Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 19

Infinitivul
Iliada, 22-27

LH1901.
Învățați toate formele, înțelesurile și utilizările infinitivelor, GH408, 414, 420, 607.

LH1902. Vocabular

Ἀγαμέμνων, ονος, ὁ Agamemnon, regele din Micene, fratele soțului Elenei, Menelau, și comandant șef al expediției aliate grecești împotriva Troiei.
αἰδέομαι (αἰδεσ-), αἰδέσ(σ)ομαι, ᾐδεσ(σ)άμην am respect, mă smeresc, mă rușinez
ἀφ-ί-ημι (ἡ-, ἑ-), ἀφήσω, ἀφῆκα (ἀφέηκα) dau drumul, arunc, azvârl
δηλ-νω zăbovesc, întârzii
εἶμι (εἰ-, ἰ-), εἴσομαι merg, mă duc, vin; prez., adesea cu înțeles de viit., voi veni, mă voi duce
ἔνθα acolo, atunci
ἐπ-ευ-φημέ-ω, ἐπευφήμησα primesc cu bucurie, mă învoiesc
ἤ (ῆέ) sau, decât, fie
ἢ ... ἤ ori ... ori, fie ... sau
κιχνω (κιχ-, κιχε-), κιχήσομαι, ἐκιχησάμην (ἔκιχον, ἐκίχην) întâmpin, găsesc
κρατερός, ή, όν tare, țeapăn, solid, aspru
μή nu, nu cumva
μῦθος, ου, ὁ cuvânt, poruncă, poveste
νῦν acum, în momentul de față; în mod obișnuit implică un contrast.
παρά, πάρ, παραί adv. și prep. cu gen., dat. și ac.; cu genitiv: provine de undeva, de către cine se face, sau de la cine provine ceva; cu dativ: lângă, aproape, dinainte; cu acuzativ: aproape, peste, în afară de
τέλλω (τελ-, ταλ-), ἔτειλα, τέταλμαι fac, produc, săvârșesc, completez/adaug
ὕστερος, η, ον în urmă, mai târziu, altă dată

Cuvinte românești derivate: eufemism, eufemistic; mitologie, mitic; paragraf, paralel; histerezis

LH1903. Traduceți în limba română:

1. ὅτε γέρων ἐλίσσετο πάντας Ἀχαιοὺς καὶ Ἀτρεΐδα μάλιστα, ἄλλοι μὲν πάντες Ἀχαιοὶ εἶπον αἰδεῖσθαι τὸν ἱερῆα καὶ δέχθαι ἀγλά' ἄποινα, ἀλλ' οὐχ ἥνδανεν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι θυμῷ, ἀλλ' ἀφίει γέροντα κακῶς, ἔτελλε δὲ κρατερὸν μῦθον.
2. Ἀγαμέμνων οὐ κιχήσεται γέροντα παρὰ κοίλῃσι νηυσίν, οὐ γὰρ δηθνει ἐν στρατῷ Ἀχαιῶν.
3. δηθνειν, αἰδεῖσθαι, έναι, εσθαι, ἰέναι, ἐπευφημέειν, ἐπευφημῆσαι, ἐπευφημήσειν, τέλλειν, τέλλεσθαι, κιχνειν, κιχνεσθαι, κιχήσεσθαι, κιχήσασθαι, μάχεσθαι, ἐκπέρθειν, ἐκπέρσειν, ἐκπέρσαι, ἐκπέρσασθαι, ἱκέσθαι, δέχεσθαι, δέξασθαι, ἅζεσθαι.

LH1904. Copiați, marcați metrica și traduceți.

Iliada, 22-27

ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ
αἰδεῖσθαί θ' ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·
ἀλλ' οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν·25
"μή σε γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω
ἢ νῦν δηθύνοντ' ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,

LH1905

22. μέν corelativ cu ἀλλ', vs. 24, prin care ἄλλοι πάντες Ἀχαιοί este pus în contrast cu Ἀτρεΐδης.

23. αἰδεῖσθαι = αἰδέεσθαι, GH084-085.
- θ' = τε, GH075, 082.
- καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα: GH673. αἰδεῖσθαι este un răspuns afirmativ la ἁζόμενοι al bătrânului preot în vs. 21. ἀγλαά furnizează un motiv pentru care ei erau atât de binevoitori să primească darurile.

24. ἀλλ' οὐκ pune acțiunea lui Agamemnon în contrast puternic cu cea a tuturor celorlalți Ahei (ἄλλοι μὲν πάντες).
- Ἀτρεΐδῃ: GH496, 676.
- ἥνδανε = ϝηνδανε = σϝηνδανε = Lat. suadeo, dulce etc..
- θυμῷ: GH509.

25. ἐπὶ ... ἔτελλεν: "tmesis", GH548-549.
- κακῶς: cu brutalitate (de asemenea cu răutate, adică cu consecințe dezastruoase).

26. "Să nu dau peste tine."
- κιχήω [κιχνω]: conjunctiv aor. act., I sg., cu μή, să nu cumva să vin, să nu dau peste tine.
- σέ [σύ]: ac. sg., pe tine.
- ἐγω este întotdeauna emfatic, GH261.

27. δηθοντ' = δηθοντα [δηθνω] și ἰόντα [εἰμί] sunt participii prez. act., ac. sg. masc. (determinând pe σε), zăbovind, întârziind.
- αὖτις ἰόντα: revenind, întorcându-te.
- ὕστερον: adv., GH281
- ἤ ὕστερον = ἠϝ ὕστερον.

Pentru a înțelege deplin această situație, trebuie să ne amintim că fata fusese capturată de greci într-o expediție de jaf în apropierea Troiei și, la împărțeala prăzii, ea a picat în partea lui Agamemnon, fiind acum în proprietatea acestuia. Așa că bătrânul preot nu are dificultăți în a-i câștiga pe toți ceilalți Ahei, care primesc bucuroși propunerea lui; Agamemnon însă, singurul care ar pierde ceva prin această tranzacție, nu este de acord. Se pare că el nu este gata să returneze un premiu prețios în schimbul câtorva bucăți de aur și argint, sau a unor vase și tigăi vechi și a rugăciunilor ieftine ale unui preot pios. Pietatea celorlalți greci și respectul lor față de preot sunt puse în puternic contrast cu acțiunea lui Agamemnon, singurul care arată răutate, și asta cu obstinație. Purtarea sa este lipsită de orice șansă de compensare, el fiind un păcătos fără evlavie care se și poartă brutal și urât cu preotul. Ca o consecință a tuturor acestor lucruri, după cum vom afla din desfășurarea ulterioară a evenimentelor, cei care suferă în principal vor fi soldații, care pier în număr mare, în timp ce Agamemnon scapă de molimă. Acesta este cu adevărat un neajuns artistic care ofensează simțul justiției poetice. Dar este necesar, pentru desfășurarea ulterioară a intrigii, ca regele să rămână în viață și, cum s-a dovedit de altfel de-a lungul istoriei, "când regele păcătuiește, poporul suferă".

Agamemnon este prea supărat ca ia în considerare vreunul din lucrurile spuse de preot și nici măcar nu-i mulțumește pentru rugăciunea ca expediția să fie încununată de succes și întoarcerea acasă să le fie cu bine (vs. 18-19), ci le consideră pe acestea ca pe ceva de la sine înțeles (vezi vs. 30 în lecția următoare). El nu-l respectă nici pe zeu și nici pe preot, preferând-o pe fată și nu darurile. Adresându-se preotului scurt, prin γέρον, bâtrâne, el nu ia în seamă apelul acestuia ca reprezentant al zeului.

LH1906. Traduceți în limba greacă:

1. Toți ceilalți Ahei nu vor primi cu bucurie să-l respecte pe preot și să accepte strălucitoarele daruri.
2. Noi am primit cu bucurie să o eliberăm pe fiica iubită a preotului.
3. A o elibera pe fiica bătrânului nu a fost pe placul lui Agamemnon în sufletul său.
4. Regele l-a respins pe bătrân cu asprime și a adăugat o poruncă tare.
5. Agamemnon nu l-a găsit pe bătrân lângă corăbiile scobite, căci acesta nu a zăbovit.
6. Respect, lupt, zăbovesc, trimit, am trimis, primesc cu bucurie, găsesc, săvârșesc, jefuiesc, accept, sunt acceptat, sunt jefuit.