Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 16

Declinarea a III-a

1601. Vocabular

ἅγιος, -α, -ονsfânt, οἱ ἅγιοι sfinţii
αἵμα, αἵματος, τόsânge
αἰών, αἰώνος, ὁsecol, veac, epocă, timp, eră; εἰς τὸν αἰώνα, în veci; εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, în vecii vecilor
ἄρχων, ἄρχοντος, ὁcârmuitor, conducător, fruntaş, domn
γράμμα, γράμματος, τόliteră, caracter, semn al alfabetului
ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡnădejde, speranţă
θέλημα, θελήματος, τόvoie, voinţă, lucru dorit/pretins
νύξ, νυκτός, ἡnoapte
ὀνομα, ονόματος, τόnume
πνεῦμα, πνεύματος, τόsuflare, vânt, suflu, duh, spirit, suflet, viaţă
ῥήμα, ῥήματος, τόcuvânt (pronunţat), vorbă
σάρξ, σαρκός, ἡcarne, corp, trup, natură umană, fire pământească
σῶμα, σώματος, τόcorp, trup, persoană, fiinţă

1602. Declinările substantivelor (1) ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ, speranță, (2) νύξ, νυκτός, ἡ, noapte, și (3) ἄρχων, ἄρχοντος, ὁ, conducător, sunt după cum urmează:

sgNἐλπίςνύξἄρχων
Gἐλπίδοςνυκτόςἄρχοντος
Dἐλπίδινυκτίἄρχοντι
Aἐλπίδανύκταἄρχοντα
Vἐλπίνύξἄρχων

plN, Vἐλπίδεςνύκτεςἄρχοντες
Gἐλπίδωννυκτῶνἀρχόντων
Dἐλπίσι(ν) νυξί(ν) ἄρχουσι(ν)
Aἐλπίδαςνύκταςἄρχοντας

1603. Terminaţiile pe cazuri pentru declinarea a III-a sunt după cum urmează:

sgpl
N-ς (sau deloc) -ες
G-ος -ων
D-σι
A-ας
Vca la N, sau delocca la N, sau deloc

1604. Pentru determinarea rădăcinii, se elimină ος de la forma de genitiv singular. La substantivele de declinarea a III-a deci, rădăcina nu se poate afla din forma de nominativ singular aşa cum se face la substantivele de declinarea I şi a II-a. De aceea, este absolut necesar ca definiţia unui substantiv de declinarea a III-a să cuprindă forma de N sg., G sg. şi articolul. De exemplu, răspunsul la întrebarea „Care este echivalentul grecesc al substantivului carne?”, răspunsul este: „σάρξ, σαρκός, ἡ”.

1605. La dativ plural, în cazul în care rădăcina se termină în consoană, combinarea lui -σι cu acea consoană va produce diferite modificări, care în general au fost prezentate anterior. Ca un caz special, atunci când cad două consoane înainte de σ, cum este cazul grupului ντ din rădăcina ἀρχοντ-, vocala ο se prelungeşte, generând nu un ω, ci diftongul ου.

1606. Genul substantivelor de declinarea a III-a nu poate fi determinat prin reguli - cu excepţia unei clase speciale de substantive care se termină în -μα, -ματος - ci trebuie învăţat pentru fiecare substantiv în parte.

1607. Monosilabice de declinarea a III-a

Substantivele monosilabice de declinarea a III-a au la genitiv şi dativ, singular şi plural, accentul pe ultima silabă. La genitiv plural, el este circumflex.

Exemplu: σάρξ, σαρκός, σαρκῶν.

Aceasta este o excepție de la regula accentuării substantivelor. Potrivit acelei reguli, accentul rămâne pe aceeași silabă ca la nominativ singular, în măsura permisă de regulile generale de accentuare.

1608. Substantive în -μα

Acestea reprezintă o clasă importantă de substantive. Ele sunt toate neutre. Rădăcina lor se termină în -ματ. Declinarea lor se face după următorul model:

sgpl
N, A, Vὄνομαὀνόματα
Gὀνόματοςὀνομάτων
Dὀνόματιὀνόμασι(ν)

1609. Se observă că formele de N, A şi V sunt identice, atât la singular cât şi la plural și se termină în α (vezi §0319).

1610. Alte exemple de substantive de declinarea a III-a

σάρξ, σαρκός, ἡ (rădăcina: σαρκ-)χάρις, χάριτος, ἡ (rădăcina: χαριτ-)γένος, γένους, τό (rădăcina: γενεσ-)
sgNσάρξχάριςγένος
Gσαρκόςχάριτοςγένους
Dσαρκίχάριτιγένει
Aσάρκαχάρινγένος
Vσάρξχάριςγένος

plNσάρκεςχάριτεςγένη
Gσαρκῶνχaρίτωνγενῶν
Dσαρξί(ν) χάρισι(ν) γένεσι(ν)
Aσάρκαςχάριταςγένη
Vσάρκεςχάριτεςγένη

πόλις, πόλεως, ἡ (rădăcina: πολι-)βασιλεύς, βασιλέως, ὁ (rădăcina: βασιλευ-)πατήρ, πατρός, ὁ (rădăcina: πατερ-)
sgNπόλιςβασιλεύςπατήρ
Gπόλεωςβασιλέωςπατρός
Dπόλειβασιλεῖπατρί
Aπόλινβασιλέαπατέρα
Vπόλιβασιλεῦπάτερ

plNπόλειςβασιλεῖςπατέρες
Gπόλεωνβασιλέωνπατέρων
Dπόλεσι(ν) βασιλεῦσι(ν) πατράσι(ν)
Aπόλειςβασιλεῖςπατέρας
Vπόλειςβασιλεῖςπατέρες

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ (rădăcina: ἀνερ-)χείρ, χειρός, ἡ (rădăcina: χειρ-)γυνή, γυναικός, ἡ (rădăcina: γυναικ-)
sgNἀνήρχείργυνή
Gἀνδρόςχειρόςγυναικός
Dἀνδρίχειρίγυναικί
Aἄνδραχεῖραγυναῖκα
Vἄνερχείργύναι

plNἄνδρεςχεῖρεςγυναῖκες
Gἀνδρῶνχειρῶνγυναικῶν
Dἀνδράσι(ν) χερσί(ν) γυναιξί(ν)
Aἄνδραςχεῖραςγυναῖκας
Vἄνδρεςχεῖρεςγυναῖκες

1611. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. ἐλπίδα οὐκ ἔχουσιν οὐδὲ τὸ πνεύμα τὸ ἅγιον.
2. διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν καλὴν ἤνεγκαν ταῦτα οἱ μαθηταὶ τοῦ κυρίου.
3. ταῦτά ἐστιν τὰ ῥήματα τοῦ ἁγίου πνεύματος.
4. ἐγράφη τὰ ὀνόματα ὑμῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐν τῷ βιβλίῶ τῆς ζωῆς.
5. τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου ἔσωσεν ἡμᾶς ὁ θεός.
6. οἱ ἄρχοντες οἱ πονηροὶ οὐκ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου.
7. ταῦτα εἶπον ἐκεῖνοι τοῖς ἄρχουσιν τούτου τοῦ αἰῶνος.
8. ὄψεσθε ὑμεῖς τὸ πρόσωπον τοῦ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ' οὐκ ὄψονται αὐτὸ οἱ πονηροί, ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
9. οὐκέτι κατὰ σάρκα γινώσκομεν τὸν κύριον.
10. ἐν τῇ σαρκὶ ὑμῶν εἴδετε τὸν θάνατον, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔχετε ἐλπίδα καλήν.
11. τὸ μὲν γράμμα ἀποκτείνει, ἐν τῷ δὲ πνεύματι ἔχετε ζωήν.
12. βλέπομεν τὸ πρόσωπον τοῦ κυρίου καὶ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ.
13. ἐδίδαξαν οἱ μαθηταὶ καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς δούλους.
14. ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ εἴδετε τὸν ἄρχοντα τὸν πονηρόν.
15. μετὰ τῶν ἀρχόντων ἤμην ἐν ἐκείνῳ τῷ οἶκῳ.
16. μετὰ δὲ ἐκείνην τὴν νύκτα ἦλθεν οὗτος ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον.
17. ταῦτά ἐστιν ῥήματα ἐλπίδος καὶ ζωῆς.
18. ἤγαγεν αὐτὸν τὸ ἅγιον πνεῦμα εἰς τὸ ἱερόν.
19. ταῦτα τὰ ῥήματα ἐκηρύχθη ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ τοῖς δούλοις τοῦ ἄρχοντος.
20. ἠγέρθησαν τὰ σώματα τῶν ἁγίων.

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Prin voia lui Dumnezeu noi am crezut în numele Domnului.
2. Stăpânii nu au primit această nădejde de la apostol, căci ei nu au crezut în Domnul.
3. Noi vom cunoaşte voia lui Dumnezeu pentru totdeauna.
4. În veacul acesta avem moarte, dar în veacul acela nădejde şi viaţă.
5. În firea noastră pământească rămânem în acest veac, dar prin Duhul lui Dumnezeu avem o nădejde bună.
6. Prin voia lui Dumnezeu noi am fost mântuiţi din păcatele noastre prin sângele Domnului.
7. În zile acelea voi i-aţi văzut pe dregători.
8. Acest veac este rău, dar în el noi avem nădejde.
9. Aceste cuvinte l-am scris conducătorilor.
10. Noi am venit la conducătorul cel bun şi la apostolul Domnului.
11. În trupurile noastre noi vom vedea moarte, dar vom fi mântuiţi potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu.
12. Voi aţi fost prigoniţi de către conducător, dar sângele Domnului vă mântuieşte din păcat.
13. Noi am scris acele cuvinte bune conducătorului cel rău.
14. Această noapte a devenit pentru ei un ceas al morţii, dar ei au crezut în numele Domnului.
15. Duhurile rele au fost scoase de către cuvântul Domnului.