Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători

Cuprins


Lecția 1 Alfabetul
Lecția 2 Verbul: prezentul activ indicativ
Lecția 3 Substantive de declinarea a II-a. Ordinea cuvintelor. ν eufonic
Lecția 4 Substantive de declinarea I
Lecția 5 Adjective de declinarea I și a II-a. Articolul. Acordul. Utilizarea articolului. Utilizarea atributivă şi predicativă a adjectivului. Utilizarea adjectivului ca substantiv
Lecția 6 Substantive masculine de declinarea I. Prepoziţii
Lecția 7 Enclitice. Pronumele personal. Prezentul indicativ al verbului εἰμί, (eu) sunt
Lecția 8 Pronumele demonstrativ. Alte utilizări ale cuvântului αὐτός, -ή, -ό
Lecția 9 Prezentul mediu şi pasiv indicativ. Folosirea construcţiei ὑπό + genitiv. Dativul instrumental. Verbe deponente. Verbe compuse. Poziţia lui οὐ. Cazuri asociate verbelor
Lecția 10 Imperfectul activ indicativ. Imperfectul activ al verbului εἰμί. Accentul lui ἐστι(ν)
Lecția 11 Imperfectul indicativ mediu şi pasiv. Verb singular cu subiect neutru la plural. Utilizări ale lui καὶ şi οὐδέ
Lecția 12 Viitorul activ şi mediu indicativ
Lecția 13 Timpul aorist I activ şi mediu indicativ. Construcţii cu πιστεύω
Lecția 14 Timpul aorist II activ şi mediu indicativ
Lecția 15 Aoristul pasiv indicativ. Viitorul pasiv indicativ
Lecția 16 Declinarea a III-a
Lecția 17 Participiul prezent. Utilizarea participiului
Lecția 18 Participiul aorist activ şi mediu. Folosirea participiului aorist (continuare). Negaţiile οὐ şi μή
Lecția 19 Participiul aorist pasiv. Genitivul absolut
Lecția 20 Modul conjunctiv
Lecția 21 Infinitivul prezent şi aorist. Infinitivul articular. Discursul indirect. Nume proprii
Lecția 22 Verbe contrase
Lecția 23 Viitorul şi aoristul I activ şi mediu ale verbelor în lichidă. Viitorul indicativ al verbului εἰμί. Pronumele reflexiv
Lecția 24 Alte substantive de declinarea a III-a. Adjective de declinarea a III-a în -ης, -ες
Lecția 25 Declinarea lui πᾶς, πολύς, μέγας. Numerale. Utilizarea ca atribut sau substantiv a frazelor prepoziţionale şi a genitivului. Acuzativul de timp şi spaţiu
Lecția 26 Pronumele interogativ, indefinit şi relativ. Întrebări deliberative. Propoziţii relative condiţionale
Lecția 27 Modul Imperativ
Lecția 28 Timpul perfect. Recapitularea verbului λύω
Lecția 29 Comparația adjectivelor. Declinarea lui μείζων. Genitivul de comparaţie şi utilizarea lui ἤ, decât. Adverbe. Genitivul cu adverbe de loc. Genitivul „timpului în care...”. Genitivul infinitivului articular care exprimă un scop. Dativul de măsură. Acuzativul de specificare. Dativul de timp. Adjective posesive. μή utilizat ca şi conjuncţie. ἵνα cu conjunctiv, în diverse moduri de utilizare. Întrebări care aşteaptă un răspuns negativ
Lecția 30 Conjugarea lui δίδωμι. Aoristul II al verbului γινώσκω. Articolul, înaintea lui μέν sau δέ. Participiul aorist care denotă acelaşi act ca şi verbul principal. Terminaţii de aorist I pe rădăcini de aorist II
Lecția 31 Conjugarea verbelor τίθημι, ἀφίημι şi ἀπόλλυμι. Acuzativul şi infinitivul în propoziţii rezultat (după ὥστε). Conjunctivul cu ἕως ἄν
Lecția 32 Conjugarea lui ἵστημι şi οἶδα. Modul optativ. Situaţii contrare realităţii. Utilizări ale lui γίνομαι