Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 66

Iliada, 462-470

LH6601. Vocabular

αἶθ-οψ, οπος (despre metale, foc) strălucitor, sclipitor; (despre vin) roșu închis, negru; (despre fum) negru
δαί-νυμι, δαίσω, ἔδαισα* (ἐδαισάμην), ἐδαίσθην* (cf. δαίς) ospătez; sărbătoresc cu un ospăț, dau un ospăț pentru a marca un eveniment
ἐδητύς, ύος, ἡ mâncare, hrană
ἐπι-στέφ-ω, ἐπιστέψω*, ἐπέστεψα* (ἐπεστεφάμην), ἐπέστεμμαι*, ἐπεστέφθην* încununez, vărs (un lichid) de jur împrejur sau în cinstea; (med.) umplu până la buza vasului
ἔρος, ου, ὁ iubire, dragoste (pătimașă), sentiment erotic, pasiune; dorință, poftă, dor
κοῦρος, ου, ὁ copil, flăcău, tânăr; fiul stăpânului casei
κρητήρ, ῆρος, ὁ vasul în care se făcea amestecul de vin cu apă
λείβω, ἔλειψα fac o libație, torn o cupă din băutura de jerfă ca omagiu adus zeilor
μῆρον, ου, τό coapsă, osul coapsei
μιστύλ-λω tai în bucățele, toc mărunt
ὀβελός, οῦ, ὁ frigare
οἶνος, ου, ὁ (ϝοῖνος) vin
ὀπτά-ω, ὤπτησα, ὠπτήθην gătesc, frig, coc
πατέομαι* (πατ-, πατε-), ἐπασ(σ)άμην, πέπασμαι mănânc, gust
πεμπ-ώβολον, ου, τό furculiță mare cu cinci dinți
περι-φραδέως cu băgare de seamă, cu silință, cu îndemânare
πόνος, ου, ὁ osteneală, muncă, lucrare obositoare
πόσις, ιος, ἡ băutură; ospăț
ποτόν, οῦ, τό băutură sau orice se bea
σπλάγχνον, ου, τό organ intern
σχίζη, ης, ἡ despicătură de lemn, țandără de lemn pentru foc

Cuvinte românești derivate: edibilitate; Ștefan; Eros, erotic; crater; ponosit; simpozion, poțiune, potabil; splină

LH6602. Citiți și traduceți.

Iliada, 462-470

καῖε δ' ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ' αἴθοπα οἶνον
λεῖβε· νέοι δὲ παρ' αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρα κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μίστυλλόν τ' ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειραν,465
ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.
αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα
δαίνυντ', οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης.
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,470

Purtator de cupă
Purtator de cupă cretan
Frescă din palatul din Knossos. Tânărul poartă o cupă de argint ornamentată cu aur. Talia îi este strânsă cu un brâu, iar părul este închis la culoare și cârlionțat; profilul său este apropiat de cel clasic grecesc.

LH6603

462. αἴθοπα ϝοῖνον.
- ἐπί: GH548-549.

463. χερσίν: GH505, 509.

464. κατὰ μῆρα κάη: au fost arse; asta deoarece erau destinate zeilor, timp în care închinătorii gustau din măruntaie, participând astfel la jertfă.
- κατά: GH548-549.

465. τἆλλα: crază, GH087.

467. πόνου: GH487.

468. δαιτός: GH486.

469. πόσιος, ἐδητύος: GH479, 3.

470. ποτοῖο: GH486. Vinul era amestecat cu apă, exact așa cum este obiceiul la țăranii Greciei moderne. Grecii făceau amestecul în mod obișnuit folosind două părți de apă la trei părți de vin; Hesiod însă recomandă trei părți de apă la o parte de vin. Grecii de mai târziu, lipsiți de simplitatea rusticului poet, ziceau că aceasta ar fi mai potrivită ca băutură pentru pești decât pentru oameni.

Lecția 67 Lecția 65