Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecția 3

Substantive de declinarea a II-a
Ordinea cuvintelor
ν eufonic

0301. Vocabular (audio)

ἀδελφός, ὁ frate
ἄνθρωπος, ὁ om
ἀπόστολος, ὁ trimis, sol, apostol
δοῦλος, ὁ sclav, rob, slujitor, slugă
δῶρον, τό dar, cadou
θάνατος, ὁ moarte
ἱερόν, τό sanctuar, templu
καὶ şi, iar
λόγος, ὁ cuvânt
νόμος, ὁ lege
οἶκος, ὁ casă, locuinţă
υἱός, ὁ fiu

0302. Substantive de declinarea a II-a

Există trei declinări în limba greacă. Vom studia mai întâi declinarea a II-a, deoarece este mai uşoară şi cuprinde un număr mai mare de substantive comune.

0303. În limba greacă nu există articol nehotărât, astfel că ἀδελφός, de exemplu, poate înseamna frate sau un frate.

0304. În limba greacă, substantivul are gen, număr şi caz. Studentul va trebui să verifice genul substantivelor cu ajutorul dicționarului; putem spune totuşi că, pentru declinarea a II-a, aproape toate substantivele care se termină în -ος sunt masculine şi că toate substantivele care se termină în -ον sunt neutre.

0305. Genul substantivelor este indicat în vocabular prin articolul plasat înaintea substantivului. Articolul în limba greacă are următoarele forme:

-pentru masculin
-pentru feminin
τό-pentru neutru

Observaţie: când spunem articol cu referire la limba greacă, înţelegem că este vorba de aticolul hotarât, căci articol nehotărât nu există.

0306. Există, în principal, două numere, Singular şi Plural. Verbele se acordă cu subiectul lor în număr.

0307. Există cinci cazuri: Nominativ, Genitiv, Dativ, Acuzativ şi Vocativ.

0308. Declinarea substantivului ἄνθρωπος, ὁ (audio)

SingularPlural
Nominativἄνθρωποςἄνθρωποι
Genitivἀνθρώπουἀνθρώπων
Dativἀνθρώπῳἀνθρώποις
Acuzativἄνθρωπονἀνθρώπους
Vocativἄνθρωπεἄνθρωποι

Studentul va observa cu grijă cum se aplică principiile accentului aici şi, în general, la toate cuvintele. La rostire, accentul trebuie aplicat pe silaba unde acesta este plasat.

0309. Rădăcina unui substantiv este acea parte a substantivului care rămâne neschimbată atunci când sunt adăugate diferitele terminaţii. Rădăcina lui ἄνθρωπος este ἄνθρωπο-, şi, la toate celelalte substantive de declinarea a II-a, rădăcina se termină în -ο. De aceea, declinarea a II-a este uneori numită declinarea în o. Dar acest o final devine atât de mascat atunci când terminaţiile intră în combinaţie cu el, încât este mai convenabil să se considere că rădăcina lui ἄνθρωπος este ἄνθρωπ-, iar -ος, -ου, etc., sunt terminaţiile. Oricum, trebuie observat că 'o' (împreună cu corespondentul lui lung 'ω') este vocala caracteristică pentru ultima silabă a substantivelor de declinarea a II-a.

0310. Subiectul unei propoziţii este la cazul Nominativ. Astfel, ἀπόστολος γινώσκει înseamnă un apostol cunoaşte. (audio)

0311. Obiectul unui verb tranzitiv este la cazul Acuzativ. Astfel, βλέπω ἄνθρωπον înseamnă eu văd un om. (audio)

0312. Cazul Genitiv exprimă posesia. Astfel, λόγοι ἀποστόλων înseamnă cuvinte de apostoli (sau cuvinte ale unor apostoli). Cazul genitiv mai are însă şi alte utilizări importante, care vor fi învăţate de-a lungul procesului de studiu. (Funcţiile ablativului din limba latină sunt împărţite în limba greacă între genitiv şi dativ). (audio)

0313. Dativul este cazul obiectului indirect. Astfel, λέγω λόγον ἀποστόλοις înseamnă eu spun un cuvânt unor apostoli. Dativul are însă multe alte utilizări importante, care vor fi învăţate pe măsură ce acest studiu avansează. (audio)

0314. Vocativul este cazul adresării directe. Astfel, ἀδελφέ, βλέπομεν înseamnă frate, vedem. La plural, cazul vocativ la toate declinările este identic ca formă cu nominativul. Vocativul plural poate fi deci omis în paradigmele de învăţare. (audio)

0315. Declinarea substantivului λόγος, ὁ (audio)

Sg.Pl.
Nom.λόγοςλόγοι
Gen.λόγουλόγων
Dat.λόγῳλόγοις
Ac.λόγονλόγους
Voc.λόγελόγοι

0316. Declinarea substantivului δοῦλος, ὁ (audio)

sgpl
Nδοῦλοςδοῦλοι
Gδούλουδούλων
Dδούλῳδούλοις
Aδοῦλονδούλους
Vδοῦλεδοῦλοι

Substantivele λόγος şi δοῦλος diferă de ἄνθρωπος și prin aceea că accentul este diferit la nominativ singular; astfel, aplicarea regulilor generale ale accentului este diferită.

0317. Declinarea substantivului υἱός, ὁ (audio)

sgpl
Nυἱόςυἱοί
Gυἱοῦυἱῶν
Dυἱῷυἱοῖς
Aυἱόνυἱούς
Vυἱέυἱοί

0318. Aici, regula accentului la substantiv cere ca accentul să stea pe ultima silabă în toate cazurile, deoarece acolo s-a aflat la nominativ singular. Dar care accent să fie? Regulile generale ale accentului răspund la această întrebare dacă ultima silabă este scurtă: pe o silabă ultimă scurtă poate sta accentul ascuţit, nicidecum cel circumflex. Dar acolo unde ultima silabă este lungă, regulile generale ale accentului permit atât accentul ascuţit cât şi pe cel circumflex. Este deci necesară o regulă specială; aceasta este după cum urmează:

Regulă: La declinarea a II-a, atunci când ultima silabă este accentuată, ea are accent circumflex atât la Genitiv cât şi la Dativ, singular şi plural, la toate celelalte cazuri accentul fiind ascuţit.

('Celelalte cazuri' se referă de fapt numai la acuzativ plural, căci la nominativ şi vocativ singular şi plural şi la acuzativ singular regulile generale ale accentului interzic oricum accentul circumflex, ultima silabă fiind scurtă în toate aceste cazuri.)

0319. Declinarea substantivului δῶρον, τό (audio)

sgpl
N, Vδῶρονδῶρα
Gδώρουδώρων
Dδώρῳδώροις
Aδῶρονδῶρα

Se va observa că δῶρον este un substantiv neutru. La toate substantivele neutre, la toate declinările, forma vocativului şi acuzativului, atât la singular cât şi la plural, este identică cu nominativul, iar nominativul, vocativul şi acuzativul plural se termină întotdeauna în α scurt.

0320. Ordinea cuvintelor

Ordinea normală a cuvintelor în propoziţia greacă este ca şi în limba română: subiect -> predicat -> obiect. (Nu există o tendinţă specială, ca în latină, de pildă, de a plasa verbul la sfârşitul propoziţiei). Totuşi, ordinea cuvintelor în limba greacă poate varia, pentru scopuri de emfază sau eufonie. Astfel, propoziţia un apostol spune un cuvânt este redată în mod normal astfel: ἀπόστολος λέγει λόγον. În acelaşi timp însă, formele λέγει ἀπόστολος λόγον sau λόγον λέγει ἀπόστολος sunt perfect posibile. Vom înţelege deci ce rol are fiecare cuvânt într-o propoziţie în limba greacă ţinând seama de terminaţii şi nu de ordinea cuvintelor. (audio)

0321. ν eufonic

Când terminaţia -ουσι a persoanei a III-a plural a verbului se află fie înaintea unei vocale, fie la sfârşit de propoziţie, i se adaugă un ν, numit ν eufonic. Astfel, avem βλέπουσιν ἀποστόλους. Uneori se adaugă un ν eufonic chiar şi înaintea unui cuvânt care începe cu o consoană. Astfel, atât λύουσι δούλους cât şi λύουσιν δούλους sunt corecte. Nu trebuie să se presupună că acest ν eufonic apare la sfârşitul fiecărui verb care se termină într-o vocală atunci când cuvântul următor începe cu o vocală. Dimpotrivă, el apare doar în foarte puţine situaţii, care trebuie asimilate pe măsură ce sunt întâlnite. (audio)

0322. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română (audio):

(Notă: până când se va studia articolul, frazele concepute pentru exerciţiile de traducere ar putea părea - şi unele din ele chiar sunt - puţin cam forţate, tocmai din pricina lipsei articolului. Subliniem că, pentru moment, nu logica alcătuirii frazelor este ceea ce ne interesează, ci exersarea acelor noţiuni şi cuvinte care fac obiectul studiului nostru până în acest moment).

1. ἀδελφὸς βλέπει ἄνθρωπον.
2. δοῦλος γράφει λόγους.
3. ἀπόστολοι διδάσκουσιν ἄνθρωπον.
4. ἀπόστολοι λύουσι δούλους.
5. δοῦλος λαμβάνει δῶρα.
6. λαμβάνουσι υἱοὶ οἴκους.
7. δούλους καὶ οἴκους λαμβάνουσιν ἀδελφοί.
8. βλέπομεν ἱερὰ καὶ ἀποστόλους.
9. δούλους βλέπετε καὶ ἀδελφούς.
10. γράφεις λόγον ἀποστόλῳ.
11. διδάσκει ἄνθρωπον.
12. ἀδελφός λέγει λόγον ἀποστόλῳ.
13. ἀδελφός ἀποστόλων γινώσκει νόμον.
14. δοῦλοι γινώσκουσι νόμον καὶ λαμβάνουσι δῶρα.
15. γινώσκουσιν ἄνθρωποι θάνατον.
16. λαμβάνομεν δῶρα καὶ ἔχομεν ἀδελφούς.
17. ἀποστόλοις καὶ δούλοις λέγομεν λόγους θανάτου.
18. ἀδελφοὶ καὶ δοῦλοι γινώσκουσι καὶ βλέπουσι ἱερὰ καὶ δῶρα.
19. γράφει ἀπόστολος νόμον καὶ λέγει λόγους υἱοῖς δούλου.
20. υἱοὶ ἀποστόλων λέγουσι λόγους καὶ λύουσι δούλους.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Un slujitor scrie lege.
2. Un fiu vede cuvinte.
3. Nişte fraţi eliberează slujitori.
4. Nişte fii primesc daruri.
5. Un apostol vede un slujitor şi un dar.
6. Nişte slujitori şi nişte fii spun cuvânt unui frate.
7. Vedem daruri şi slujitori.
8. Nişte oameni văd cuvinte şi daruri ale unui frate şi case ale unor apostoli şi ale unor fii.
9. Cuvinte şi legi scriem unor fraţi; cuvânt de moarte spunem unui slujitor.
10. Un fiu vede temple şi case.
11. Voi cunoaşteţi moartea.
12. Tu primeşti un dar al unui apostol.
13. Tu scrii un cuvânt al unui frate unui slujitor.
14. Eliberez slujitori şi spun cuvinte unor fii şi unor fraţi.
15. Un fiu vede moartea.
16. Ei cunosc legi şi învaţă pe nişte slujitori ai unui apostol.

Cheia exercițiului