Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Gramatică

I. Fonologie GH001-125
Alfabetul GH001
Consoane oclusive GH009
Consoane nazale GH014
Consoane lichide GH016
Consoane siflante GH017
Consoane duble GH018
Cantitate GH019
Spirite GH027
Accente GH034
Proclitice GH051
Enclitice GH053
Silabe GH060
Consoane eufonice GH061
Variații de scriere GH064
Variații de cantitate GH071
Metateza cantității GH073
Eliziunea GH075
Contragerea GH084
Craza GH087
Apofonia GH093
Consoane sonore GH097
ι consonantic GH100
Lungirea compensatorie GH101
υ consonantic GH102
Pierderea lui sigma GH103
Modificări ale unor consoane GH108
Dialecte GH120
Punctuația GH122
Transliterare GH123
II. Morfologie GH126-469
Flexiune GH126
Declinare. Substantive GH132
Paradigme. Substantive. Declinarea I feminină GH159
Declinarea a II-a GH176
Declinarea a III-a GH180
Adjective GH217
Declinarea participiului GH235
Participiul perfect activ GH244
Comparația adjectivelor GH247
Numerale GH257
Pronume personale GH260
Pronumele posesive GH264
Pronumele indefinit și pronumele interogativ GH269
Pronumele relativ GH273
Pronume demonstrative GH274
Pronumele reciproc GH278
Adverbe GH280
Verbe GH289
Accentul verbelor GH402
Conjugarea lui λύω. Diateza activă GH404
Diateza medie a lui λύω GH410
Diateza pasivă GH416
Sistemul aorist I al verbelor lichide φαίνω (φαν-). Aorist I activ GH431
Verbe contrase GH436
Sistemul prezent al verbului ποιέω. Activ GH440
Sistemul prezent al verbului χολόω. Activ GH442
Verbe regulate în -μι: ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι. Diateza activă GH449
Verbe neregulate în -μι GH464
III. Sintaxă GH470-658
IV. Prozodie GH659-692
Regulile cantității. Hexametrul GH659
Reguli speciale pentru determinarea lungimii silabelor prin poziția lor în hexametru GH669