Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători (Lecția 3)

0321. Particula ν flotantă (model audio)

Când terminaţia -ουσι a persoanei a III-a plural a verbului se află fie înaintea unei vocale, fie la sfârşit de propoziţie, i se adaugă un ν, numit ν flotant. Astfel, avem βλέπουσιν ἀποστόλους. Uneori se adaugă un ν flotant chiar şi înaintea unui cuvânt care începe cu o consoană. Astfel, atât λύουσι δούλους cât şi λύουσιν δούλους sunt corecte.

Nu trebuie să se presupună că acest ν flotant apare la sfârşitul fiecărui verb care se termină într-o vocală atunci când cuvântul următor începe cu o vocală. Dimpotrivă, el apare doar în foarte puţine situaţii, care trebuie asimilate pe măsură ce sunt întâlnite.