Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 17

Imperfectul mediu și pasiv
Aoristul mediu
Iliada, 17-21

LH1701
1) Învățați imperfectul mediu și pasiv și aoristul mediu al lui λύω, GH410.
2) Învățați tabelul terminațiilor celor trei declinări, GH148-158.

LH1702. Vocabular

ἅζομαι (ἁγ-) venerez, cinstesc
δέχ-ομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην (ἐδέγμην) accept, primesc
δί-δωμι (δω-, δο-), (δι)δώσω, ἔδωκα dau, ofer
δῶμα, ατος, τό casă, lucuință
ἐγώ(ν), μέο (μεῦ GH084-085), GH260 eu
ἐκ-πέρθω (περθ-, πραθ-), ἐκπέρσω, ἐξέπερσα (ἐξέπαρθον) jefuiesc, distrug (din temelii)
ἐυ-κνήμις, ιδος cu pulpare frumoase
ἱκ-νέομαι, ἵξομαι, κόμην sosesc, ajung
μέν (corelativ cu δέ) pe de-o parte, cu adevărat. μέν ... δέ, pe de-o parte ... pe de altă parte, în parte ... în parte, una ... cealaltă
οἴκαδε GH288, 4 spre casă, acasă
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ copil, fiu, fiică
π(τ)όλις, ιος (ηος), ἡ cetate, stat
σύ, σέο (σεῦ GH084-085), GH260 tu

Cuvinte românești derivate: doză, antidot; dom, domestic; egoist; eufonie, eulogie, eufemism; pedagog, pediatru; acropolă, metropolă, cosmopolit, politic.

LH1703. Traduceți în limba română:

1. θεοὶ ἔχουσιν Ὀλύμπια δώματα, ἔδωκαν δ' Ἀτρεΐδῃς καὶ ἄλλοισιν ἐυκνημδεσσιν Ἀχαιοῖσιν ἐκπέρσαι (să distrugă) πόλιν Πριάμου, τότε δ' κοντο εὒ οἴκαδε, οὕνεκα παῖδα φίλην ρητῆρος ἔλυσαν.
2. ἀπέλυσαν ἐυκνήμιδες Ἀχαιοὶ θύγατρα φίλην ρητῆρος, ἐδέξαντο δ' ἀγλαὰ ἄποινα, οὕνεκα ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα Διὸς υἱὸν ἅζοντο. 3. ἅζεται ἑκηβόλον.
4. Ἀτρεΐδης οὐκ ἐδέξατο τὰ ἀγλά' ἄποινα.
5. Χρσης ρητὴρ ἔδωκεν ἄποινα πολλὰ βασιλῆσι Ἀτρεΐδῃ.
6. πάντες θεοὶ καὶ πᾶσαι θεαὶ εἶχον [ἔχω] Ὀλύμπια δώματα.
7. Ἀχαιοὶ ἐυκνήμιδες ἐκπέρσουσι Πριάμοιο πόλιν, ἵξονται δ' εὒ οἴκαδε.
8. παῖς φίλη ρητῆρος ἐλσατο, κετο δ'εὒ οἴκαδε.

LH1704. Copiați, marcați metrica și traduceți:

Iliada, 17-21

"Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,
ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι·
παῖδα δ' ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην, τὰ τ' ἄποινα δέχεσθαι 20
ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα."

LH1705

17. Ἀτρεΐδαι etc., vocativ.
- καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες GH673. Pulparele erau un fel de apărători pentru picioare împotriva julirii produse de scutul lung al purtătorului.

18. μῖν [σύ]: dat. pl., vouă.
- θεοί: o singură silabă, prin hiat, GH086. μέν: corelativ cu δέ, vs. 20.
- δοῖεν [δίδωμι]: optativ aor. act., III pl. (subiectul său este θεοί), deie-vă.
- ἔχοντες [ἔχω]: part. prez. act., nom. pl. masc. (determină pe θεοί), având, posedând. Zeii locuiau în palate pe vârful muntelui Olimp, un munte înalt în nordul Tesaliei. Vezi comentariile la vs. 44, (LH2306).

19. ἐκπέρσαι [ἐκπέρθω]: inf. aor. act., jefuiesc, distrug (din temelii).
- ἱκέσθαι [ἱκέομαι]: inf. aor. act., ajung, sosesc.
- πόλιν GH667, 1

20. Prin poziția sa în vers, παῖδα este emfatic. "Pentru copila mea fac eu aceste cereri." Observați cum adăugarea lui φίλην amplifică patosul pledoariei bătrânului.
- λῦσαι, δέχεσθαι: forme de infinitiv aor. și prez. act., folosite ca imperative, GH607, 11, eliberați și acceptați. Observați rima lui δέχεσθαι cu ἱκέσθαι în vs. 19. Bătrânul preot subliniază astfel că întoarcerea lor acasă, ἱκέσθαι, s-ar putea să depindă de acceptarea din partea lor, δέχεσθαι, a darurilor.
- τά: acestea: preotul arată evident spre darurile pe care le-a adus.

18 . μῖν θεοί δοῖεν etc. "Fie ca să se împlinească și dorința voastră și a mea." Evident că el nu are nimic împotrivă ca grecii să-și ia partea lor de plată de la Priam și poporul său, care pentru preot erau de interes considerabil mai mic decât iubita lui fiică. Personajele lui Homer sunt adeseori individualiste. Dacă grecii i-ar fi îndeplinit cererea, el era gata să-și îndrepte rugăciunile în favoarea lor. El nu era nici prima și nici ultima persoană care să acționeze sub impresia că rezultatul unui război important ar putea fi influențat prin apelul personal către zeul său.
În loc să-i redea discursul la mâna a doua, preotul este adus în față in propria persona și vorbește el însuși. Poetul asigură astfel un efect mai puternic decât ar produce un discurs indirect.

21. ἁζόμενοι [ἅζομαι]: part. prez. act., nom. pl. masc. (determinând subiectele implicite ale lui λῦσαι și δέχεσθαι, venerând. 21 este un vers spondaic, GH682; "dați cinste zeului", adică mie, reprezentantul lui, căci a-l insulta pe preot ar însemna să-l insulți pe zeu. Încheierea pledoariei sale este impresionantă în special prin aceea că se termină într-un vers spondaic cu numele zeului. Probabil că termenul ἑκηβόλον este folosit cu intenția de a transmite un avertisment semitransparent. Cu alte cuvinte, dacă ei nu-i îndeplinesc rugămintea și refuză astfel să-l venereze pe zeu, Apolon, în calitatea sa de Țintaș, ar putea aduce răzbunarea asupra lor.

LH1706. Traduceți în limba greacă:

1. Zeii care au (ἔχοντες) locuințe olimpiene va da fiilor lui Atreu și altor Ahei cu frumoase pulpare să distrugă (ἐκπέρσαι) cetatea lui Priam.
2. Când au jefuit cetatea lui Priam, ei s-au întors fericiți acasă.
3. Ei au acceptat strălucitoarele daruri și au eliberat pe fiica dragă a preotului Hrises.
4. Noi l-am venerat pe Ținașul Apolon, fiul lui Zeus și al lui Leto, și am scăpat de moarte.
5. Va accepta fiul lui Atreu darurile strălucitoare?
6. Copila preotului a fost eliberată când el a oferit multe daruri strălucitoare, pe care cei doi fii ai lui Atreu le-au acceptat.