Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecția 9

Prezentul mediu şi pasiv indicativ
Folosirea construcţiei ὑπό + genitiv
Dativul instrumental
Verbe deponente
Verbe compuse
Poziţia lui οὐ
Cazuri asociate verbelor

0901 Vocabular

ἀκούω(poate primi genitivul, dar poate primi de asemenea și acuzativul), aud, ascult
ἀλλάconj. (mai puternic adversativă decât δέ), dar, ci, însă
ἁμαρτωλός, ὁpăcătos
ἀποκρίνομαιverb deponent, primeşte dativul, răspund
ἄρχωprimeşte genitivul, cârmuiesc, domnesc, stăpânesc; forma medie înseamnă încep
γίνομαιdep. (primeşte nume predicativ, nu acuzativ), mă nasc, vin la viaţă, devin
διέρχομαιdep., merg prin mijlocul, traversez, străbat
εἰσέρχομαιdep., intru, pătrund
ἐξέρχομαιdep., ies, plec
ἔρχομαιdep., vin, sosesc, merg, mă duc
ἵππος, ὁcal
ὅτιconj., că, pentru că, deoarece
οὐ(οὐκ înaintea unei vocale, οὐχ înaintea vocalelor cu spirit aspru), nu
πορεύομαιdep., merg, mă duc, plec
σώζωmântuiesc, salvez, izbăvesc, scap
ὑπόprep. cu genitiv, de, de către, din cauza, din pricina; cu acuzativ, sub

0902. Prezentul mediu şi pasiv indicativ

Există trei diateze în limba greacă: diateza activă, diateza pasivă şi diateza medie. Diateza arată relaţia care există între acţiunea verbului şi subiect. În limba română avem diatezele activă, pasivă şi reflexivă. Despre diateza activă s-a vorbit la §0202.

0903. Diateza pasivă

La diateza pasivă, subiectul propoziţiei este cel care suferă acţiunea şi nu el este cel care acţionează. De exemplu:

ActivPasiv
prigonescsunt prigonit
judecsunt judecat

0904. Conjugarea verbului λύω la prezent pasiv indicativ

sgpl
Iλύομαιsunt eliberatλυόμεθαsuntem eliberaţi
IIλύῃeşti eliberatλύεσθεsunteţi eliberaţi
IIIλύεταιeste eliberatλύονταιsunt eliberaţi

0905. Diateza medie

Diateza medie indică faptul că subiectul acţionează asupra sa însuşi sau pentru sine însuşi, sau într-un fel în care participă la rezultatul acţiunii verbului. În Noul Testament, acţiuni precum îmbrăcarea sau dezbrăcarea cuiva sunt descrise folosind verbele respective la diateza medie. Lucrul acesta nu este necunoscut vorbitorilor de limbă română, căci exprimări de felul: mă îmbrac, mă încalţ, mă duc, mă gândesc, mă judec etc. sunt uzuale.

La prezent indicativ, diateza medie are exact aceleaşi forme ca diateza pasivă.

Pentru exemplificare vom folosi acelaşi verb λύω. Cu toate că el nu apare deloc în NT la diateza medie, conjugarea lui va ajuta pe student să recunoască diateza medie a altor verbe. Traducerea dată în paradigma de mai jos arată într-un mod aproximativ înţelesul de bază al verbului la aceste diateze. În exerciţiile din această lecţie, formele care ar putea fi ori medii ori pasive, vor fi considerate pasive.

0906. Conjugarea verbului λύω la prezent mediu indicativ

sgpl
Iλύομαιmă eliberezλυόμεθαne eliberăm
IIλύῃte elibereziλύεσθεvă eliberaţi
IIIλύεταιse elibereazăλύονταιse eliberează

Terminaţiile personale la diatezele medie şi pasivă ale aşa-ziselor timpuri primare sunt:

-μαι, -σαι, -ται, -μεθα, -σθε, -νται

Între rădăcină şi terminaţiile personale este plasată vocala tematică ο/ε (ο înainte de μ, ν și, înainte de alte litere, ε). Persoana a II-a sg., λύῃ este o formă prescurtată a lui λύεσαι. (O formă alternativă pentru λύῃ este λύει, dar prima dintre acestea pare a fi preferată în NT.)

0907. Folosirea construcţiei ὑπό + genitiv

Construcţia ὑπό + genitiv exprimă agentul prin care este efectuată acţiunea. Acest fel de utilizare apare în principal la diateza pasivă.

Exemplu: ὁ ἀπόστολος λύει τὸν δοῦλον (verbul este la diateza activă) înseamnă apostolul eliberează pe slujitor; dacă aceeași idee ar fi exprimată folosind diateza pasivă, obiectul verbului activ devine subiectul celui pasiv, iar subiectul verbului activ devine ὑπό + genitiv, adică: ὁ δοῦλος λύεται ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, ceea ce înseamnă slujitorul este eliberat de către apostol.

0908. Dativul instrumental

Atunci când agentul unui verb pasiv este un animal sau un obiect neînsufleţit, agentul este pus la cazul dativ. Această utilizare este numită dativ de mijloace sau dativ instrumental.

Exemple:

1. ἐγείρονται τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου, Ei sunt înviaţi prin (de către) cuvântul Domnului. (De comparat cu ἐγείρονται ὑπὸ τοῦ κυρίου, Ei sunt înviaţi de Domnul).

Comparaţia aceasta serveşte la observarea distincţiei între ὑπό cu genitiv (care exprimă agentul personal activ) şi dativul care exprimă mijlocul/instrumentul.

2. ἄγομεν τοὺς δούλους μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῶν λόγοις καλοῖς, Noi conducem pe slujitori cu fiii lor prin cuvinte bune.

Acest exemplu serveşte la observarea distincţiei între dativul instrumental şi μετά cu genitiv, care exprimă ideea de însoţire. Cele două idei, cu toate că în mod logic sunt diferite, le exprimăm adesea în limba română cu ajutorul aceleiaşi prepoziţii: cu. În limba greacă, μετά + genitiv înseamnă cu în sensul de împreună cu, iar dativul înseamnă cu în sensul de prin intermediul.

0909. Verbe deponente

Multe dintre verbe nu au formă activă, ci doar formă medie sau pasivă, însă cu înţeles activ. Acestea se numesc verbe deponente. De exemplu, πορεύομαι are formă medie medio-pasivă, ca şi λύομαι, dar este activ ca înţeles, precum λύω. El înseamnă pur şi simplu merg sau mă duc.

De fapt, cea mai obişnuită întrebuinţare a prezentului mediu în Noul Testament este în cazul verbelor deponente. Câteva din aceste verbe deponente sunt prezentate în vocabularul acestei lecţii:

ἔρχομαι, ἀποκρίνομαι, πορεύομαι, γίνομαι

Aceste patru verbe sunt printre cele mai comune în Noul Testament şi trebuie învăţate foarte bine.

0910. Verbe compuse

Prepoziţiile sunt adesea folosite ca prefixe ale verbelor. Înţelesul verbului este astfel modificat, noul lui înţeles fiind adesea determinat în mod logic de înţelesul comun al prepoziţiei. De exemplu, ἐκ înseamnă din, iar πορεύομαι înseamnă (eu) merg. Verbul compus ἐκπορεύομαι înseamnă, în mod logic, (eu) ies.

0911. Poziţia lui οὐ

Negativul οὐ precede cuvântul pe care-l neagă. Şi, deoarece în marea majoritate a cazurilor verbul este cel ce este negat într-o propoziţie, poziţia normală a lui οὐ este imediat înainte de verb.

Exemple:

οὐ λύω, nu dezleg
οὐ λύομαι, nu sunt dezlegat

0912. Cazuri asociate verbelor

Pentru a-şi completa înţelesul, unele verbe primesc genitivul (altele dativul) acolo unde, în mod normal, în limba română se foloseşte acuzativul.

Exemplu: ἀκούω τῆς φωνῆς, Eu aud glasul.
(Verbul ἀκούω poate primi însă şi acuzativul).

0913. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. λύονται οὗτοι οἱ δοῦλοι ὑπὸ τοῦ κυρίου.
2. τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου ἀγόμεθα εἰς τῆν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ.
3. οὐκ ἀκούετε τῆς φωνῆς τοῦ προφήτου, ἀλλ' ἐξέρχεσθε ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.
4. τῷ λόγῳ αὐτοῦ τοῦ κυρίου γίνεσθε μαθηταὶ αὐτοῦ.
5. ἐκεῖνοι οἱ ἀγαθοὶ διδάσκαλοι οὐκ εἰσέρχονται εἰς τοὺς οἴκους τῶν ἁμαρτωλῶν.
6. οὐ βαπτίζονται οἱ ἁμαρτωλοὶ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, ἀλλ' ἐξέρχονται ἐκ τούτων τῶν οἴκων πρὸς ἄλλους διδασκάλους.
7. λέγετε ἐκείνοις τοῖς ἁμαρτωλοῖς ὅτι σώζεσθε ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀπὸ τῶν ἀμαρτιῶν ὑμῶν.
8. ἄρχει αὐτὸς ὁ θεὸς τῆς βασιλείας αὐτοῦ.
9. εἰρήνην ἔχει ἡ ἐκκλησία, ὅτι σώζεται ὑπὸ τοῦ κυρίου αὐτῆς.
10. οὐκ ἀποκρινόμεθα τῷ ἀποστόλῳ ὅτι οὐ γινώσκομεν αὐτόν.
11. οὐχ ὑπὸ τῶν μαθητῶν σώζῃ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν σου, ἀλλ' ὑπ' αὐτοῦ τοῦ θεοῦ.
12. οὐ πορεύῃ ἐν τῇ ὁδῷ τῇ κακῇ, ἀλλὰ σώζῃ ἀπὸ τῷν ἁμαρτιῶν σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἀκούουσι τῆς φωνῆς τοῦ κυρίου.
13. μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἄγεται εἰς τῆν βασιλείαν τοῦ θεοῦ τῇ φωνῇ τῶν ἀποστόλων.
14. οὐ γίνῃ μαθητὴς τοῦ κυρίου, ὅτι οὐκ εἰσέρχῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν αὐτοῦ.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Aceste biserici sunt mântuite de Dumnezeu din moarte.
2. Eu sunt mântuit de el şi sunt învăţat de cuvântul său.
3. Noi devenim ucenici ai apostolului celui bun, dar voi nu ascultaţi vocea lui.
4. Sunt un păcătos, dar sunt învăţat de apostolii Domnului.
5. Eu sunt un slujitor rău, dar tu devii învăţător al acestei biserici.
6. Oamenii cei răi spun acelor biserici că fraţii noştri nu văd faţa Domnului.
7. Lumea este nimicită de cuvântul Dumnezeului nostru.
8. Noi cunoaştem pe Domnul, căci primim daruri bune de la el şi suntem învăţaţi de el prin pilde.
9. Tu scrii aceste lucruri fraţilor tăi şi eşti mântuit din păcatul tău.
10. El învaţă pe alţii şi este el însuşi învăţat de acest apostol.
11. Acel ucenic nu răspunde acestui prooroc, căci nu cunoaşte cuvintele lui.
12. Tu spui acestei biserici că eşti un slujitor rău.
13. Voi rămâneţi în acel templu, deoarece nu sunteţi slujitori ai Domnului.
14. Noi nu vedem feţele ucenicilor Domnului nostru, deoarece nu suntem în casele lor.
15. În casa Domnului nostru sunt bucurie şi pace.
16. Dumnezeu conduce lumea aceasta prin cuvântul său.
17. Aceşti păcătoşi nu intră în casa Domnului, dar ies în pustie.
18. Aceste cuvinte sunt scrise de Dumnezeu bisericilor sale credincioase.

Cheia exercițiului