Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 12

Recapitulare

LH1201. Memorați numele și ordinea literelor alfabetului grecesc, GH001.

LH1202. Recapitulați toate formele prezentate în lecțiile precedente și însușiți-vă vocabularul de mai jos.

LH1203. Vocabular

ἀγλαός, ή, όνluminos, strălucitor, splendid, glorios
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον conduc, duc, aduc
ἀείδω, ἀείσω, ἤεισα cânt, laud (mai ales prin cântare)
ἀλλάdar, cu toate acestea
ἄλλῃaltundeva
ἄλλος, η, ονalt, un altul
ἀν-(ἀ- înaintea unei consoane), un prefix neseparabil ("alfa privativ"), exprimă negarea, ne-, a-, fără
ἀνά, ἄνadv. și prep. cu gen., dat. și ac., pe, de-a lungul, prin; adv., pe; cu dat., pe, de-a lungul; cu ac., prin
ἀνα-βαίνω (βαν-, βα-), ἀναβήσω (ἀναβήσομαι), ἀνέβησα (ἀνέβην)mă sui, urc, mă îmbarc
ἀνάσσω (ϝανακ-), ἀνάξω, ἤναξαcu gen., GH485, stăpânesc (peste), apăr, protejez
ἁνδάνω (σϝαδ(ε)), ἁδήσω, ἔαδον (εὔαδον)plac, mulțumesc (cu dat., GH496)
ἀ-περείσιος, η, ονnelimitat, nemăsurat
ἄποινα, ων, τάdaruri de răscumpărare
ἀπο-λύω, ἀπολσω, ἀπέλυσαdezleg, eliberez
Ἀργεῖος, ου, ὁargian, locuitor din Argos
ἄριστος, η, ονcel mai bun, cel mai nobil, cel mai viteaz, superlativ al lui ἀγαθός, ή, όν, bun
ἀ-τιμάζω (τιμαδ-), ἀτιμάσω*, ἠτμασαdisprețuiesc, insult
Ἀτρεΐδης, αο (εω), ὁfiul lui Atreus; de obicei, cu referire la Agamemnon
αὖτιςiar, din nou
αὐτός, ή, όînsuși, același
Ἀχαιός, οῦ, ὁaheu, grec
βαίνω (βαν-, βα-), βήσω (βήσομαι), ἔβησα (ἔβην)vin, plec, umblu
βουλή, ῆς, ἡhotărâre, voie, părere, sfat, consiliu
γάρ conj. post. pentru că, de fapt
Δαναός, οῦ, ὁgrec
δέ(postpozitiv) dar, și, pentru că, astfel
-δεcu ac. (GH288, 4) spre
δεινός, ή, όνcumplit, îngrozitor, crunt, primejdios
διάadv. și prep. cu gen. și ac., prin, datorită, prin (intermediul); adv., între, printre; cu gen., prin; cu ac., prin, prin intermediul, din pricina, în timpul
δι-φιλος, η, ονdrag lui Zeus
δῖος, α, ονdivin, ceresc, slăvit
εἴρω (ϝερ-, ϝρη-, ϝεπ-), ἐρέω, εἶπον (ἔειπον)spun, zic
εἰςadv. și prep. cu ac., la, în, până când
εἰσί(ν)(ei) sunt
ἐκ (ἐξ)adv. și prep. cu gen. din
ἑκατόμ-βη, ης, ἡhecatombă, jertfă religioasă; un număr de animale (inițial, o sută de vite), oferite ca jertfă
ἐκεῖνος, η, ον= κεῖνος, η, ο, acela, el, ea
ἑκη-βόλος, ου, ὁțintaș, epitet al lui Apollo. Inițial, acesta a fost un adjectiv.
ἑλώριον, ου, τόpradă
ἐμός, ή, όν(al) meu
ἐν(ί), εἰνadv. și prep. cu dativîn, între
ἐπίadv. și prep. (cu gen., dat. și ac). Cu gen., deasupra, împrejur, către, dintre, pe când; cu dat., deasupra, înăuntru, împotriva sau asupra cuiva, la, lângă, când, pe urmă, după; cu ac., la, către, împotriva
ἔργον, ου, τό (ϝεργον)lucrare, realizare
ἐς= εἰς
ἐστί(ν)(el, ea) este
ἔχω (σεχ-, σχ-, σχε-, GH103, 119), ἕξω (σχήσω), ἔσχονam, dețin, țin
ἦν(el, ea) era
ἦσαν(ei) erau
θάλασσα, ης, ἡmare
θάνατος, ου, ὁmoarte
θε, ᾶς, ἡzeiță
-θενsufix de separație (GH212, 288, 3) din, de la
θεός, οῦ, ὁzeu, divinitate
θυμός, οῦ, ὁinimă, suflet, spirit, curaj, pasiune
Ἴλιος, ου, ἡ(1) Ilium, Troia; (2) Troada - regiunea din jurul Troiei
καίși, de asemenea, chiar
καί ... καίatât ... cât și, nu doar ... ci și
καίω (καυ-, καϝ-, και-), καύσω*, ἔκηαard
κακός, ή, όνrău, sărac, urât, ticălos, fricos
καλός, ή, όνbun, nobil, arătos, viteaz, frumos
κατα-καίω (καυ-, καϝ-, και-), κατακαύσω*, κατέκηαard, pârjolesc
κεῖνος, η, ο = ἐκεῖνος, η, ο
Κίλλα, ης, ἡChila, un oraș în Troada
κλαγγή, ῆς, ἡțipăt, răget, zgomot
*κλεύω (κλευ-, κλεϝ-, κλυ-), -, ἔκλυονcu genitiv, GH484, aud, ascult
Κλυταιμ(ν)ήστρη, ης, ἡClitemnestra, soția lui Agamemnon, conducătorul grecilor în războiul troian. Ea s-a dovedit necredincioasă soțului ei în absența acestuia și l-a ucis la întoarcerea lui acasă.
λαός, οῦ, ὁpopor, mulțime de oameni, oștire, ostași
λύω, λσω, ἔλυσαdezleg, eliberez, rup, distrug
μαντοσύνη, ης, ἡdar al profeției
μεγάθυμος, η, ονcu suflet mare, viteaz
μετ-έειπον (ϝεπ-)aorist II, vorbesc între, mă adresez, vorbesc către
μυρίοι, αι, αfără număr, nenumărați
νοῦσος, ου, ἡmolimă, boală
ὁ, ἡ, τόacesta, aceea; el, ea; cine, care, ce
οἶκος, ου, ὁcasă, cămin, locuință
οἰωνός, οῦ, ὁ pasăre (de pradă), vultur, semn prevestitor
ὀλέκωucid, distrug, nimicesc
Ὀλύμπιος, η, ονolimpian
Ὄλυμπος, ου, ὁOlimp
ὅς, ἥ, ὅcine, care, ce
ὅτε(ori)când
οὐ (οῦκ, οὐχ)nu
οὕνεκα (οὗ-ἕνεκα)pentru că
ὄχαde departe, mult, considerabil
πάτηρ, ης, ἡpatrie, ținut natal
πείθω (πειθ-, ποιθ-, πιθ-), πείσω, ἔπεισα (πέπιθον)conving, câștig
πέμπω (πεμπ-, πομπ-), πέμψω, ἔπεμψαtrimit, însoțesc, conduc
Πηληιάδης, αο (εω)fiul lui Peleu, Ahile
πολλός, ή, όνmult, mulți, numeros
Πρίαμος, ου, ὁPriam, regele Troiei
προσ-έειπονaorist II (ϝεπ-), m-am adresat, am vorbit către
πυρή, ῆς, ἡrug (funerar)
σκῆπτρον, ου, τόsceptru, toiag
σός, σή, σόν(al) tău
στρατός, οῦ, ὁoaste, tabără militară
τέ(enclitic, postpozitiv) și, de asemenea, τέ ... τέ (sau τέ ... καί, sau καί ... τέ) atât ... cât și, nu numai ... cât și
τελείω (τελεσ-), τελέω (τελέσ(σ)ω), ἐτέλεσ(σ)αrealizez, împlinesc
τεύχω (τευχ-, τυχ-, τυκ-), τεύξω, ἔτευξα (τέτυκον)fac, execut, confecționez, pricinuiesc, pregătesc
τίς, τί(neutru) cine? care? ce? τί de ce?
τότεatunci, în acel moment
φέρω (φερ-, οἰ-, ἐνεκ-), οἴσω, ἤνεικαsufăr, port, duc
φιλέ-ω, φιλήσω, ἐφίλησαiubesc, prețuiesc
φίλος, η, ονdrag, plăcut, iubit
χολόω, χολώσω, ἐχόλωσαmă înfurii, mă mânii
χρσεος, η, ονaur, din aur
Χρση, ης, ἡHrisa, un oraș din Troada
Χρσης, αο (εω)Hrises, numele unui preot
ψυχή, ῆς, ἡsuflet, spirit, suflare, viață, spirit

Observație: În tot acest material, cuvintele precedate de un asterisc (*) sunt forme asumate; cele urmate de un asterisc sunt atice, analoage unor forme homerice cunoscute, dar care nu se găsesc la Homer; cele urmate de un dublu asterisc (**) sunt atice, non-analoage formelor homerice; cele urmate de semnul de pumnal (†) nu sunt epice sau atice, ci sunt ionice sau lirice; cele urmate de o cratimă (-) sunt teme (GH128-130).