Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 19

Participiul aorist pasiv
Genitivul absolut

1901. Vocabular

γραφείςparticipiul aorist II pasiv al lui γράφω (declinat ca şi un participiu aorist I pasiv)
ἐκεῖadv. de loc, acolo
εὐθέως sau εὐθύςadv. îndată, imediat
ἱμάτιον, τόveşmânt, haină
οἰκία, ἡcasă, clădire, edificiu (sinonim pentru οἶκος)
παιδίον, τόprunc, copilaş, copil mic
στρατιώτης, ὁostaş, soldat
συναγωγή, ἡloc de adunare, sinagogă
φυλακή, ἡstrajă, gardă, acţiunea de a face strajă, închisoare

1902. Participiul aorist pasiv

Declinarea participiului aorist pasiv al verbului λύω

mfn
sgN, Vλυθείςλυθεῖσαλυθέν
Gλυθέντοςλυθείσηςλυθέντος
Dλυθέντιλυθείσῃλυθέντι
Aλυθένταλυθεῖσανλυθέν

plN, Vλυθέντεςλυθείσαιλυθέντα
Gλυθέντωνλυθεισῶνλυθέντων
Dλυθεῖσι(ν) λυθείσαιςλυθεῖσι(ν)
Aλυθένταςλυθείσαςλυθέντα

1903. Ca şi participiul prezent indicativ şi participiul aorist indicativ, participiul aorist pasiv este declinat după modelul declinării a III-a la masculin şi neutru, şi după modelul declinării I la feminin.

1904. Particula -θε, caracteristică sistemului aorist pasiv, apare peste tot. Ca şi la restul sistemului aorist pasiv, ea este adăugată la rădăcina verbului.

1905. Augmentul trebuie desigur eliminat de la cea de-a şasea dintre formele verbale principale înainte de a forma participiul aorist pasiv (vezi §§1810,1811).

1906. Participiul aorist pasiv are accent neregulat, el nefiind recesiv la nominativ singular masculin. La celelalte forme ale declinării se respectă regula accentului substantivului, cu excepţia genitivului plural feminin, unde se aplică o altă regulă, despre care s-a vorbit la §§0406,1703.

1907. Ca şi celelalte participii aoriste, participiul aorist pasiv denotă o acţiune anterioară timpului verbului principal. De asemenea, i se aplică toate cele spuse despre folosirea participiului ca atribut şi ca substantiv.

Exemple:

ἐκβληθέντα τὰ δαιμόνια ὑπὸ τοῦ κυρίου ἀπῆλθεν εἰς τὴν θάλασσαν.
După ce au fost scoase afară de Domnul, duhurile rele au plecat în mare.

ἐγερθέντι ἐκ νεκρῶν προσῆλθον αὐτῷ.
După ce a fost înviat din morţi, ei au venit la el.

οἱ διδαχθέντες ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ἦλθον εἰς τὸν οἶκον.
Cei ce fuseseră învăţaţi de către apostol au venit în casă.

1908. Genitivul absolut

Un substantiv sau un pronume cu participiu este adeseori dezlegat de restul propoziţiei, într-o construcţie numită genitiv absolut.

Exemple:

εἰπόντων ταῦτα τῶν ἀποστόλων οἱ μαθηταὶ ἀπῆλθον.
După ce au spus apostolii aceste lucruri, ucenicii au plecat.

Aici, εἰπόντων şi τῶν ἀποστόλων sunt în poziţie de genitiv absolut. ἀποστόλων nu este subiectul niciunui verb, subiectul singurului verb finit din propoziţie fiind μαθηταί, şi nici nu are vreo altă legătură cu structura propoziţiei. De aceea, el este în stare absolută (în sensul de dezlegat, separat). Desigur, tot ceea ce s-a spus deja despre timpul participiului se aplică genitivului absolut precum şi altor construcţii.

Trebuie observat că genitivul absolut este în mod normal folosit numai atunci când substantivul sau pronumele care însoţeşte participiul este altul decât subiectul verbului finit. Astfel, în propoziţia…

εἰπόντες ταῦτα οἱ ἀπόστολοι ἀπῆλθον.
După ce au spus aceste lucruri apostolii au plecat.

… cuvântul ἀπόστολοι este legat de structura propoziţiei; el este subiectul verbului principal ἀπῆλθον. De aceea, el nu este în poziţie absolută. În exemplul dinainte însă, nu apostolii, ci altcineva era indicat ca executând acţiunea descrisă de verbul principal; aşadar, ἀποστόλων nefiind subiectul propoziţiei, el se află în poziţie de genitiv absolut.

λέγοντος αὐτοῦ ταῦτα οἱ μαθηταὶ ἀπῆλθον.
Pe când spunea el aceste lucruri, ucenicii au plecat.

τῶν μαθητῶν διδαχθέντων ὑπὸ τοῦ κυρίου ἐξῆλθον εἰς τὴν ἔρημον οἱ δοῦλοι.
După ce ucenicii au fost învăţaţi de Domnul, slujitorii au ieşit în pustie.

1909. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. πορευθέντος τοῦ ἄρχοντος πρὸς τὸν κύριον οἱ δοῦλοι εἶπον ταῦτα τοῖς μαθηταῖς.
2. πορευθεὶς πρὸς αὐτοὺς ὁ ἄρχων ἐπίστευσεν εἰς τὸν κύριον.
3. πιστευσάντων ὑμῶν εἰς τὸν κύριον εὐθὺς ἐπίστευσε καὶ ὁ ἄρχων.
4. εἰσελθόντος εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἐγερθέντος ὑπὸ τοῦ κυρίου οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν.
5. ἐκβληθέντος αὐτοῦ ἐκ τῆς συναγωγῆς συνήχθησαν οἱ ἄρχοντες.
6. ἐκβληθέντα ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐδίδαξεν αὐτὸν ὁ κύριος.
7. εἰπόντος ταῦτα τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οἱ μαθηταὶ ἐκήρυξαν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
8. τοῖς θεραπευθεῖσιν ὑπ' αὐτοῦ εἴπετε ῥήματα ἐλπίδος καὶ ζωής.
9. ἐλθόντος τούτου εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ εὐθέως εἴπομεν τοῖς ἄλλοις τὰ ῥήματα τὰ παραλημφθέντα ἀπὸ τοῦ κυρίου.
10. βληθέντες εἰς φυλακὴν διὰ τὸ εὐαγγέλιον τὸ κηρυχθὲν αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ἐδόξασαν ἐκεῖ τὸν σώσαντα αὐτούς.
11. ἀναλημφθέντος αὐτοῦ εἰς οὐρανὸν εἰσῆλθον οἱ μαθηταὶ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῶν.
12. ἐδέξασθε τοὺς ἐκβληθέντας ἐκ τῆς συναγωγῆς καὶ τὰς δεξαμένας αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῶν.
13. αὗταί εἰσιν αἱ διωχθεῖσαι καὶ ἔτι διωκόμεναι ὑπὸ τῶν ἀρχόντων.
14. αὗτη ἐστὶν ἡ ἐλπίς ἡ κηρυχθεῖσα ἐν τῷ κόσμῳ ὑπὸ τῶν ἰδόντων τὸν κύριον.
15. τῶν στρατιωτῶν διωξάντων ἡμᾶς εἰς τὴν οἰκίαν ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ ὄντες ἐκεῖ.
16. διωχθέντας ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐδέξαντο ἡμᾶς οἱ ὄντες ἐν τῇ οἰκίᾳ.
17. εἰσερχομένῳ σοι εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον οἱ ἄρχοντες, εἰσελθόντα δὲ ἐξέβαλον.
18. ταῦτα μὲν εἶπον αὐτοῖς προσφέρουσι τὰ παιδία τῷ κυρίῳ, ἐκεῖνα δὲ προσενεγκοῦσιν.
19. πορευομένου μὲν τοῦ κυρίου μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἔλεγον οἱ ἀπόστολοι ταῦτα, ἐλθόντος δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἐκεῖνα.
20. ταῦτα εἶπον ὑμῖν ἔτι οὖσιν μετ' ἐμοῦ.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. După ce ostaşii au luat hainele de la copii, ucenicii au fost scoşi afară din casă.
2. După ce ucenicii au fost daţi afară din sinagogă, ei au venit la noi.
3. Pe când intram noi în casa noastră, Domnul a spus aceste lucruri dregătorilor.
4. Domnul v-a spus acele lucruri atât pe când eraţi cu El pe drum cât şi după ce aţi venit la dregător.
5. Cei ce-l auziseră pe apostol spunând aceste lucruri au văzut casa care fusese distrusă de soldaţi.
6. După ce dregătorii au auzit lucrurile care au fost spuse de Domnul, i-au prigonit pe ucenici.
7. Când ucenicii erau prigoniţi de către dregători, apostolii s-au dus în altă casă.
8. Cei ce s-au dus în casa dregătorului erau fraţii mei.
9. După ce numele noastre vor fi fost scrise în cartea vieţii, îl vom vedea pe Domnul.
10. După ce vom fi fost aduşi la Domnul de către ucenicii aceştia, îl vedem întotdeauna.
11. Aceştia sunt dregătorii care au devenit ucenici ai tăi.
12. După ce apostolul a fost aruncat în temniţă, ucenicii care auziseră aceste lucruri au plecat într-un alt loc.
13. După ce acele femei au fost aruncate în temniţă, noi am plecat în pustie.
14. După ce l-au văzut cei care fuseseră aruncaţi în temniţă pe cel ce fusese înviat, s-au minunat şi au crezut în Domnul.
15. După ce ucenicii i-au condus la Domnul pe cei ce fuseseră prigoniţi din pricina lui, acei slujitori au venit la noi aducându-ne daruri bune.
16. Cei ce nu au primit această nădejde de la Dumnezeu nu vor intra în împărăţia cerului.

Cheia exercițiului