirect
Nume proprii

2101. Vocabular

δεῖverb impersonal, folosit numai la persoana a III-a (cere acuzativ), trebuie, se cuvine, este necesar
ἔξεστι(ν)verb impersonal, folosit numai la persoana a III-a (cere dativul persoanei pentru care „se cuvine să”), este îngăduit, este cu putinţă, este posibil, se cuvine
θέλωdoresc, vreau
Ἰησοῦς, Ἰησοῦ, ὁIsus
Ἰουδαῖος, ὁIudeu
κελεύωporuncesc
κώμη, ἡtârg, sat, orăşel
μέλλωsunt gata să, sunt pe punctul de, intenţionez să
ὀφείλωsunt dator, datorez, sunt obligat, sunt silit, (eu) trebuie să
πάσχωtrec prin încercări, pătimesc, sufăr
πρόprep. în faţa, înainte de, înaintea (cere genitiv)
σωτηρία, ἡmântuire, salvare, izbăvire, scăpare
Φαρισαῖος, ὁfariseu
Χριστός, ὁHristos

Infinitivul prezent şi aorist

2102. Infinitivul prezent şi aorist al verbului λύω

Prezent Aorist
Activ λύειν λῦσαι
Mediu λύεσθαι λύσασθαι
Pasiv λύεσθαι λυθῆναι

2103. Se va observa că:

- infinitivul prezent se formează pe rădăcina prezentului;
- infinitivul aorist activ şi mediu se formează pe rădăcina aoristă (cu caracteristica -σα);
- infinitivul aorist pasiv se formează pe rădăcina aoristă pasivă (cu caracteristica -θε lungită la -θη).

2104. Aoristul I activ infinitiv este accentuat pe penultima silabă, chiar dacă acest lucru implică o excepţie de la regula accentului verbelor. Astfel, avem de exemplu πιστεῦσαι, şi nu πίστευσαι.

2105. Infinitivul aorist II activ al verbului λείπω este λιπεῖν, iar infinitivul aorist II mediu este λιπέσθαι. Acestea sunt identice cu formele de infinitiv prezent în ce priveşte terminaţiile, diferenţa constând în iregularitatea accentului.

2106. Infinitivul prezent al verbului εἰμί este εἶναι.

2107. Infinitivul este un substantiv verbal. În multe cazuri, folosirea infinitivului în limba greacă este atât de asemănătoare cu cea din limba română, încât nu necesită niciun comentariu. De exemplu:

θέλω ἀκούειν τὸν λόγον.
Doresc să ascult cuvântul.

În acest caz, traducerea în limba română este perfect literală.

2108. În mod normal nu există nici un fel de distincţie privitoare la timp propriu-zis între timpurile infinitivului; deosebirea între ele este asemănătoare cu situaţiile întâlnite la conjunctiv. Infinitivul prezent se referă la o acţiune care este continuă sau repetată; infinitivul aorist nu are nici o conotaţie de acest gen.

2109. Negativul infinitivului este μή.

Infinitivul articular

2110. Fiind substantiv, infinitivul grecesc poate să aibă articol, ca oricare alt substantiv. El este tratat ca un substantiv neutru nedeclinabil; va avea deci articol neutru.

Infinitivul cu articol poate să se găsească în cele mai multe construcţii în care se poate găsi orice substantiv. Astfel:

καλόν ἐστι τὸ ἀποθανεῖν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν.
Este frumos a muri pentru fraţi.

sau, într-o traducere mai puţin literală:

Este frumos să-ţi dai viaţa pentru fraţi.

Aici, τὸ ἀποθανεῖν este un substantiv în cazul nominativ; el este subiectul verbului ἐστιν.

2111. O importanţă deosebită o are folosirea infinitivului articular după prepoziţii.

Exemple:

μετὰ τὸ λῦσαι
după actul de eliberare

ἐν τῷ λύειν
în timpul procesului de eliberare

διὰ τὸ λυθῆναι
din pricina faptului de a fi eliberat

μετὰ τὸ λυθῆναι
după actul de a fi eliberat

πρὸ τοῦ λῦσαι
înainte de actul eliberării

εἰς τὸ λῦσαι
spre procesul de eliberare

Această ultimă prepoziţie, εἰς, este foarte adesea folosită împreună cu infinitivul articular pentru a exprima un scop. Dacă o anumită acţiune este efectuată pentru a intra într-o altă acţiune, ea este efectuată în scopul acelei acţiuni. Astfel, εἰς τὸ λῦσαι înseamnă pentru scopul de a elibera.

2112. Până acum, am privit infinitivul ca pe un substantiv. El este însă şi parte verbală, iar ca parte verbală el poate avea nu numai complemente adverbiale şi directe - ca în cazul participiului - ci şi subiect.

Subiectul infinitivului este la cazul acuzativ.

Exemple:

ἐν τῷ λέγειν αὐτοὺς ταῦτα
în împrejurarea că ei spuneau aceste lucruri

Aici, αὐτούς este subiectul infinitivului λέγειν, iar ταῦτα este complementul direct al acestuia.

μετὰ τὸ ἀπολυθῆναι τὸν ὄχλον ἀπῆλθεν ὁ κύριος.
După împrejurarea că mulţimii i s-a dat drumul, Domnul a plecat.

Acelaşi lucru ar putea fi exprimat astfel:

ἀπολυθέντος τοῦ ὄχλου ἀπῆλθεν ὁ κύριος.

διὰ δὲ τὸ λέγεσθαι τοῦτο ὑπὸ τῶν ὄχλων ἀπῆλθεν ὁ ἀπόστολος.
Datorită împrejurării că mulţimile au spus aceste lucruri, apostolul a plecat.

ταῦτα δὲ εἶπον ὑμῖν εἰς τὸ μὴ γενέσθαι ὑμᾶς δούλους τῆς ἁμαρτίας.
Şi aceste lucruri vi le-am spus ca să nu deveniţi robi ai păcatului.

2113. Se observă că uneori este necesar ca infinitivul articular cu prepoziţii să fie tradus în limba română cu ajutorul unei propoziţii ce începe cu o conjuncţie. Trebuie însă avut în vedere că o astfel de traducere nu are nimic în comun cu detaliile textului original grecesc. Lucrul acesta se face cu scopul de a traduce cu exactitate ideea textului grecesc şi nu neapărat cuvintele individuale din care acesta se compune.

Discursul indirect

2114. Discursul indirect poate fi exprimat uneori prin acuzativ plus infinitiv.

Exemplu:

ἔλεγον οἱ ἄνθρωποι αὐτὸν εἶναι τὸν προφήτην.
Oamenii spuneau că el este proorocul.

2115. De obicei însă, discursul indirect este exprimat prin ὅτι plus indicativ. De observat că în limba greacă se menţine în discursul indirect modul şi timpul pe care l-ar avea discursul direct care stă în spatele celui indirect.

Exemple:

λέγει ὅτι βλέπει τὸν ἀπόστολον.
El zice că-l vede pe apostol.

Aici, discursul direct care stă în spatele discursului indirect este Eu îl văd pe apostol, căci acestea ar fi cuvintele vorbitorului, dacă acesta s-ar exprima prin a se cita pe sine însuşi.

εἶπεν ὅτι βλέπει τὸν ἀπόστολον.
El a zis că-l vede pe apostol.

Aici, βλέπει este la timpul prezent deoarece discursul direct care stă în spatele discursului indirect este Eu îl văd pe apostol, căci acestea ar fi cuvintele vorbitorului dacă acesta s-ar exprima printr-un discurs direct.

εἶπεν ὁ μαθητὴς ὅτι εἶδεν τὸν ἀπόστολον.
Ucenicul a zis că-l văzuse pe apostol.

Aici, discursul direct care stă în spatele discursului indirect este L-am văzut pe apostol.

εἶπεν ὅτι ὄψεται τὸν ἀπόστολον.
El a zis că-l va vedea pe apostol.

Discursul direct ar fi Îl voi vedea pe apostol.

Nume proprii

2116. Numele proprii (se scriu cu majusculă) adeseori au articol. Desigur, atunci când traducem din greacă în română, va trebui, în cazul unor asemenea situaţii, să omitem articolul. Declinarea numelui lui Isus:

NἸησοῦς
GἸησοῦ
DἸησοῦ
AἸησοῦν
VἸησοῦ

2117. Anumite substantive, care se referă la persoane sau lucruri care nu sunt parte dintr-o categorie oarecare ci sunt unice, sunt tratate ca nume proprii, articolul putând fi folosit sau omis. De exemplu:

θεός sau ὁ θεός = Dumnezeu
πνεῦμα sau τὸ πνεῦμα = Duhul
κόσμος sau ὁ κόσμος = lumea
νόμος sau ὁ νόμος = Legea

2118. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτὴν.
2. κελεύσας δὲ τοὺς ὄχλους ἀπολυθῆναι ἐξῆλθεν εἰς τὴν ἔρημον.
3. οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ ἐκβαλεῖν αὐτόν.
4. ἤρξατο δὲ ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν.
5. μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν δόξῃ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
6. εἰ θέλει μετ' ἐμοῦ ἐλθεῖν, δεῖ αὐτὸν ἀποθανεῖν.
7. καλόν σοί ἐστιν εἰς ζωὴν εἰσελθεῖν.
8. ἐν δὲ τῷ λέγειν με τοῦτο ἔπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτούς.
9. μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναι τὸν κύριον ἐδίωξαν οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.
10. πρὸ δὲ τοῦ βληθῆναι εἰς φυλακὴν τὸν προφήτην ἐβάπτιζον οἱ μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτούς.
11. διὰ δὲ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐκεἶ συνῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι.
12. θέλω γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἴνα λάβητε δῶρον ἀγαθόν, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς μαθητὰς πιστούς.
13. ἀπέθανεν ὑπὲρ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς.
14. ἔπεμψεν ὁ θεὸς τὸν Ἰησοῦν, ἵνα ἀποθάνῃ ὑπὲρ ἡμῶν, εἰς τὸ δοξάζειν ἡμᾶς τὸν σώσαντα ἡμᾶς.
15. εἶπεν ὁ τυφλὸς ὅτι βλέπει τοὺς ἀνθρώπους.
16. εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐλεύσεται ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ.
17. ταῦτα ἔλεγεν ὁ ἀπόστολος ἔτι ὢν ἐν σαρκί, εἰς τὸ πιστεῦσαι εἰς τὸν Ἰησουν τοὺς ἀκούοντας.
18. κελεύσας ἡμᾶς ὁ Ἰησοῦς ἐλθεῖν εἰς τὴν κώμην εὐθὺς ἀπέλυσε τὸν ὄχλον.
19. σωθέντες ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ὀφείλομεν καὶ πάσχειν διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
20. ἐν τῷ πάσχειν ἡμᾶς ταῦτα ἔλεγον οἱ ἀδελφοὶ ὅτι βλέπουσι τὸν Ἰησοῦν.

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Pe când Isus predica evanghelia la popor, fariseii porunceau soldaţilor să-l aducă.
2. După ce Isus a poruncit mulţimii să plece, ucenicii Săi au venit la El.
3. Dacă dorim să-L vedem pe Isus, să mergem în satul acesta.
4. Ei au spus că se cuvine să ia aceste veşminte.
5. Ei au văzut că este necesar să ia aceste haine.
6. După ce Isus a spus aceste lucruri Fariseilor, mulţimea a plecat.
7. Din cauză că nu suntem ucenici ai lui Isus, dregătorul ne va porunci să plecăm.
8. După ce mântuirea a fost predicată poporului, Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi.
9. Trebuie ca atunci când suferim aceste lucruri să ne rugăm la Cel care ne-a mântuit.
10. Vom fi mântuiţi în ceasul acela, pentru că am crezut în numele lui Isus.
11. Cei ce au venit în satul acela au văzut că Isus este în casă.
12. Să nu păcătuim, căci Dumnezeu nu va primi în Împărăţia Sa pe cei ce păcătuiesc şi nu se întorc la El.
13. În timp ce oamenii aceştia se rugau la Dumnezeu, soldaţii prigoneau biserica.
14. Şi după ce au intrat ei în satul acesta, au spus că doresc să-L vadă pe Isus.
15. Această femeie a venit să vadă lucrările Hristosului.
16. Oamenii au fost aduşi la Isus Hristos pentru ca acesta să-i vindece.