Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 6

Declinarea a II-a

LH0601

(1) Învățați declinarea lui θυμός, inimă, spirit, ἔργον, faptă, lucrare, GH178-179, și a adjectivelor καλός, ή, όν, bun și φίλος, η, ον, drag, iubit, GH217-221.
(2) Învățați GH525.

Notă: Se va observa că masculinul acestor adjective este declinat ca un substantiv masculin de declinarea a II-a (θυμός, de exemplu), iar femininul ca un substantiv feminin de declinarea I (βουλή, de exemplu).

LH0602. Vocabular

ἀγλαός, ή, όν lucitor, strălucitor; bogat, prețios, minunat; strălucit, slăvit, ilustru
ἀνά, ἄν (adv.) în sus; peste tot; (prep.) (+ gen) pe; (+dat.) pe, deasupra; (+ ac.) de jos în sus, în sus(ul), pe, în prin, printre, pe durata, în timpul, în cursul
ἀ-περείσιος, η, ον infinit, nemărginit, nesfârșit, nemăsurat; nenumărat
ἄποινα, ων, τά daruri de răscumpărare, răscumpărare
Ἀχαιός, οῦ, ὁ din Achaia, grec
δεινός, ή, όν de care ai de ce să te temi, de temut, cumplit, crunt, groaznic, îngrozitor
ἑλώριον, ου, τό pradă
θεός, οῦ, ὁ zeu, zeiță, divinitate, zeitate, voință sau putere divină
θυμός, οῦ, ὁ suflu vital, suflare, suflet, inimă, viață; voință, dorință, poftă; însuflețire, îndrăzneală, avânt, curaj; minte, cuget
κακός, ή, όν rău, urât
καλός, ή, όν bun, nobil, arătos, viteaz, frumos
λαός, οῦ, ὁ popor, mulțime de oameni, oștire, ostași
μυρίοι, αι, α fără număr, nenumărați
νοῦσος, ου, ἡ molimă, boală
οἰωνός, οῦ, ὁ pasăre (de pradă), vultur
πολλός, ή, όν mult, mulți, numeros
στρατός, οῦ, ὁ oaste, tabără militară
φίλος, η, ον drag, iubit

Cuvinte românești derivate: anatomie, teologie, teocrație, ateism, politeism, monoteism, panteism, laic, strategie.

Notă: Se va observa că adjectivele sunt prezentate în forma lor de nominativ singular (plural, acolo unde singularul nu se folosește) la toate genurile.

LH0603. Traduceți în limba română:

1. ἀγλαὰ ἄποινα φέρουσιν Ἀχαιοὶ εἰς στρατόν.
2. φέρομεν ἀπερείσι' (GH075) ἄποινα ἀνὰ στρατὸν Ἀχαιῶν.
3. θεὸς τεύχει πολλοὺς Ἀχαιοὺς ἑλώρια οἰωνοῖσιν.
4. ἦσαν Ἀχαιοὶ κακοί;
5. οὐκ ἦσαν κακοί, καλοὶ δέ.
6. Ἀχαιοὶ πέμπουσιν ἄποινα μυρί' (GH075) εἰς πάτρην.
7. θεὸς βαίνει ἐς στρατόν, ὀλέκει δὲ λαὸν Ἀχαιῶν.
8. τίς ἀτιμάζει θεοὺς καλούς;
9. κακοὶ λαοὶ ἀτιμζουσι θεοὺς πάτρης.
10. θεὸς πέμπει νοῦσον κακὴν ἀνὰ στρατὸν Ἀχαιῶν, οὐ γὰρ τελείουσι βουλὴν θεῶν πάτρης.
11. βαίνει ἐπὶ θάλασσαν δεινὴν καὶ τεύχει πυρς πολλς ἀνὰ στρατὸν Ἀχαιῶν.
12. ἔχουσιν ἀπερείσι' (GH075) ἄποινα Ἀχαιῶν ἐνὶ στρατῷ.
13. βουλὴ στρατοῦ οὐχ ἁνδάνει θυμῷ (GH496) θεοῦ.
14. λαὸς Κίλλης φίλος ἦν ψυχῇ θεᾶς θαλάσσης.
15. οὐκ ἀείδομεν καλς βουλς θεῶν στρατῷ, οὐ γὰρ ἁνδάνει Ἀχαιοῖσι (GH496) θυμῷ (GH509).

LH0604. Traduceți în limba greacă:

1. Urletul teribil al mării este plăcut zeiței (GH496) în suflet (-ul ei) (GH509).
2. Aducem multe spelndide daruri oastei aheilor.
3. Zeul nu nimicește oastea aheilor, pentru că ei nu disprețuiesc pe zeii patriei (lor).
4. Molima rea îi face pe nenumărații ahei pradă (folosiți pluralul) pentru multe păsări.
5. Poporul aheilor trimite nenumărate daruri strălucitoare zeiței mării din Chila.
6. Aheii se duc la mare și cântă, dar zgomotul nu este plăcut zeiței (GH496) în suflet (-ul ei) (GH509).
7. Boala distruge poporul, pentru că ei disprețuiesc zeul din Hrisa.

Lecția 7 Lecția 5