Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 7

Recapitulare

LH0701. Recapitulați cu atenție tot ce s-a studiat în lecțiile anterioare.

LH0702. Vocabular

ἀγλαός, ή, όνluminos, strălucitor, splendid, glorios
ἀείδω cânt, laud (mai ales prin cântare)
Ἄις(nοminativul nu se folosește) Hades, zeul lumii de jos
ἄλγοςsuferință, durere, necaz
ἀν-(ἀ- înaintea unei consoane), prefix privativ, exprimă negarea, ne-, a-, fără
ἀνά, ἄνadv. și prep. cu gen., dat. și ac., pe, de-a lungul, prin; adv., pe; cu dat., pe, de-a lungul; cu ac., prin
ἁνδάνωplac, mulțumesc (cu dat., GH496)
ἀ-περείσιος, η, ονnelimitat, nemăsurat
ἄποινα, ων, τάrăsplată/răsplăți
ἀ-τιμάζωdisprețuiesc, insult
αὐτόςînsuși, același
Ἀχαιός, οῦ, ὁaheu, grec
ἈχιλλεύςAhile
βαίνωvin, plec, umblu
βουλή, ῆς, ἡhotărâre, voie, părere, sfat, consiliu
γάρ conj. post. pentru că, de fapt
δαίςporție, sărbătoare, banchet
δέdar, și, pentru că, astfel
δεινός, ή, όνcumplit, îngrozitor, crunt, primejdios
εἰς (ἐς)adv. și prep. cu ac., la, în, până când
εἰσί(ν)(ei) sunt
ἐκ (ἐξ)adv. și prep. cu gen. din
ἐλώριον, ου, τοpradă
ἐν(ί), εἰνadv. și prep. cu dativ în, între
ἐπίadv. și prep. (cu gen., dat. și ac). Cu gen., deasupra, împrejur, către, dintre, pe când; cu dat., deasupra, înăuntru, împotriva sau asupra cuiva, la, lângă, când, pe urmă, după; cu ac., la, către, împotriva
ἐστί(ν)(el, ea) este
ἔχει(el, ea) are, deține
ἔχουσι(ν)(ei) au, dețin
ἔχωam, dețin, țin
ΖεύςZeus, tată și rege al zeilor și al oamenilor
ἦν(el, ea) era
ἥρωςerou, războinic puternic, protector, salvator
ἦσαν(ei) erau
θάλασσα, ης, ἡmare
θε, ᾶς, ἡzeiță
θεός, οῦ, ὁzeu, divinitate
θυμός, οῦ, ὁinimă, suflet, spirit, curaj, pasiune
ἴφθιμοςviteaz, puternic
καίși, de asemenea, chiar
καίωard
κακός, ή, όνrău, sărac, urât, ticălos, fricos
καλός, ή, όνbun, nobil, arătos, viteaz, frumos
Κίλλα, ης, ἡChila, un oraș în Troada
κλαγγή, ῆς, ἡțipăt, răget, zgomot
κύωνcâine
λαός, οῦ, ὁpopor, mulțime de oameni, oștire, ostași
λύωdezleg, eliberez, rup, distrug
μῆνιςmânie, furie
μυρίοι, αι, αfără număr, nenumărați
νοῦσος, ου, ἡmolimă, boală
οἰωνός, οῦ, ὁ pasăre (de pradă), vultur, semn prevestitor
ὀλέκωucid, distrug, nimicesc
ὅςcine, care, ce
οὐ (οὐκ, οὐχ)nu
οὐλόμενοςblestemat, distructiv
πάτρη, ης, ἡpatrie, ținut natal
πέμπωtrimit, însoțesc, conduc
Πηληιάδηςfiul lui Peleu, Ahile
πολλός, ή, όνmult, mulți, numeros
προϊάπτωa împinge înainte, a trimite
πυρή, ῆς, ἡrug (funerar)
στρατός, οῦ, ὁoaste, tabără militară
τέși, de asemenea
τελείωrealizez, împlinesc
τεύχωfac, execut, confecționez, pricinuiesc, pregătesc
τί(neutru) care? ce? de ce?
τίθημιa pune, a așeza, a pricinui
τίς(m., f.) cine? care? ce?
φέρωsufăr, port, duc
φίλος, η, ονdrag, plăcut, iubit
Χρση, ης, ἡHrisa, un oraș din Troada
ψυχή, ῆς, ἡsuflet, spirit, suflare, viață, spirit

Observație: Nu se va găsi în lecțiile de citire niciun cuvânt care să nu fi fost dat în vocabularele de lecție. Dacă studentul memorează cu precizie toate cuvintele din fiecare vocabular de lecție, nu va fi necesar să consulte vocabularul general de la sfârșitul acestui material.

LH0703. Traduceți în limba română:

1. ἀείδομεν θεν θαλάσσης δεινῆς κλαγγῇ πολλῇ.
2. οὐκ ἀτιμάζουσι θεούς.
3. βοιλαὶ Ἀχαιῶν οὐχ ἁνδάνουσι θεᾷ καλῇ θυμῷ.
4. βαίνει ἐκ στρατοῦ Ἀχαιῶν εἰς Κίλλαν καὶ φέρει ἀπερείσι' ἄποινα θεῷ.
5. νοῦσος κακὴ βαίνει ἀνὰ στρατὸν καὶ τεύχει πολλοὺς Ἀχαιοὺς ἑλώρια οἰωνοῖσιν.
6. καὶ θεοὶ καὶ θεαὶ ὀλέκουσι λαὸν Ἀχαιῶν.
7. τίς Ἀχαιῶν ἔχει θυμὸν κακόν;
8. ἦσαν πολλαὶ θεαὶ ἐνὶ θαλάσσῃ;
9. καίει πυρς ἐπὶ θαλάσσῃ.
10. λύετε στρατὸν Ἀχαιῶν.
11. πάτρη ἐστὶ φίλη ψυχῇ μυρίων Ἀχαιῶν.
12. τίς πέμπει στρατὸν ἐκ Κίλλης εἰς Χρσην;
13. βουλὴ κακή ἐστιν, ἁνδάνει δὲ θεᾷ θυμῷ.
14. τί ἀείδετε;

LH0704. Traduceți în limba greacă:

1. Aheii cântă pe frumoasa zeiță a teribilei mări.
2. Noi nu disprețuim zeii, pentru că ei sunt dragi sufletelor (noastre).
3. Planurile armatei sunt plăcute zeiței în sufletul (ei) nobil.
4. Mulți ahei pleacă din tabără și aduc zeilor nenumărate răsplăți glorioase.
5. Molima rea nimicește poporul și face oștirea pradă pentru numeroase păsări.
6. Noi nu cântăm, căci nu este plăcut sufletului zeiței.