Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători


Lecţia 15

Aoristul pasiv indicativ
Viitorul pasiv indicativ

1501. Vocabular

ἀναλαμβάνωiau, duc, port dintr-un loc într-altul; ridic, înalț
ἐβλήθηνaor. pas. al lui βάλλω
ἐγενήθηνaor. pas. al lui γίνομαι
ἐγνώσθηνaor. pas. al lui γινώσκω
ἐδιδάχθηνaor. pas. al lui διδάσκω
ἐκηρύχθηνaor. pas. al lui κησύσσω
ἐλήμφθηνaor. pas. al lui λαμβάνω
ἐπορεύθηνaor., în formă de pasiv, al lui πορεύομαι
ἠγέρθηνaor. pas. al lui ἐγείρω
ἠκούσθηνaor. pas. al lui ἀκούω
ἠνέχθηνaor. pas. al lui φέρω
ἤχθηνaor. pas. al lui ἄγω
ὤφθηνaor. pas. al lui βλέπω, ὁράω

Aoristul pasiv indicativ

1502. Aoristul pasiv indicativ şi viitorul pasiv indicativ se formează pe rădăcina aoristului pasiv.

1503. Rădăcina aoristului pasiv se formează prin adăugarea particulei θε la rădăcina verbului. La indicativ, acest θε este lungit, devenind θη. Rădăcina aoristului pasiv pentru λύω este λύθη-.

1504. Fiind un timp secundar, aoristul pasiv indicativ se conjugă după modelul imperfectului (vezi §1003; §1004), cu excepţia că la pers. III pl. primeşte terminaţia -σαν în loc de . Terminaţiile personale se adaugă direct rădăcinii, fără folosirea vocalei tematice.

1505. Conjugarea verbului λύω la aorist pasiv indicativ

sgpl
Iἐλύθηνam fost eliberatἐλύθημενam fost eliberaţi
IIἐλύθηςai fost eliberatἐλύθητεaţi fost eliberaţi
IIIἐλύθηa fost eliberat/ăἐλύθησανau fost eliberaţi

Viitorul pasiv indicativ

1506. Viitorul pasiv indicativ este format prin adăugarea particulei σο/ε la rădăcina aoristului pasiv (cu θε prelungit la θη). Conjugarea se face la fel ca viitorul mediu, cu excepţia că rădăcina este λυθησο/ε şi nu λυσο/ε

.

Conjugarea verbului λύω la viitor pasiv indicativ

sgpl
Iλυθήσομαιvoi fi eliberatλυθησόμεθαvom fi eliberaţi
IIλυθήσῃvei fi eliberatλυθήσεσθεveți fi eliberați
IIIλυθήσεταιva fi eliberat/ăλυθήσονταιvor fi eliberaţi

1507. Formarea rădăcinii aoristului pasiv la verbe a căror rădăcină se termină în consoană

π, βse transformă înφ(πέμπω - ἐπέμφθην)
κ, γse transformă înχ(ἄγω - ἤχθην)
τ, δ, θse transformă înσ(πείθω - ἐπείσθην)

Observaţie: Se va ţine seama totuşi că, tot aşa ca şi în cazul celorlalte forme principale verbale, aoristul pasiv nu se va putea forma cu absolută certitudine potrivit acestor reguli, fiecare verb trebuind să fie cercetat în mod individual.

1508. Aoristul pasiv II

Unele verbe au forme de aorist pasiv II, în locul formei de aorist pasiv I. Acestea se conjugă la fel ca şi verbele cu formă de aorist I, cu diferenţa că nu există θ în rădăcină. Exemplu (verbul γράφω):

sgpl
Iἐγράφηνἐγράφημεν
IIἐγράφηςἐγράφητε
IIIἐγράφηἐγράφησαν

1509. Aoristul şi viitorul verbelor deponente

Unele verbe deponente au la aorist şi viitor forme pasive (şi nu medii). De exemplu, forma de aorist a verbului ἀποκρίνομαι este ἀπεκρίθην eu am răspuns.

Observaţie: Uneori, totuşi, ἀποκρίνομαι are forme medii.

Unele verbe deponente au atât forme medii, cât şi forme pasive. De exemplu, γίνομαι eu devin, poate fi la aorist fie ἐγενόμην, fie ἐγενήθην. Ambele forme înseamnă exact acelaşi lucru: eu am devenit, şi au înţeles activ.

1510. Exerciţii

A. Traduceţi în limba română

:

1. ἐπιστεύσαμεν εἰς τὸν κύριον καὶ ἐγνώσθημεν ὑπ' αὐτοῦ.
2. ταῦτα ἐγράφη ἐν τοῖς βιβλίοις.
3. ἐδιδάξατε τὰ τέκνα, ἐδιδάχθητε δὲ αὐτοὶ ὐπὸ τοῦ κυρίου.
4. ἐλήμφθησαν οἱ πιστοὶ εἰς τὸν οὐρανόν, ἐξεβλήθησαν δὲ ἐξ αὐτοῦ οἱ ἄγγελοι οἱ πονηροί.
5. ἐγερθήσονται οἱ νεκροὶ τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου.
6. οἱ τυφλοὶ συνήχθησαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
7. ἐξεβλήθη τὰ δαιμόνια· ὁ γὰρ κύριος ἐξέβαλεν αὐτά.
8. πέμπονται μὲν καὶ νῦν οἱ μαθηταί, ἐπέμφθησαν δὲ τότε οἱ ἀπόστολοι καὶ πεμφθήσονται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ οἱ ἄγγελοι.
9. εἰσῆλθες εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐβαπτίσθης.
10. ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ· ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.
11. οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐσώθησαν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ καὶ ἐγενήθησαν μαθηταὶ τοῦ κυρίου.
12. ἐπορεύθημεν εἰς ἕτερον τόπον· οὐ γὰρ δέξονται ἡμᾶς οὗτοι.
13. ἐδοξάσθη ὁ θεὸς ὑπὸ τοῦ υἱοῦ, ἐδόξασε δὲ αὐτὸν.
14. τὸ εὐαγγέλιον ἐκηρύχθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, κηρυχθήσεται δὲ καὶ νῦν.
15. ἑτοιμασθήσεται ἡμῖν τόπος ἐν οὐρανῷ κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ κυρίου.
16. τὰ τέκνα προσηνέχθησαν τῷ κυρίῳ.
17. εἶδον οὗτοι τὸ πρόσωπον τοῦ κυρίου καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς αὐτοῦ.
18. ἐν τῷ μικρῷ οἴκῳ ἀκουσθήσεται ἡ φωνὴ τοῦ ἀποστόλου.
19. πρῶτός εἰμι τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐσώθην δὲ καὶ ἐγώ.
20. ὀψόμεθα μὲν τοὺς ἀγγέλους, ὀφθησόμεθα δὲ καὶ ἡμεῖς ὑπ' αὐτῶν.

Cheia exercițiului

B. Traduceţi în limba greacă

:

1. Aceasta este biserica lui Dumnezeu, dar păcătoşii au fost aduşi în ea.
2. Acesta a fost dat afară din cauza Evangheliei.
3. Eu am fost trimis la cei păcătoşi, dar tu erai trimis la fraţii tăi.
4. Tu nu ai primit Evanghelia, dar ceilalţi au primit-o şi au fost mântuiţi.
5. Aceste cuvinte au fost scrise de către apostoli.
6. Slujitorii vor veni în casă, dar fiii au fost botezaţi în ceasul acela.
7. Voi Îl veţi vedea pe Domnul în cer, dar apostolii au fost învăţaţi de El.
8. Ucenicii au adus pe orbi la Domnul, dar copiii au fost conduşi de alţii.
9. Darurile erau primite de la slujitori, dar legea a fost predicată lumii.
10. A fost pregătit un loc pentru fraţi.
11. Noi ne-am dus la mare, dar fiii noştri vor intra în templu.
12. După aceste lucruri, au fost înălțați în slavă.
13. Fiul omului a fost înviat din morţi şi slăvit.
14. Făgăduinţele lui Dumnezeu au fost auzite în lume.

Cheia exercițiului