Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Gramatică / Fonologie / Referințe

GH075. Eliziunea. O vocală finală scurtă (foarte rar și diftongii αι și οι) este de obicei suprimată atunci când cuvântul următor începe cu o vocală sau un diftong. Acest fenomen se numește eliziune. Omisiunea se marchează printr-un apostrof ('); de exemplu, στέμματ' ἔχων (de la στέμματα ἔχων), având cunună, οἴκαδ' ἱκέσθαι (οἴκαδε ἱκέσθαι), a sosi acasă, ἐπ' ὤμων (ἐπὶ ὤμων), pe umeri.