Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 24

Alte substantive de declinarea a III-a
Adjective de declinarea a III-a în -ης, -ες

2401. Vocabular

ἀληθής, -έςneascuns, adevărat, sincer, real, autentic
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁbărbat (bărbat adult, în opoziţie cu femeia sau copilul), soţ
ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως, ὁmare preot
βασιλεύς, βασιλέως, ὁîmpărat
γένος, γένους, τόceea ce se naşte, neam, seminţie, urmaşi, popor, gintă, gen, fel, soi, specie
γραμματεύς, γραμματέως, ὁsecretar, scrib, cărturar, iudeu învăţat, cunoscător al legii
ἔθνος, ἔθνους, τόpopor, neam, naţie, etnie
ἱερεύς, ἱερέως, ὁpreot
μήτηρ, μητρός, ἡmamă
ὄρος, ὄρους, τόmunte
πατήρ, πατρός, ὁtată
πίστις, πίστεως, ἡfidelitate, credincioşie, credinţă
πλήρης, -εςplin de, umplut cu
πόλις, πόλεως, ἡcetate, oraş
χάρις, χάριτος, ἡceea ce este plăcut/agreabil, farmec, graţie, favoare, har, gingăşie

Înainte de a studia această lecție, studentul ar trebui să revadă paradigmele de la Lecția 16.

Alte substantive de declinarea a III-a

2402. Declinarea substantivului χάρις, χάριτος, ἡ

sgpl
N, Vχάριςχάριτες
Gχάριτοςχαρίτων
Dχάριτιχάρισι(ν)
Aχάρινχάριτας

2403. Acest substantiv diferă de cele studiate la §1602) prin aceea că terminaţia de acuzativ singular este și nu . Litera τ finală a rădăcinii (χαριτ-) cade înaintea lui . (Dacă χάρις ar fi declinat ca şi ἐλπίς, acuzativul singular ar fi χάριτα).

2404. Declinarea substantivului πόλις, πόλεως (rădăcina πολι-), ἡ

sgpl
Nπόλιςπόλεις
Gπόλεωςπόλεων
Dπόλειπόλεσι(ν)
Aπόλινπόλεις
Vπόλιπόλεις

2405. Litera finală ι a rădăcinii este schimbată în ε, cu excepţia nominativului, acuzativului şi vocativului singular. La dativ singular, πόλει este contras din πόλε-ι, iar πόλεις la nominativ plural este contras din πόλε-ες, potrivit regulilor de contragere prezentate în lecţia 22. Acuzativul plural are -εις și nu -εας sau (după cum ar cere-o regulile de contragere) -ης. Acuzativul singular are (și nu ), terminaţie care apare la anumite alte substantive de declinarea a III-a, cum ar fi χάρις. Terminaţia de genitiv singular este -ως și nu -ος. Accentul la genitiv singular şi plural al acestei categorii de substantive este singura excepţie de la regula cum că dacă ultima silabă este lungă, antepenultima nu poate fi accentuată (vezi regulile generale de accentuare).

2406. Aceste substantive de declinarea a III-a în -ις cu genitivul în -εως, pentru care πόλις este un exemplu, constituie o foarte importantă categorie de substantive în Noul Testament. Substantivele din această categorie sunt declinate la fel şi sunt toate de genul feminin.

2407. Declinarea substantivului γένος, γένους (rădăcina γενεσ-), τό

sgpl
N, A, Vγένοςγένη
Gγένουςγενῶν
Dγένειγένεσι(ν)

2408. Litera finală σ a rădăcinii (γενεσ-) cade, cu excepţia cazului nominativ singular. Litera ε care rămâne la sfârşitul rădăcinii este contrasă cu vocalele terminaţiilor regulate ale declinării a III-a, potrivit regulilor de contragere descrise în lecţia 23.

2409. Aceste substantive de declinarea a III-a în -ος, -ους sunt declinate la fel, şi sunt toate de genul neutru.

2410. Declinarea substantivului βασιλεύς, βασιλέως (rădăcina βασιλευ-), ὁ

sgpl
Nβασιλεύςβασιλεῖς
Gβασιλέωςβασιλέων
Dβασιλεῖβασιλεύσι(ν)
Aβασιλέαβασιλεῖς
Vβασιλεῦβασιλεῖς

2411. Litera υ finală a rădăcinii cade înaintea terminaţiilor care încep cu vocală. Contragerea are loc la dativ singular şi la nominativ plural. Genitivul singular are -ως în loc de -ος (de comparat cu πόλις). Dar acuzativul singular este de terminaţie şi nu .

2412. Aceste substantive în -ευς, εως sunt masculine.

2413. Vezi și declinarea substantivelor πατήρ și ἀνήρ la §3311.

2414. Declinarea altor substantive de declinarea a III-a nu vor prezenta dificultăţi mari odată ce se cunoaşte genitivul singular şi genul acestora. Numai dativul plural poate fi uneori mai dificil, dar formele lui pot fi recunsocute relativ uşor când sunt întâlnite.

Adjective de declinarea a III-a în -ης, -ες

2415. Declinarea adjectivului ἀληθής, -ές (rădăcina ἀληθες-)

sg pl
m,f n m,f n
N ἀληθής ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθῆ
G ἀληθοῦς ἀληθοῦς ἀληθῶν ἀληθῶν
D ἀληθεῖ ἀληθεῖ ἀληθέσι(ν) ἀληθέσι(ν)
A ἀληθῆ ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθῆ
V ἀληθές ἀληθές ἀληθεῖς ἀληθῆ

2416. Sunetul final σ al rădăcinii dispare în majoritatea formelor şi are loc contragerea. De comparat: πόλις, γένος şi βασιλεύς.

Acesta este primul adjectiv studiat până acum care este declinat după regula declinării a III-a la toate cele trei genuri.

2417. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. ἀληθῆ ἐστι τὰ λαλούμενα ὑπὸ τοῦ ἱερέως τούτου.
2. συνελθόντων τῶν ἀρχιερέων καὶ γραμματέων ἵνα ἀποκτείνωσι τὸν ἄνδρα τοῦτον, προσηύξαντο οἱ μαθηταὶ ἐν τῷ ἱερῷ.
3. ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς ὁ ἀγαθὸς λέγων ὅτι οὐ θέλει ἀποκτεῖναι τοῦτον.
4. χάριτι δὲ ἐσώθησαν ἐκεῖνοι οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἠγέρθησαν ἐν δόξῃ.
5. τῇ γὰρ χάριτι σωζόμεθα διὰ πίστεως ἵνα δοξάζωμεν τὸν θεόν.
6. ἰδὼν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τῇ πόλει ἔμεινεν σὺν αὐτοῖς.
7. εἰς τὰ ἔθνη ἀποστελεῖς τοὺς ἀποστόλους σου, ἵνα κηρύσσωσιν αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτός σου.
8. ἀγαθὸς ἦν οὗτος ὁ ἀνὴρ καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως.
9. ἰδόντες δὲ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ παρεκάλεσαν τὰ ἔθνη μένειν ἐν τῇ χάριτι σὺν χαρᾷ καὶ ἐλπίδι.
10. καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐλάλει ταῦτα ὁ Ἰησοῦς.
11. ἀγαπήσωμεν τοὺς πατέρας καὶ τὰς μητέρας ἡμῶν, ἵνα τηρήσωμεν τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ.
12. τῶν ἀρχιερέων ἰδόντων τοὺς συνερχομένους εἰς τὸ ἀκούειν τοῦ ἀνδρὸς εἶπον πρὸς ἑαυτοὺς οἱ ἄρχοντες ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀποθανεῖν.
13. οἱ βασιλεῖς οἱ πονηροὶ ἀπέκτειναν καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰ τέκνα.
14. ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτούς, ἵνα δοξάζωσιν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα.
15. ἐὰν μὴ χάριν ἔχωμεν καὶ πίστιν καὶ ἐλπίδα, οὐ μετανοήσουσι τὰ ἔθνη ἐπὶ τῷ λόγῳ ἡμῶν.
16. τοῖς ἀνδράσι τοῖς πεμφθεῖσιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως προσηνέγκαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα ἡμῶν.
17. ἐλθῶν πρὸς τὸν βασιλέα ταύτης τῆς χώρας παρεκάλεσας αὐτὸν μὴ ἀποκτεῖναι τὸν ἄνδρα τοῦτον.
18. εἰ ἀληθῆ ἐστι τὰ λεγόμενα ὑπὸ τῶν ἀκολουθησάντων τῷ ἀνδρὶ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.
19. διὰ πίστεως σώζει τοὺς πιστεύοντας εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
20. ἐδέξαντο δὲ καὶ τὰ ἔθνη τὸ ῥῆμα τοῦ Ἰησοῦ τὸ ἀληθές.

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Acesta este neamul care i-a ucis pe cei ce cred în Isus.
2. Când cărturarii au intrat în cetate, ucenicii au plecat în munţi.
3. Noi am văzut că cuvântul spus de bărbat era adevărat.
4. După ce Domnul a spus acest lucru marilor preoţi, dregătorul s-a mirat.
5. Tatăl celui ce i-a ucis pe bărbaţi îi va ucide şi pe copii.
6. Dumnezeu îi va învia din morţi pe ce ce au fost mântuiţi prin harul său.
7. Voi veţi fi mântuiţi de Dumnezeu prin credinţă.
8. Din cauza credinţei taţilor şi mamelor copiii vor muri în cetatea cea rea.
9. Cetatea fiind ea însăşi plină de păcat are de asemnea un împărat păcătos.
10. Dacă intrăm în acele cetăţi având inimile pline de har şi de credinţă şi de nădejde, cei ce se pocăiesc la cuvântul nostru îl vor vedea pe împărat în slava sa.
11. Isus le-a spus cărturarilor care veneau în urmă că se duce în cetatea sfântă.
12. Dacă iubim pe fraţi, îl vom iubi şi pe acela ce i-a trimis la neamuri.
13. Împăratul a spus tatălui meu că marii preoţi şi Fariseii vor să-i ucidă pe cei ce-l urmau pe Isus.
14. Pe când Isus spunea aceste lucruri în cetatea aceea păcătoasă, marii preoţi adunau pe ostaşi pentru ca aceştia să-l omoare.
15. Cei ce nu au harul lui Dumnezeu în inima lor nu au nici viaţă nici nădejde.
16. Dacă mergeţi în acele cetăţi şi sate, îl veţi vedea pe împăratul care a ucis pe taţii voştri şi pe mamele voastre.