Vasile Stancu

Limba greacă veche

Una din pasiunile mele este limba greacă veche; m-am gândit să încerc să împărtăşesc această pasiune şi altora. Trecuseră mulţi de ani din viaţa mea când am descoperit cât de folositor ar putea fi pentru orice om să cunoască această limbă. Eu unul am pornit s-o studiez ca să pot citi Noul Testament în limba lui originală. De ce mi-aş fi dorit asta când există atâtea traduceri foarte bune şi atâtea comentarii în toate limbile pământului? Poate pentru că am întâlnit din când în când oameni care spun despre felurite pasaje cum că "... în cutare loc versiunea cutare nu este chiar corectă, deoarece în limba greacă înţelesul ar fi aşa şi aşa...". Dar oamenii aceia nu cunoşteau ei înşişi limba greacă, ci auziseră şi ei de la alţii cum că (şi acelora li se spusese, poate, că) aşa ar fi.

Dacă ar şti ce se găseşte dincolo de bariera de cunoaştere a acestei limbi, mulţi ar trebui să-şi dorească s-o înveţe, căci dintr-o dată orizonturile conoașterii se deschid semnificativ, având în vedere cantitatea uriaşă de literatură din toate domeniile care se face astfel disponibilă în limba folosită de autori. Se spune că marele matematician Fermat şi-ar fi notat demonstraţia faimoasei sale teoreme (pentru care încă nimeni până în vremea în care eu eram elev de liceu nu reușise să formuleze o demonstrație completă) pe paginile manualului de geometrie în limba greacă al lui Euclid în timp ce-l studia. Citind un pic din acel manual parcă m-a cuprins din nou emoţia din anii de liceu când speram să pot prezenta profesorului nostru de matematică o demostraţie elementară (căci elementară trebuie să fi fost demonstrația dată de Fermat însuși) cum că an + bn = cn nu are soluţii pentru n > 2 (a, b, c, sunt numere întregi pozitive). Noi spunem 'spaţiu cu două sau trei sau mai multe dimensiuni'; cuvântul grecesc pentru ceea ce numim noi 'dimensiune' în acest caz are înţelesul de 'creştere'. Argumentele acestei ecuaţii 'cresc' de la starea lor inițial liniară la forme de creștere cu atâtea dimensiuni câte unităţi are 'n'. Să-l fi ajutat oare limba greacă pe Fermat în vreun fel?...

Şi apoi medicina lui Hipocrate, istoriile lui Herodot, filosofia lui Socrate, poezia lui Homer și câte și mai câte – toate te îndeamnă să dorești să citești aceste lucruri în original.

•••

Greaca biblică

Materialul original folosit pentru studiu este New Testament Greek for Beginners de Gresham Machen, publicat în 1923 de către MacMillan Publishing Company. Am ales această carte pur și simplu pentru că ea a fost primul meu manual de greacă.

Am inclus și ceva material suplimentar, în special în legătură cu pronunția și accentul, precum și mostre audio în primele câteva lecții pentru vocabular, paradigme și exercițiile de traducere din greacă în română. De asemenea, o cheie a exercițiilor de traducere este în curs de realizare.

Ideea acestei 'clase virtuale' mi-a venit după ce am încheiat un curs pentru începători bazat pe prima jumătate a manualului lui Machen și am dorit găsesc o modalitate de a continua studiul într-un mod cât de cât sistematic. Mi-am închipuit că vor mai fi, poate, și alții care ar dori să se alăture și că se vor putea adăuga lecții pe măsură ce studiul avansează.

Greaca homerică

Este inclus aici un curs complet de greacă homerică pentru începători, bazat pe manualul Homeric Greek - A Book for Beginners de Clyde Pharr, publicat de D.C. Heath & Co., Publishers în anul 1920. În principiu, acest material reprezintă o traducere fidelă a textului original. Acolo unde s-au făcut totuși anumite adaptări sau modificări, textul respectiv sau numărul paragrafului apare în această culoare. De ce au fost necesare adaptări? Pentru că, de exemplu, la paragraful dedicat pronunției, modul în care se pronunță diversele litere este explicat în versiunea originală făcând apel la cuvinte englezești; pentru versiunea în limba română am considerat că este mai potrivit să se folosească cuvinte românești. Exemple:

Exemple
Este în curs de adăugare și o cheie de rezolvare a exercițiilor de traducere.

Este de asemenea în curs de adăugare o secțiune dedicată Iliadei. Fiecare din cele douăzeci și patru de cărți include cel puțin textul homeric, traducerea lui George Murnu, și parafraza în greaca koine a lui Theodorus Gaza. La Cântul I s-au adăugat comentariile din manualul de greacă homerică și marcajul metric al versurilor.

Pronunția

Spune Machen:

Pe parcursul întregului studiu, o mare atenție ar trebui acordată pronunției: propozițiile grecești să fie întotdeauna citite cu voce tare, atât la pregătirea lecțiilor cât și în activitatea de clasă. În acest fel, limba va fi învățată nu numai cu ochii, ci și cu urechile, și se va fixa în memorie mult mai puternic.

Deoarece în acest moment se manifestă mai multe poziții divergente printre specialiști și studenți cu privire la sistemul de pronunție care să fie folosit, am făcut o alegere proprie, care este descrisă în acest material.

Accentul

Acest material conține regulile din manualul lui Machen, plus câteva considerații personale.

Mostre audio

Aici se găsesc pasaje de text în greaca veche, citite conform sistemului de pronunție propus în acest material.

Vasile Stancu