Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Gramatică / Fonologie / Referințe

GH084. Contragerea. Atunci când o vocală urmează o altă vocală în același cuvânt, uneori (dar nu în mod obișnuit) are loc o contragere. Când vocalele sunt astfel contrase, regulile sunt următoarele:
1) Vocalele care în mod normal formează diftongi fac acest lucru; de exemplu, α+ι = αι, ο+ι = οι etc.

Observație: Vocalele lungi α, η, ω, când sunt urmate de ι formează în mod normal diftongii improprii ᾳ, ῃ, ῳ (GH005).

2) Două sunete asemănătoare se unesc în sunetul lung comun, adică două sunete a (α), două sunete e (ε, η), două sunete i (ι), două sunete o (ο, ω), sau două sunete u (υ) se unesc pentru a forma sunetele lungi comune (α, η, ι, ω, υ), cu următoarele excepții: εε devine ει, iar οο devine ου.
3) Un sunet o absoarbe un sunet a sau un sunet e și devine o lung (ω), cu excepția că εο devine ευ, iar οε devine ου.
4) Dacă un sunet a vine împreună cu un sunet e, primul dintre ele îl absoarbe pe celălalt și devine lung (α, η).
5) O vocală ce vine înaintea unui diftong care începe cu aceeași vocală poate fi absorbită, iar ε poate fi absorbit înainte de οι. În alte cazuri, o vocală înaintea unui diftong poate fi contrasă cu prima vocală a diftongului, un iota care urmează devenind iota subscris (GH005), iar un υ care urmează, dispărând.

GH085. Tabelul contagerilor


α + α = α ε + α = η η + ε = η ο + ῃ = οι (rar ῳ)
α + α = α ε + αι = ῃ (rar αι) η + ει = ῃ (rar η) ο + ι = οι
α + α = α ε + ε = ει η + η = η ο + ο = ου
α + αι = αι ε + ει = ει η + ῃ = ῃ ο + οι = οι
α + ᾳ = ᾳ ε + η = η η + ι = ῃ ο + ου = ου
α + ε = α ε + ῃ = ῃ η + οι = ῳ ο + υ = ου
α + ει = ᾳ (rar α) ε + ι = ει ι + ε = ι ο + ω = ω
α + η = α ε + ο = ευ ι + ι = ι ο + ῳ = ῳ
α + ῃ = ᾳ ε + οι = οι ο + α = ω (rar α) υ + ι = υ
ᾰ + ι = αι ε + ου = ευ ο + αι = αι υ + υ = υ
α + ι = ᾳ ε + υ = ευ ο + ε = ου ω + α = ω
α + ο = ω ε + ω = ω ο + ει = οι (rar ου) ω + ε = ω
α + οι = ῳ ε + ῳ = ῳ ο + η = ω ω + ι = ῳ
α + ου = ω η + α = η ω + ο = ω
α + ω = ω η + αι = ῃ ω + ω = ω
ε + α = η