Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 3

Substantive de declinarea I

LH0301. Învățați:
1) principiile formării substantivelor de declinarea I: GH126-158.
2) declinarea lui βουλή, καλὴ βουλή (GH159-162) și scrieți declinarea lui κλαγγή și Χρύση.
3) regulile sintaxei: GH470, 511, 525.

LH0302. Vocabular

βουλή, ῆς, ἡ *1 hotărâre, voie, părere, sfat, consiliu
δεινή cumplită, îngrozitoare, cruntă, primejdioasă
ἐν(ί), εἰν adv. și prep. cu dativ în, între
ἔχει (el, ea) are, deține
ἔχουσι(ν) *2 (ei) au, dețin
ἦν (el, ea) era
ἦσαν (ei) erau
καί și, de asemenea, chiar
κακή rea, săracă, urâtă, ticăloasă, fricoasă, netrebnică
καλή bună, nobilă, arătoasă, curajoasă, frumoasă
κλαγγή, ῆς, ἡ țipăt, răget, zgomot
τίς (m., f.) cine? care? ce?
τί (neutru) care? ce? de ce?
Χρση, ης, ἡ Hrisa, un oraș din Troada
φίλη dragă, plăcută, iubită


Aristion
Piatra funerară a lui Aristion
Muzeul național, Atena
Descoperită lângă Marathon în 1838. Aparține secolului VI î.H. Este incorect numită "Războinicul de la Marathon".

*1 - Forma substantivului care se găsește în Vocabular este de regulă nominativul singular, urmat de terminația de genitiv singular pentru a indica declinarea, și de pronumele ὁ, ἡ, τό pentru a indica genul, GH137-138.
*2 - ν eufonic, GH061.

Cuvinte românești derivate: dinozaur, dinornis, cacografie, cacofonie, caligrafie, Caliope, Filadelfia, filantropie.

LH0303. Traduceți în limba română:

1. βουλαὶ *3 καλαὶ καὶ κακαί.
2. τίς ἔχει βουλὴν *3 καλήν;
3. τί ἔχουσιν *4;
4. καλαὶ βουλαὶ *3 ἦσαν φίλαι.
5. τίς ἦν καλή;
6. δεινὴ κλαγγὴ *3 ἐν Χρύσῃ καλῇ;
7. ἔχουσι βουλὰς καλὰς καὶ φίλας.
8. τί ἦν κλαγγὴ δεινὴ ἐν Χρύσῃ καλῇ;
9. κακῆς βουλῆς.
10. κακῇς βουλῇς.
11. κακάων βουλάων.
12. κακὴ βουλή, κακῇ βουλῇ, κακὴν βουλήν, κακὰς βουλάς.

LH0304. Traduceți în limba greacă:

1. Ale hotărârilor *3 bune și rele.
2. Pentru hotărârea *3 cea bună.
3. Cine are hotărârea *3 cea rea?
4. Era un zgomot cumplit în fromoasa Hrisa.
5. Era bună hotărârea *3?
6. Hotărârile *3 erau rele.

*3 - GH160.
*4 - ν eufonic, GH061.