Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători

Referințe

1003. Conjugarea verbului λύω la imperfect activ indicativ:

sgpl
Iἔλυονἐλύομεν
IIἔλυεςἐλύετε
IIIἔλυε(ν)ἔλυον

Imperfectul indicativ, ca şi indicativul celorlalte timpuri secundare (vezi Observația de la §0206), are un augment la începutul rădăcinii verbului.

La verbele care încep cu o consoană, augmentul este ε-.

Exemple:
1. ἔλυον = (eu) dezlegam.
2. ἐγίνωσκον = (eu) ştiam.

La verbele care încep cu o vocală, augmentul constă în lungirea acelei vocale. Dacă această vocală este α, ea nu se transformă în α lung, ci în η.

Exemple:

1. ἐγείρω - imperfectul lui este ἤγειρον
2. ἀκούω - imperfectul lui este ἤκουον
3. αἴρω - imperfectul lui este ᾖρον