Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Gramatică / Sintaxă / Referințe

GH514. Un acuzativ care restrânge forța unui verb la o parte, un personaj, o calitate, sau un atribut al subiectului poate urma multor verbe care sunt intranzitive sau reflexive ca înțeles. Acesta este acuzativul părții afectate, sau acuzativul de specificare și poate de asemenea să însoțească un substantiv, un adjectiv, sau chiar o întreagă propoziție; de exemplu, πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς, Ahile picioare-iuți (literal: Ahile cel iute în ce privește picioarele), χωόμενος κῆρ, mâniat în inimă, οὔ ἑθέν ἐστι χερείων, οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ' ἂρ φρένας οὐδέ τι ἔργα, ea nu-i este mai prejos, nici la trup, nici la statură, nici la minte și nici în vreo lucrare.