Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 4

Substantive de declinarea I (continuare)

LH0401. Învățați declinarea lui θεά, zeiță, și θάλασσα, mare (GH163), și recapitulați paradigmele pentru βουλή și καλὴ βουλή, GH159-162.

LH0402. Vocabular

γάρ conj. post. *1 pentru că, de fapt
δέ conj. post. dar, și, astfel, căci
εἰσί(ν) *2 (ei) sunt
ἐκ (ἐξ) *3 adv. și prep. cu gen. din
ἐπί adv. și prep. (cu gen., dat. și ac). Cu gen., deasupra, împrejur, către, dintre, pe când; cu dat., deasupra, înăuntru, împotriva sau asupra cuiva, la, lângă, când, pe urmă, după; cu ac., la, către, împotriva
ἐστί(ν) *2 (el, ea) este
θάλασσα, ης, ἡ mare
θε, ᾶς, ἡ zeiță
Κίλλα, ης, ἡ Chila, un oraș în Troada
οὐ (οὐκ, οὐχ) *4 nu
πάτρη, ης, ἡ patrie, ținut natal
πολλή multă, multe, numeroase
πυρή, ῆς, ἡ rug (funerar)
ψυχή, ῆς, ἡ suflet, suflare, viață, spirit

*1 - Un cuvânt postpozitiv nu se află niciodată la începutul propoziției, ci stă de obicei în poziția a doua.
*2 - Aceste cuvinte sunt enclitice, GH053-054.
*3 - ἐκ înaintea unei consoane, ἐξ înaintea unei vocale.
*4 - οὐ inaintea unei consoane, οὐκ înaintea unui spirit lin, οὐχ înaintea unui spirit aspru, GH027-030.

Cuvinte românești derivate: talasocrație, patriotic, pirolatrie, pirotehnic, pirogravură, psihologie, psihoterapie, psihic.

LH0403. Traduceți în limba română:

1. καλὴ θε ἔχει βουλὴν καλήν;
2. καλαὶ θεαί *5 εἰσι *5 φίλαι ψυχῇ θεᾶς θαλάσσης δεινῆς.
3. Κίλλα καὶ Χρση εἰσὶ *6 καλαὶ καὶ φίλαι θεῇσι θαλασσων.
4. καλὴ θε οὐκ ἔχει ψυχὴν κακήν.
5. καλή *5 ἐστι *5 θε, ἔχει δὲ ψυχὴν κακήν.
6. δεινὴ κλαγγή *5 ἐστιν *5 ἐκ θαλάσσης.
7. Κίλλα καὶ Χρση ἦσαν ἐπὶ θαλάσσῃ.
8. θεαὶ θαλάσσης εἰσὶ *6 φίλαι ψυχῇς πολλῃς, φίλαι γάρ *5 εἰσιν *5.
9. πάτρη καλή *5 ἐστι *5 φίλη πολλῇς ψυχῇς καλῇς.
10. ἐκ πάτρης κακῆς ἦν.
11. ἦσαν πυραὶ πολλαὶ ἐν φίλῃ πάτρῃ ἐπὶ δεινῇ θαλάσσῃ.
12. τίς οὐκ ἔχει καλὴν ψυχήν;


*5 - GH053-054.
*6 - GH055.

LH0404. Traduceți în limba greacă:

1. Sunt hotărârile bune dragi sufletelor zeițelor?
2. Ei au multe hotărâri, dar sunt rele.
3. Hotărârile sunt dragi sufletului frumoasei zeițe, pentru că sunt nobile.
4. Iubita zeiță a mării nu era în Chila.
5. Sunt multe ruguri funerare lângă mare în patria (noastră) dragă.
6. Cine era în Chila lângă mare?

Observație: Cuvintele din paranteză nu trebuie traduse.