Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Gramatica

I. Fonologia GH001-125
Alfabetul GH001
Consoane oclusive GH009
Consoane nazale GH014
Consoane lichide GH016
Consoane siflante GH017
Consoane duble GH018
Cantitate GH019
Spirite GH027
Accente GH034
Proclitice GH051
Enclitice GH053
Silabe GH060
Consoane eufonice GH061
Variații de scriere GH064
Variații de cantitate GH071
Metateza cantității GH073
Eliziunea GH075
Contragerea GH084
Craza GH087
Apofonia GH093
Consoane sonore GH097
ι consonantic GH100
Lungirea compensatorie GH101
υ consonantic GH102
Pierderea lui sigma GH103
Modificări ale unor consoane GH108
Dialecte GH120
Punctuația GH122
Transliterarea GH123
II. Morfologia GH126-469
Flexiune GH126
Declinare GH132
Substantivul GH132
Paradigme GH159
Substantive GH159
Declinarea I feminină GH159
Declinarea I masculină GH164
Declinarea a II-a GH176
Declinarea a III-a GH180
Adjective GH217
Declinarea participiului GH235
Participiul perfect activ GH244
Comparația adjectivelor GH247
Numerale GH257
Pronume personale GH260
Pronumele posesive GH264
Pronumele indefinit și pronumele interogativ GH269
Pronumele relativ GH273
Pronume demonstrative GH274
Pronumele reciproc GH278
Adverbe GH280
Verbe GH289
Accentul verbelor GH402
Conjugarea lui λύω GH404
Diateza activă GH404
Diateza medie a lui λύω GH410
Diateza pasivă GH416
Sistemul aorist I al verbelor lichide φαίνω (φαν-). Aorist I activ GH431
Verbe contrase GH436
Sistemul prezent al verbului ποιέω. Activ GH440
Sistemul prezent al verbului χολόω. Activ GH442
Verbe regulate în -μι: ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι. Diateza activă GH449
Verbe neregulate în -μι GH464
III. Sintaxa GH470-658
Generalități GH470
Substantivul GH478
Cazul Nominativ GH478
Cazul Genitiv GH489
Cazul Dativ GH495
Cazul acuzativ GH511
Cazul vocativ GH522
Adjectivul GH523
Pronumele GH528
Prepoziții GH548
Sintaxa verbului GH562
Modurile GH585
Modurile în propoziții simple GH592
Indicativul independent fără ἄν sau κέ(ν) GH592
Indicativul independent cu ἄν sau κέ(ν) GH595
Conjunctivul independent fără ἄν sau κέ(ν) GH598
Optativul independent fără ἄν sau κέ(ν) GH602
Imperativul GH606
Infinitivul GH607
Participiul GH608
Propoziții compuse GH613
Construcții subordonate GH615
Propoziții de scop GH615
Propoziții obiect GH618
Propoziții obiect după verbe de teamă GH625
Propoziții cauzale GH628
Propoziții rezultat (propoziții consecutive) GH631
Perioada condițională GH633
Propoziții relative GH644
Propoziții temporale GH650
Întrebări indirecte GH653
Discursul indirect GH654
IV. Prozodia GH659-692
Regulile cantității GH659
Hexametrul GH659
Reguli speciale pentru determinarea lungimii silabelor prin poziția lor în hexametru GH669