Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători

Referințe

1607. Monosilabice de declinarea a III-a

Substantivele monosilabice de declinarea a III-a au la genitiv şi dativ, singular şi plural, accentul pe ultima silabă. La genitiv plural, el este circumflex.

Exemplu: σάρξ, σαρκός, σαρκῶν.

Aceasta este o excepție de la regula accentuării substantivelor. Potrivit acelei reguli, accentul rămâne pe aceeași silabă ca la nominativ singular, în măsura permisă de regulile generale de accentuare.