Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 18

Perfectul și mai mult ca perfectul activ

LH1801
1) Învățați perfectul și mai mult ca perfectul activ al lui λύω, GH404 și al lui βαίνω, GH422.
2) Învățați declinarea lui γέρων, bătrân, αἴξ, capră și παῖς, copil, GH193-195.

LH1802. Vocabular

ἀγορή, ῆς, ἡ adunare, loc de întâlnire
αἴξ, αἰγός, ἡ, ἡ capră
Ἄργος, εος, τό Argos, ținut și oraș în Grecia
γέρων, οντος, ὁ bătrân
γῆρας, αος, τό bătrânețe
δέκατος, η, ον zece
ἡμέτερος, η, ον al nostru
θνήσκω (θνη-, θαν-), θανέομαι, ἔθανον, τέθνηκα mor
ἱερεύς, ῆος, ὁ preot, om sfânt
κοῖλος, η, ον gol, scobit
μηρίον, ου, τό bucată de coapsă, osul coapsei
πούς, ποδός, ὁ picior
ταῦρος, ου, ὁ taur
φεύγω (φευγ-, φυγ-), φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα fug, scap
φρήν, φρενός, ἡ diafragmă, minte, inimă, suflet, spirit, dispoziție
ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ iute, repede

Cuvinte românești derivate: geriatrie, gerocrație; decalog, decagon; ierarhie, hieroglifă; antipod, miriapod; frenologie, frenezie

LH1803. Traduceți în limba română:

1. Ἀτρεΐδης οὐκ ἀπολέλυκεν ἱερῆος παῖδα φίλην.
2. βέβαμεν [βαίνω] ἐξ ἀγορῆς.
3. κατέκηε γέρων Ἀπόλλωνι ἄνακτι πολλὰ μηρία ταύρων καὶ αἰγῶν.
4. γῆρας ἔσχεν [ἔχω] ἱερῆα.
5. γῆρας οὐχ κετο βασιλῆι Ἀτρεΐδῃ, ἔθανε δὲ κακῶς ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, οὕνεκα τὸν ὤλεκε Κλυταιμ(ν)ήστρη.
6. πόδας ὠκὺς [GH514] Ἀχιλλεὺς τέθνηκεν ἐν λίῳ.
7. ὁ γέρων πέφευγεν εἰς τὴν ἀγορήν.

LH1804. Traduceți în limba greacă:

1. Am eliberat-o pe fiica iubită a preotului pentru că îl venerăm pe Țintașul Apolon.
2. Toți Aheii s-au dus de la adunare la corăbiile scobite.
3. Preotul a ars multe bucăți de coapsă de tauri și de capre zeilor care au locuințe olimpiene.
4. Acel bătrân a murit în casa noastră.
5. Ahile picioare-iuți s-a dus.
6. Bătrânul nu a convins mintea fiului lui Atreu.
7. Apolon a iubit-o pe frumoasa zeiță a mării.
8. Vom fugi cu picioare iuți în cetatea lui Priam?