Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Paradigme

Declinarea I

3301. Declinarea lui ὥρα, ἀλήθεια, δόξα, γραφή
3302. Declinarea lui προφήτες, μαθητής

Declinarea a II-a

3303. Declinarea lui λόγος, ἄνθρωπος, ὑιός, δοῦλος
3304. Declinarea lui δῶρον

Declinarea a III-a

3305. Declinarea lui νύξ, σάρξ, ἄρχων
3306. Declinarea lui ἐλπίς, χάρις
3307. Declinarea lui ὄνομα
3308. Declinarea lui γένος
3309. Declinarea lui πόλις
3310. Declinarea lui βασιλεύς
3311. Declinarea lui πατήρ, ἀνήρ
3312. Declinarea lui χείρ, γυνή

Articolul

3313. Declinarea articolului, ὁ, ἡ, τό

Adjective

3314. Declinarea lui ἀγαθός, -ή, -όν
3315. Declinarea lui μικρός, -ά, -όν
3316. Declinarea lui δίκαιος, -α, -ον
3317. Declinarea lui μείζων, μεῖζον
3318. Declinarea lui ἀληθής, -ές
3319. Declinarea lui πᾶς, πᾶσα, πᾶν
3320. Declinarea lui πολύς, πολλή, πολύ
3321. Declinarea lui μέγας, μεγάλη, μέγα

Participii

3322. Declinarea lui λύων, λύουσα, λῦον, the present participle of λύω
3323. Declinarea lui λύσας, λύσασα, λῦσαν, the aorist active participle of λύω
3324. Declinarea lui λελυκώς, λελυκυῖα, λελυκός, the perfect active participle of λύω
3325. Declinarea lui λυθείς, λυθεῖσα, λυθέν, the aorist passive participle of λύω
3326. Declinarea lui ὤν, οὖσα, ὄν

Pronume

3327. Declinarea pronumelor personale ἐγώ, σύ, and αὐτός, -ή, -ό
3328. Declinarea lui οὗτος, αὕτη, τοῦτο
3329. Declinarea pronumelui relativ ὅς, ἥ, ὅ
3330. Declinarea pronumelui interogativ τίς, τί, și a pronumelui indefinit τις, τι
3331. Declinarea pronumelor reflexive ἐμαυτοῦ, -ῆς și σεαυτοῦ, -ῆς
3332. Declinarea pronumelui reflexiv ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ

Numerale

3333. Declinarea lui εἷς, μία, ἕν
3334. Declinarea lui τρεῖς, τρία și a lui τέσσαρες, τέσσαρα


Verbul regulat

3335. Conjugarea lui λύω pentru toate formele principale


Verbe contrase

3336. Sistemul prezent al lui τιμάω
3337. Sistemul prezent al lui φιλέω
3338. Sistemul prezent al lui δηλόω


Aoristul II activ și mediu

3339. Aoristul II activ și mediu al lui λείπω


Viitorul și aoristul verbelor în lichidă

3340. Viitorul activ și mediu al lui κρίνω
3341. Aoristul I activ și mediu al lui κρίνω

Verbe în -μι

3342. Sistemul prezent al lui δίδωμι
3343. Aoristul activ și mediu al lui δίδωμι
3344. Sistemul prezent al lui τίθημι
3345. Aoristul activ și mediu al lui τίθημι
3346. Sistemul prezent al lui ἵστημι
3347. Aoristul II activ al lui ἵστημι, and of γινώσκω
3348. Conjugarea lui εἰμί

Conjugarea lui οἶδα

3349. Conjugarea lui οἶδα