Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecția 5

Adjective de declinarea I și a II-a
Articolul
Acordul
Utilizarea articolului
Utilizarea atributivă şi predicativă a adjectivului
Utilizarea adjectivului ca substantiv

0501. Vocabular (audio)

ἀγαθός, -ή, -όν bun
ἄλλος, -η, -ο altul
δίκαιος, -α, -ον drept, neprihănit
ἐγείρω (intranz.) mă trezesc, mă deştept (din somn, din moarte), mă ridic, mă scol; (tranz.) trezesc, scol, deștept, înviez
ἔρημος, ἡ deşert, pustiu
ἔσχατος, -η, -ον ultimul, cel din urmă
κακός, -ή, -όν rău
καλός, -ή, -όν frumos, bun
κύριος, ὁ domn, stăpân
μικρός, -ά, -όν mic
νεκρός, -ά, -όν mort
ὁ, ἡ, τό art. hotărât. m., f., n.
ὁδός, ἡ drum, cale
πιστός, -ή, -όν credincios, devotat
πρῶτος, -η, -ον primul, cel dintâi

0502. Se va observa că ἔρημος şi ὁδός sunt feminine. (Ne vom aminti totuși că majoritatea substantivelor de declinarea a II-a care se termină în -ος sunt masculine - vezi §0304).

Adjective de declinarea I și a II-a

0503. Declinarea adjectivului ἀγαθός (audio)

sgpl
MasculinFemininNeutruMasculinFemininNeutru
Nἀγαθόςἀγαθήἀγαθόνἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά
Gἀγαθοῦἀγαθῆςἀγαθοῦἀγαθῶνἀγαθῶνἀγαθῶν
Dἀγαθῷἀγαθῇἀγαθῷἀγαθοῖςἀγαθαῖςἀγαθοῖς
Aἀγαθόνἀγαθήνἀγαθόνἀγαθούςἀγαθάςἀγαθά
Vἀγαθέἀγαθήἀγαθόνἀγαθοίἀγαθαίἀγαθά

0504. Acest tablou, ca de altfel toate modelele de declinare a adjectivelor şi articolului, etc., ar trebui învăţat citindu-i formele pe orizontală şi nu pe verticală. Adică, se va citi mai întâi nominativul singular la toate genurile, apoi genitivul singular la toate genurile, etc.

0505. Se va observa că masculinul adjectivului ἀγαθός este declinat exact ca un substantiv masculin de declinarea a II-a, femininul exact ca un substantiv feminin în η de declinarea I, iar neutrul exact ca un substantiv neutru de declinarea a II-a.

0506. Studentul va învăţa declinarea adjectivelor μικρός şi δίκαιος, folosind paradigmele prezentate mai jos.

0507. Declinarea adjectivului μικρός (audio)

sgpl
mfnmfn
Nμικρόςμικράμικρόνμικροίμικραίμικρά
Gμικροῦμικράςμικροῦμικρῶνμικρῶνμικρῶν
Dμικρῷμικρᾷμικρῷμικροῖςμικραῖςμικροῖς
Aμικρόνμικράνμικρόνμικρούςμικράςμικρά
Vμικρέμικράμικρόνμικροίμικραίμικρά

0508. Declinarea adjectivului δίκαιος (audio)

sgpl
mfnmfn
Nδίκαιοςδικαίαδίκαιονδίκαιοιδίκαιαιδίκαια
Gδικαίουδικαίαςδικαίουδικαίωνδικαίωνδικαίων
Dδικαίῳδικαίᾳδικαίῳδικαίοιςδικαίαιςδικαίοις
Aδίκαιονδικαίανδίκαιονδικαίουςδικαίαςδίκαια
Vδίκαιεδικαίαδίκαιονδίκαιοιδίκαιαιδίκαια

0509. Se va observa că la femininul adjectivelor de mai sus (μικρός şi δίκαιος) avem la cazurile oblice (genitiv şi dativ) α şi nu η, deoarece în primul caz litera precendentă este ρ iar în al doilea este ι (vezi §0410).

0510. Accentul la genitiv plural la toate adjectivele de declinarea a II-a şi I urmează regula normală a substantivului şi nu regula specială pentru substantivele de declinarea I (vezi §0406).

0511. Declinarea articolului (audio)

sgpl
mfnmfn
Nτόοἱαἱτά
Gτοῦτῆςτοῦτῶντῶντῶν
Dτῷτῇτῷτοῖςταῖςτοῖς
Aτόντήντότούςτάςτά

0512. Formele , , οἱ, αἱ sunt proclitice. Procliticul este un cuvânt foarte strâns legat de cuvântul care-i urmează, astfel că nu are propriul său accent.

0513. Se va observa că articolul este declinat la fel ca adjectivul ἀγαθός, cu următoarele trei excepţii:

(1) formele proclitice neregulate , , οἱ, αἱ;
(2) forma τό (şi nu τόν) la nominativ şi acuzativ singular neutru;
(3) absenţa vocativului.

0514. Acordul

Adjectivele şi articolul se acordă cu substantivele pe care le determină, în gen, număr şi caz.

Exemple: (audio)

1. ὁ λόγος, τοῦ λόγου, τῷ λόγῷ, βλέπω τὸν λόγον, οἱ λόγοι, τῶν λόγων, τοῖς λόγοις, βλέπω τοὺς λόγους.
2. τό δῶρον, τοῦ δώρου etc.
3. ἡ ὥρα, τῆς ὥρας, τῇ ὥρᾳ, βλέπω τὴν ὥραν, αἱ ὥραι etc.
4. ἡ ὁδός (vezi 0502.), τῆς ὁδοῦ, τῇ ὁδῷ, βλέπω τὴν ὁδόν, αἱ ὁδοί, τῶν ὁδῶν, ταῖς ὁδοῖς, βλέπω τὰς ὁδούς.
5. καλὸς λόγος etc., καλὴ ὥρα, καλὴ ὁδός etc.

0515. Utilizarea articolului

Modul de utilizare a articolului în limba greacă corespunde în general cu modul de utilizare a articolului hotărât în limba română. Astfel, λόγος înseamnă cuvânt sau un cuvânt; ὁ λόγος înseamnă cuvântul; λόγοι înseamnă cuvinte sau nişte cuvinte; οἱ λόγοι înseamnă cuvintele.

0516. Articolul nu a existat în limba indoeuropeană comună; o dovadă în acest sens este lipsa lui în limba latină şi în limba greacă mai veche - cea folosită în poemele homerice, de exemplu. Articolul a fost preluat dintr-un vechi pronume demonstrativ.

0517. Articolul însoţeşte chiar şi nume proprii de persoane; nu însoţeşte însă cuvintele ce definesc relaţiile de familie şi nici numele predicativ.

0518. Utilizarea atributivă şi predicativă a adjectivului

Adjectivele pot fi folosite în două moduri distincte:

(1) atributiv
(2) predicativ

În expresia cuvântul bun, adjectivul bun este în poziţie atributivă: el ne spune la ce fel de cuvânt ne referim. Nu ne referim la toate cuvintele, sau la orice cuvânt, ci doar la cuvântul care este bun.

În expresia cuvântul este bun, adjectivul bun este în poziţie predicativă: împreună cu verbul este, el realizează o apreciere legată de subiect, cuvântul.

În limba greacă, distincţia între adjectivul atributiv şi cel predicativ este de o extremă importanţă; aşa cum se va observa mai târziu, câteva din cele mai importante şi mai caracteristice părţi ale gramaticii greceşti se bazează pe această distincţie.

0519. Expresia cuvântul bun poate fi formulată în limba greacă în două moduri comune: ὁ ἀγαθός λόγος sau ὁ λόγος ὁ ἀγαθός.

Se va observa că ceea ce este caracteristic legat de această poziţie atributivă a adjectivului grecesc este faptul că adjectivul vine imediat după articol. Cea de-a doua din alternative este foarte asemănătoare situaţiei din limba română când formulăm această expresie astfel: cuvântul cel bun.

0520. Expresia cuvântul este bun poate fi formulată în limba greacă în două moduri:

ὁ λόγος ἀγαθός sau ἀγαθός ὁ λόγος. (Verbul poate fi omis).

Ceea ce este caracteristic legat de această poziţie predicativă în limba greacă este faptul că adjectivul nu vine imediat după articol.

0521. Studentul îşi va fixa în minte această distincţie citind cu voce tare, în mod repetat, expresii ca cele de mai sus şi altele asemănătoare, până când expresia ἀγαθὸς ὁ λόγος ajunge să însemne pentru el, fără să trebuiască să facă o analiză conştientă, bun (este) cuvântul, şi să fie complet disociat de ideea cuvântul cel bun. În acest fel se va aşeza o temelie solidă pentru stăpânirea unei importante părţi a sintaxei greceşti.

0522. Exerciţii de repetare a poziţiilor atributivă şi predicativă ale adjectivului (audio)


Poziţia atributivă


ὁ ἀγαθὸς λόγοςcuvântul (cel) bun (N, sg)
ὁ λόγος ὁ ἀγαθός

Poziţia predicativă

ὁ λόγος ἀγαθόςcuvântul este bun sau: bun este cuvântul
ἀγαθὸς ὁ λόγος

0523. Se va observa că distincţia între poziţiile atributivă şi predicativă ale adjectivului se poate face în limba greacă numai atunci când substantivul este articulat: expresiile ἀγαθὸς λόγος sau λόγος ἀγαθός (substantivul aici neavând articol) pot ambele să însemne fie (un) cuvânt bun (atributiv) fie un cuvânt este bun (predicativ).

0524. Utilizarea adjectivului ca substantiv

Adjectivul poate fi folosit ca substantiv, în special dacă are articol. Exemple:

(1) ἀγαθός poate însemna om bun, ἀγαθή femeie bună, ἀγαθόν lucru bun; ἀγαθοί oameni buni, ἀγαθαί femei bune, ἀγαθά lucruri bune; (2) ὁ ἀγαθός înseamnă omul bun, ἡ ἀγαθή femeia bună, τὸ ἀγαθόν lucrul bun; οἱ ἀγαθοί oamenii buni, αἱ ἀγαθαί femeile bune, τὰ ἀγαθά lucrurile bune.

0525. Este un lucru obişnuit şi în limba română să se folosească uneori adjectivul fără a se adăuga substantivul om sau femeie. Astfel, οἱ ἀγαθοί se poate traduce foarte bine prin cei buni, în înţelesul de oamenii cei buni; sau οἱ νεκροί se poate traduce prin cei morţi, în înţelesul de oamenii morţi, etc.

0526. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română :

1. ἀγαθὴ ἡ ἐκκλησία καὶ ἡ βασιλεία κακή.
2. ἡ κακὴ καρδία τῶν ἀνθρώπων γινώσκει θάνατον.

Observaţie:
Anticipând un principiu care va fi studiat mai târziu, θάνατον se va traduce aici prin "moartea" şi nu "moarte". Problemele de aplicare a articolului în limba greacă sunt destul de complexe şi nu pot fi exprimate printr-o regulă simplă. Pentru moment însă vom afirma că substantivele comune care definesc noţiuni cu sens unic (de exemplu „Dumnezeu”, „noapte”, „zi”) pot avea sens articulat chiar dacă articolul nu este prezent în mod explicit.
(În exerciţiile anterioare, când încă nu se studiase articolul, traducerile sunt poate mai rigide şi au avut rolul principal de a familiariza studentul cu noţiunile studiate până în acel moment, chiar dacă alcătuirea frazelor nu a fost întotdeauna în concordanţă cu rigorile limbajului uzual).

3. οἱ ἀπόστολοι βλέπουσι τοὺς μικροὺς οἴκους καὶ τὰς κακὰς ὁδούς.
4. οἱ δοῦλοι οἱ κακοὶ λύουσι τὸν οἶκον τοῦ ἀποστόλου.
5. οἱ κακοὶ λύουσι τὸ ἱερόν.
6. ὁ κύριος τῆς ζωῆς ἐγείρει τούς νεκρούς.
7. οἱ λόγοι τῆς ἀληθείας διδάσκουσι τοὺς ἄλλους ἀποστόλους.
8. οἱ δίκαιοι λαμβάνουσι τὰ δῶρα τοῦ κυρίου τὰ καλά.
9. ὁ κακὸς βλέπει τὴν ἔρημον καὶ τοὺς ἐσχάτους οἴκους.
10. πρῶτοι οἱ δοῦλοι· ἔσχατοι οἱ κύριοι.
11. τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ μικρᾷ γράφει ὁ κύριος λόγον ἀγαθόν.
12. τοὺς πιστοὺς βλέπει ὁ πιστός.
13. ἔσχατοι οἱ δοῦλοι οἱ κακοί· πρῶτοι οἱ υἱοὶ οἱ ἀγαθοί.
14. ὁ υἱὸς τοῦ ἐσχάτου ἀδελφοῦ βλέπει τὰς καλὰς ἐκκλησίας τοῦ κυρίου.
15. ἄλλην παραβολὴν λέγομεν τῇ κακῇ βασιλείᾳ.
16. πρώτη ἡ ἐκκλησία· ἐσχάτη ἡ ἄλλη βασιλεία.
17. ταῖς πισταῖς λέγει ὁ κύριος παραβολὴν καλὴν καὶ τοῖς πιστοῖς.
18. ὁ ἀγαθὸς γράφει ἀγαθά· ὁ κακὸς κακά.
19. ἀγαθὸς ὁ δοῦλος καὶ λέγει καλά.
20. ἡ ἀλήθεια πιστὴ καὶ ἡ ὥρα κακή.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Primei biserici îi scrie Domnul prima pildă.
2. Femeia cea bună vede drumurile deşertului.
3. Lucrurile bune sunt primele şi lucrurile rele ultimele.
4. Moartea este rea şi viaţa este bună.
5. Domnul împărăţiei înviază pe bărbaţii credincioşi şi pe femeile credincioase.
6. Cei buni cunosc pe cei răi, şi cei răi pe cei buni.
7. Noi spunem cuvintele bune bisericii, şi cuvintele rele le scriem fraţilor.
8. Tu vezi zilele bune ale Domnului vieţii.
9. Drumurile sunt bune şi oamenii răi.
10. Primul dar este ultimul iar ultimul (dar) primul.
11. Slujitorii cei buni cunosc adevărul şi slava domnului.
12. Ultima zi ia pe slujitorii cei răi.
13. Oamenii distrug templele frumoase şi casele mici.
14. Cei drepţi au o altă casă.
15. Biserica ia cealaltă casă.
16. Eu cunosc celelalte căi.
17. Domnul spune cealaltă pildă primei biserici.

Cheia exercițiului