Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 5

Prezentul activ indicativ al verbelor în -ω

LH0501

(1) Citiți cu atenție pasajele referitoare la verb: GH289-306.
(2) Învățați prezentul activ indicativ al lui λύω, GH404.

LH0502. Vocabular

ἀείδω *1 cânt; celebrez prin cântec
ἀν- *2 (ἀ- înainte de consoană) prefix privativ, exprimă negarea, absența sau lipsa
ἁνδάνω sunt pe plac, sunt plăcut, plac (cuiva) (cu dat., GH496)
ἀ-τιμάζω prigonesc, oropsesc, năpăstuiesc; mă port fără cinste, nu cinstesc (cum se cuvine), necinstesc, nesocotesc; disprețuiesc, desconsider
βαίνω merg; (+ ac. de direcție, cu sau fără prep.) mă îndrept, pornesc; mă urc, mă sui (+ prep.); plec, purced, ies, părăsesc (+ gen. separativ, cu sau fără prep.)
εἰς (ἐς) (adv.) în(spre), înăuntru; (prep. + ac.) la, spre, către, în direcția, înspre, în; până la, până în momentul, pentru (durata de); în vederea; cu privire la, în ceea ce privește
ἔχω am, țin, dețin, posed
καίω ard
λύω dezleg, eliberez, rup, distrug
ὀλέκω ucid, distrug, nimicesc
πέμπω trimit, însoțesc, conduc
τελείω împlinesc
τεύχω fac, execut, pregătesc
φέρω sufăr, port, duc

*1 - Forma verbului (dacă nu este defectiv) care apare în vocabular este persoana I singular a prezentului activ indicativ.
*2 - Numit uneori α-privativ.

Cuvinte românești derivate: odă, melodie, ateu, anarhie, caustic, cauteriza, holocaust, analiză, pompă (GH093), teleologie, periferie, fosfor.

LH0503. Traduceți în limba română:

1. ἀείδομεν βουλς θεων πολλων.
2. κλαγγὴ δεινὴ κακῆς θαλάσσης οὐχ ἁνδάνει ψυχῇ θεᾶς.
3. τίς ἀτιμάζει καλς θες;
4. οὐς ἀτιμάζομεν πάτρην, φίλη γάρ ἐστιν.
5. βαίνουσιν ἐκ Κίλλης εἰς Χρσην.
6. καίουσι πυρς πολλς ἐν Χρσῃ ἐπὶ θαλάσσῃ;
7. ἔχομεν πολλς καὶ καλς βουλς.
8. καίετε πυρς ἐν πάτρῃ;
9. λύετον, λύεις, λύομεν, λύουσιν, λύετε.
10. ὀλέκομεν ψυχς πολλς καὶ κακς ἐν πάτρῃ φίλῃ.
11. τίς πέμπει θες ἐς Χρσην;
12. τελείετε βουλς καλς πάτρῃ φίλῃ.
13. τελείομεν βουλὴν φίλης θεᾶς.
14. τεύχομεν πυρήν.
15. τί φέρετε; τί φέρουσιν;

LH0504. *3 Traduceți în limba greacă:

1. Cine cântă hotărârile rele ale frumoaselor zeițe?
2. Urletul mării este plăcut sufletului zeiței din Chila.
3. Noi nu disprețuim pe zeița patriei (noastre) dragi.
4. Plecați de la Hrisa la Chila lângă mare?
5. Cele două zeițe vin din mare în Chila.
6. Ei ard două ruguri funerare în patria (lor).
7. Ei au multe planuri bune.
8. Dezlegăm, dezlegi, ei (doi) dezleagă, el dezleagă.
9. Zeița nimicește multe suflete rele.
10. Le însoțim pe zeițe în patria (noastră) dragă.
11. Ei împlinesc voința patriei (lor).
12. El face un rug funerar.
13. Ce aduce el?

*3 - Propozițiile în limba română de tradus în greacă sunt date în număr mare, pentru ca instructorul să aibă o gamă mai largă pentru selecție. Cei mai mulți vor alege trei sau patru dintre acestea ca fiind mai reprezentative pentru scopurile lor; unii vor alege poate mai puține, alții ar putea dori să le folosească pe toate.

Lecția 6 Lecția 4