Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 21

Participiul mediu și pasiv
Iliada, 33-37

LH2101
1) Învățați toate formele de participiu mediu și pasiv ale lui λύω, GH235-246, 415, 521.
2) Recapitulați participiul activ, GH509, și memorați toate cele unsprezece forme de participiu astfel încât să puteți da nominativul singular (toate genurile) pentru toate acestea, împreună cu înțelesul lor.

LH2102. Vocabular

ἀκέων, ουσα, ον tăcut
ἀμφι-βαίνω (βαν-, βα-), ἀμφιβήσω (ἀμφιβήσομαι), ἀμφέβησα (ἀμφέβην), ἀμφιβέβηκα înconjor, împresor, ocrotesc
ἀπ-άνευθε(ν) departe, deoparte
ράομαι, ρήσομαι, ἠρησάμην adresez o rugă, invoc, blestem
ἀργυρό-τοξος, η, ον cu arc de argint
γεραιός, ή, όν bătrân; masc. ca substantiv, om bătrân
δείδω (δϝι, δϝει-, δϝοι-), δείσομαι, ἔδεισα, δέδοικα (δείδια) mă tem, mi-e frică
ἔπειτα apoi, prin urmare
ἠΰκομος, ον cu plete frumoase
θς, θινός, ἡ plajă nisipoasă, țărm
κί-ω vin, mă duc, plec
πολύ-φλοισβος, ον care vâjâie, vuiește
τίκτω (= τι-τεκω; τεκ-, τοκ-), τέξω, ἔτεκον, τέτοκα* produc, nasc
φημί (φη-, φα-), φήσω, ἔφησα*, imperf. act. ἄφην, med. ἐφάμην spun, zic
ὥς (ὦς, ὡς) astfel, așa; ὣς ... ὣς, după cum ... așa

Cuvinte românești derivate: toxic, intoxicație; cometă, coamă; politeism, politehnică; profet, eufemism

LH2103. Traduceți în limba română:

1. Ἀγαμέμνων ὣς ἔφατο, ὁ δὲ γέρων δείσας ἐπείθετο μθῳ κρατερῷ (GH496), ἀκέων δ' ἔβη παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, ἔπειτα δὲ κιὼν ἀπάνευθεν ὁ γεραιὸς ἠράετο πολλὰ (GH280-281) ἄνακτι Ἀπόλλωνι, τὸμ ἠύκομος Λητὼ ἔτεκεν.
2. Ἀπόλλων ἄναξ ἔκλυε ἱερῆος ραομένου (GH484), τὸν γὰρ ἐφίλησε.
3. ἑκηβόλος θεὸς ἀμφιβαίνει Χρσην φίλην.
4. μήνιος (GH611) Ἀχιλῆος προϊαψσης πολλς ψυχς ἡρώων Ἄιδι τευνξσης δ' αὐτοὺς ἑλώρια κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα βουλὴ Διὸς ἐτελείετο.
5. τευχόμενος, τευξόμενος, τευξάμενοι, μαχομένης.
6. γέρων ἦλθε θος ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν λυσόμενος θύγατρα.
7. πάντες Ἀχαιοὶ λσουσι παῖδα φίλην γέροντος, ἁζόμενοι υἱὸν Διὸς ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα.
8. γῆρας ἔπεισι τὴν ἐνὶ οἴκῳ Ἀγαμέμνονος Κλυταιμ(ν)ήστρης τε ἐποιχομένην ἱστόν.

LH2104. Copiați, marcați metrica și traduceți.

Iliada, 33-37

ὣς ἔφατ', ἔδεισεν δ' ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ.
βῆ δ' ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης.
πολλὰ δ' ἔπειτ' ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ' ὃ γεραιὸς35
Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ·
κλῦθί μευ, ἀργυρότοξ', ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας

LH2105

33. ἔδεισεν = ἔδϝεισεν
- : demonstrativ, ca în vs. 35 de mai jos, bătrânul.
- μθῳ GH496.

34. βῆ = ἔβη
- ἀκέων ... πολυφλοίσβοιο sunt puse în contrast intenționat. Acest cuvânt, descriind marea agitată care urlă, este ales probabil pentru a simboliza tumultul nesfârșit al sufletului preotului, în contrast cu calmul său exterior. πολυφλοίσβοιο este un cuvânt onomatopeic, adică sunetul cuvântului sugerează și imită înțelesul acestuia, astfel că poetul, folosind această expresie, îl face pe ascultător să audă urletul mării.

35. πολλά GH280-281
- ἠρᾶθ' = ἠρᾶτο = ἠράετο [ράομαι] GH075, 082, 084-085
- ἀπάνευθε: desigur, bătrânul preot are un motiv foarte practic să se îndepărteze suficient de mult, și anume ca Agamenon să nu-l audă.

36. τέκε = ἔτεκε
- ϝάνακτι, protector, paznic.
- τόν: relativ; posibil să fi fost considerat ca demonstrativ, GH528, 3, Observație

37. κλῦθι [*κλεύω]: imperat. aor. act., II sg., ascultă!
- μευ [ἐγώ]: gen. sg., GH484.
- ἀργυρότοξ'(ε) este desigur vocativ. Chemându-l în calitatea sa de zeu arcaș, preotul are deja în minte felul de răspuns pe care îl dorește la rugăciunea sa. Ar vrea ca zeul să-i ucidă pe greci cu săgețile lui. Desigur că arcul lui Apolon trebuie să fie dintr-un metal prețios, ca să se potrivească demnității unui zeu. Citiți din nou explicațiile la versetul 15, LH1605.
- ἀμφιβέβηκας: perfectul se va traduce prin prezent, ocrotești. Este imaginea unui luptător care-și întinde piciorul peste un camarad căzut pentru a-l proteja, sau a unui animal care-și apără puiul în fața unei primejdii.

LH2106. Traduceți în limba greacă:

1. Astfel a vorbit Agamemnon, iar bătrânul s-a supus poruncii aspre, pentru că s-a temut (folosiți participiul aorist).
2. Ei au mers tăcuți de-a lungul țărmului mării care vuia, și plecând s-au rugat mult stăpânului (lor) Apolon, pe care Leto cea cu plete frumoase i l-a născut lui Zeus.
3. Apollon cel cu arc de argint i-a auzit pe greci rugându-se, căci erau dragi sufletului său.
4. Mulți oameni bătrâni au venit din Troia în tabăra Aheilor pentru a răscumpăra pe fiii (lor) dragi.
5. Aheii vor elibera pe cei doi fii ai preotului și vor accepta darurile strălucitoare, pentru că îi venerează pe zeii care au locuințe olimpiene.
6. Bătrânețea va veni asupra fiicelor lui Priam în timp ce ele vor țese la război în casele fiilor Aheilor.