Vasile Stancu

Limba greacă veche

Una din pasiunile mele este limba greacă veche; m-am gândit să încerc să împărtăşesc această pasiune şi altora. Trecuseră mulţi de ani din viaţa mea când am descoperit cât de folositor ar putea fi pentru orice om să cunoască această limbă. Eu unul am pornit s-o studiez ca să pot citi Noul Testament în limba lui originală. De ce mi-aş fi dorit asta când există atâtea traduceri foarte bune şi atâtea comentarii în toate limbile pământului? Poate pentru că am întâlnit din când în când oameni care spun despre felurite pasaje cum că "... în cutare loc versiunea cutare nu este chiar corectă, deoarece în limba greacă înţelesul ar fi aşa şi aşa...". Dar oamenii aceia nu cunoşteau ei înşişi limba greacă, ci auziseră şi ei de la alţii cum că (şi acelora li se spusese, poate, că) aşa ar fi.

Dacă ar şti ce se găseşte dincolo de bariera de cunoaştere a acestei limbi, mulţi ar trebui să-şi dorească s-o înveţe, căci dintr-o dată orizonturile conoașterii se deschid semnificativ, având în vedere cantitatea uriaşă de literatură din toate domeniile care se face astfel disponibilă în limba folosită de autori. Se spune că marele matematician Fermat şi-ar fi notat demonstraţia faimoasei sale teoreme (pentru care încă nimeni până în vremea în care eu eram elev de liceu nu reușise să formuleze o demonstrație completă) pe paginile manualului de geometrie în limba greacă al lui Euclid în timp ce-l studia. Citind un pic din acel manual parcă m-a cuprins din nou emoţia din anii de liceu când speram să pot prezenta profesorului nostru de matematică o demostraţie elementară (căci elementară trebuie să fi fost demonstrația dată de Fermat însuși) cum că an + bn = cn nu are soluţii pentru n > 2 (a, b, c, sunt numere întregi pozitive). Noi spunem 'spaţiu cu două sau trei sau mai multe dimensiuni'; cuvântul grecesc pentru ceea ce numim noi 'dimensiune' în acest caz are înţelesul de 'creştere'. Argumentele acestei ecuaţii 'cresc' de la starea lor inițial liniară la forme de creștere cu atâtea dimensiuni câte unităţi are 'n'. Să-l fi ajutat oare limba greacă pe Fermat în vreun fel?...

Şi apoi medicina lui Hipocrate, istoriile lui Herodot, filosofia lui Socrate, poezia lui Homer și câte și mai câte – toate te îndeamnă să dorești să citești aceste lucruri în original.

Vasile Stancu