Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 64

Iliada, 436-449

LH6401. Vocabular

βωμός, οῦ, ὁ (cf. βαίνω) platformă ridicată, suport; bază a unei statui, pedestal, soclu; altar, altar ridicat pe o bază
ἑξείης la/pe rând, unul după altul, în urma
ἐύδμητος, η, ον bine clădit, bine construit
εὐνή, ῆς, ἡ culcuș, așternut, pat; patul de pe urmă (mormânt), loc de odihnă; pl. αἱ εὐναί: pietre-ancore (pietre aruncate de la proră, folosite drept ancoră)
κῆδος, εος, τό îngrijorare, neliniște, tristețe
οὐλο-χύτη, ης, ἡ orz vărsat
πολύ-στονος, η, ον vrednic de multe suspinuri
ποντο-πόρος, ον călător pe mare
πρυμνήσιον, ου, τό odgoanele cu care se ținea corabia legată pe uscat de pupă
ῥηγμν, ῖνος, ἡ (cf. ῥήγνυμι , rup) țărm de mare stâncos, unde se sparg valurile
ὑπέρ, ὑπείρ (adv.) peste; (prep.) (+ gen.) (de) deasupra, de dragul; (+ ac.) peste, dincolo de
*χερνίπτω (νιβ-) (χερίπτομαι), χερνίψω, ἐχέρνιψα, ἐχερνίφθην mă spăl pe mâini înainte de jertfă; stropesc cu apă de curățire jertfa sau uneltele de jertfire; curăț

LH6402. Citiți și traduceți.

Iliada, 436-449

ἐκ δ' εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι' ἔδησαν·
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης,
ἐκ δ' ἑκατόμβην βῆσαν ἑκηβόλῳ Ἀπόλλωνι·
ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο.
τὴν μὲν ἔπειτ' ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς440
πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει, καί μιν προσέειπεν·
ὦ Χρύση, πρό μ' ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ' ἱερὴν ἑκατόμβην
ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν ὄφρ' ἱλασόμεσθα ἄνακτα,
ὃς νῦν Ἀργείοισι πολύστονα κήδε' ἐφῆκεν.445
ὣς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δὲ δέξατο χαίρων
παῖδα φίλην. τοὶ δ' ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην
ἑξείης ἔστησαν ἐύδμητον περὶ βωμόν,
χερνίψαντο δ' ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο.

LH6403

436. Dat fiind faptul că grecii nu rămân mult timp, ei pur și simplu își ancorează corabia și n-o trag din apă pe țărm, cum ar face-o altfel. κατὰ δὲ πρυμνήσι' ἔδησαν, adică nava a fost condusă vâslind până în apropierea țărmului și apoi întoarsă pentru a sta cu pupa spre uscat. Pupa a fost legată apoi de țărm prin intermediul funiilor (πρυμνήσια), iar prora a fost fixată pentru a nu se balansa, cu ajutorul pietrelor de ancorare (εὐναί), legate de niște funii și aruncate de fiecare parte a corăbiei cât mai departe în larg.

438. βῆσαν: cauzativ, GH569.

439. νηός: GH487.

440. ἐπὶ βωμὸν ἄγων: pentru a-l face pe zeu martor la tranzacție.
- ἄγων, GH618, 2.

441. ἐν χερσὶ τίθει poate însemna pur și simplu "a dat-o în gija", tot așa cum, într-o altă situație, poetul spune: (zise) ῥα καὶ ἵππον ἄγων μεγαθμου Νέστορος υἱὸς ἐν χείρεσσι τίθει Μενελου. (Străduiți-vă să traduceți această frază!!)

443. ἀγέμεν: infinitiv pentru a indica un scop, GH607, 10.

444. ῥέξαι: infinitiv pentru a indica un scop, GH607, 10.
- λασόμεθα GH300.

447. τοί [ὁ, ἡ, τό]: nom. pl. masc.

449. χερνίψατο: și-au spălat mâinile, nu pentru că ar fi fost murdare, ci pentru a se conforma ceremoniei religioase.


Lecția 65 Lecția 63