Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecția 11

Imperfectul indicativ mediu şi pasiv
Verb singular cu subiect neutru la plural
Utilizări ale lui καὶ şi οὐδέ

1101. Vocabular

ἀπέρχομαιdep., mă duc, plec, mă îndepărtez
βιβλίον, τόcarte, act, înscris
δαιμόνιον, τόdivinitate, demon, duh necurat/rău
δέχομαιdep., primesc, iau
ἐκπορεύομαιdep., ies, plec
ἔργον, τόlucrare, faptă, lucru
ἔτιîncă, mai
θάλασσα, ἡmare
καὶşi, de asemenea (în acest sens, a fost deja folosit în lecţiile anterioare). καὶ... καὶ şi... şi; în mod normal, se traducea doar cel de-al doilea şi
κατέρχομαιdep., cobor, vin de sus
οὐδέşi nu, nu mai mult, nici chiar, nici măcar; οὐδέ... οὐδέ, nici... nici
οὔπωîncă nu
περίsens iniţial: în jurul, împrejurul; cu gen., despre, în privinţa, cu privire; cu ac., în jurul, împrejurul, aproape de, cam pe la
πλοῖον, τόcorabie
συνέρχομαιdep., mă întâlnesc, mă întrunesc, mă adun, mă strâng (la o adunare)
ὑπέρcu gen., pentru, pentru apărarea, în favoarea; cu ac., dincolo de, peste, mai sus de, mai presus de

1102. Imperfectul indicativ mediu şi pasiv

Ca şi imperfectul activ indicativ, imperfectul mediu şi pasiv se formează prin adăugarea lui ε înainte de rădăcină şi prin adăugarea terminaţiilor secundare. De observat că la timpul imperfect, ca şi la prezent, formele de pasiv şi mediu sunt identice.


1103. Imperfectul mediu şi pasiv al verbului λύω

sgpl
Iἐλυόμηνἐλυόμεθα
IIἐλύουἐλύεσθε
IIIἐλύετοἐλύοντο

Terminaţiile personale medii ale timpurilor secundare sunt după cum urmează:


sgpl
I-μην-μεθα
II-σο-σθε
III-το-ντο

Vocala tematică, ca şi la activ imperfect şi la toate cele trei diateze ale prezentului, este ο înainte de μ şi ν, şi ε înaintea celorlalte litere. La persoana a II-a singular, ἐλύου este o formă prescurtată a formei iniţiale ἐλύεσο.

O mare atenţie trebuie acordată pronunţării clare, atât a vocalei lungi din ultima silabă a formei ἐλυόμην cât şi accentului pe penultima vocală.

1104. Verbele care sunt deponente la prezent sunt deponente și la imperfect.

Exemplu: ἔρχομαι - imperfectul indicativ este: ἠρχόμην.

1105. Verb singular cu subiect neutru la plural

Un subiect neutru plural poate avea verbul corespunzător la singular.

Exemple:
τὰ δαιμόνια ἐξέρχεται, duhurile rele ies
ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ δῶρα, acestea sunt darurile cele bune

Acest fenomen nu este valabil însă în toate situațiile: subiectul plural neutru are adesea verbul său la plural.

Exemplu: τὰ τέκνα σώζονται, copiii sunt mântuiţi

Utilizări ale lui καὶ şi οὐδέ

1106. Utilizarea simplă ca şi conjuncţie a lui καὶ, unde acest cuvânt înseamnă şi, a fost deja studiată. Dar καὶ are şi alte utilizări; în mod frecvent, el poate să însemne chiar și. Când este astfel folosit, el stă înaintea cuvântului de care este în mod logic legat.

Exemple:
τοῦτο δὲ καὶ ἐγὼ λέγω, dar şi eu spun acest lucru
γινώσκουσι καὶ τὰ τέκνα τὸν νόμον, chiar şi copiii cunosc legea

1107. Cuvântul οὐδέ, ca şi καὶ, este adesea pur şi simplu un cuvânt de legătură, şi înseamnă şi nu, sau nici. Dar, ca şi καὶ, acesta are şi alte utilizări; adeseori, el înseamnă nici chiar.

Exemple:
τοῦτο δὲ οὐ λέγω ἐγὼ οὐδὲ λέγουσιν αὐτὸ οἱ ἄλλοι, dar acest lucru nu-l spun eu, şi nici ceilalți nu-l spun
τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ βλέπουσιν οὐδὲ οἱ μαθηταί, slava lui Dumnezeu nu o văd nici chiar ucenicii

1108. În fine, expresiile καὶ... καὶ şi οὐδέ... οὐδέ înseamnă atât... cât şi, respectiv nici... nici.

Exemple:
1. τοῦτο λέγουσιν καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ δοῦλοι, asta o spun atât apostolii cât şi slujitorii
2. τοῦτο λέγουσιν οὐδὲ οἱ ἀπόστολοι οὐδὲ οἱ δοῦλοι, asta n-o spun nici apostolii şi nici slujitorii

1109. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română:

1. ἐγράφοντο οὗτοι οἱ λόγοι ἐν τῷ βιβλίῷ.
2. ἐδιδασκόμην ὑπ' αὐτοῦ ἐκ τῶν βιβλίων τῶν προφητῶν.
3. ἐν ἐκεῖναις ταῖς ἡμέραις καὶ ἐδιδασκόμεθα ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἐδιδάσκομεν τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νῦν οὐδὲ διδασκόμεθα οὐδὲ διδάσκομεν.
4. ἀπήρχοντο οἱ ἁμαρτωλοὶ πρὸς τὴν θάλασσαν.
5. ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ἡ ἐκκλησία, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι ἐκπορεύεται.
6. οὔπω βλέπομεν τὸν κύριον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἐδιδασκόμεθα ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς κακαῖς.
7. ἐλέγετο ἐν τῷ ἱερῷ καλὸς λόγος περὶ τούτου τοῦ ἀποστόλου.
8. περὶ αὐτὸν ἐβλέπετο ἡ δόξα αὐτοῦ.
9. ἐφέρετο τὰ δῶρα καὶ πρὸς τοὺς πονηρούς.
10. ἐδέχου τὰ βιβλία ἀπὸ τῶν προφητῶν.
11. συνήρχοντο οἱ μαθηταὶ πρὸς τοῦτον.
12. τὰ ἔργα τοῦ πονηροῦ πονηρά ἐστιν.
13. οὐδὲ αὐτὸς πονηρὸς οὐδὲ τὰ ἔργα πονηρά.
14. ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ ἀπέθνησκεν ὁ κύριος.
15. οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.
16. ἐν τῷ πλοίῳ ἤγου πρὸς τὸν κύριον διὰ τῆς θαλάσσης.
17. ἐξήρχεσθε ἐκ τῶν οἴκων ὑμῶν.
18. ταῦτα τὰ δαιμόνια ἐξήρχετο διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ.
19. ἠκούοντο καὶ ἤκουον· ἀκούονται καὶ ἀκούουσιν.
20. ἠρχόμην πρὸς τὸν κύριον, ἦγον δὲ καὶ τοὺς ἄλλους.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă:

1. Acele cuvinte erau auzite de acelaşi apostol, dar acum ele nu mai sunt auzite.
2. Aceste cărţi erau scrise de el pentru slujitorii săi.
3. Încă nu eram învăţat de către acest om, dar îi conduceam pe ceilalţi la el.
4. Voi nu sunteţi mai presus de mine şi nici eu nu sunt mai presus de voi.
5. Tu trimiteai pe alţii la el şi erai trimis de el la alţii.
6. Duhurile rele ieşeau din copii.
7. În biserică, voi intrați şi ieșeaţi.
8. Noi încă nu plecam la cei păcătoşi, dar încă ascultam glasul apostolului şi eram învăţaţi din cărţile proorocilor cu privire la Domnul.
9. Ei coborau la mare şi mergeau peste ea în corăbii.
10. Nici cei răi şi nici cei buni nu răspundeau Domnului.
11. Îi şi vedeam pe aceşti ucenici şi îi şi auzeam.
12. Tu erai mântuit de cuvântul Domnului.
13. Nu de lucrările voastre, ci de Domnul eraţi voi mântuiţi din păcatele voastre.
14. Nici chiar cei buni nu sunt mântuiţi prin fapte.
15. Prin cuvântul Domnului noi deveneam buni ucenici.
16. Nu tu mureai pentru El, ci El murea pentru tine.

Cheia exercițiului