Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ pentru începători


Lecția 69

Iliada, 490-499

LH6901. Vocabular

ἄκρος, η, ον cel mai înalt, de sus, din vârf; cel mai din afară, de deasupra, la suprafață; de la capăt, din margine, din vârf, extrem
ἄρχ-ω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι*, ἤρχθην* conduc, sunt în frunte, comand; stăpânesc, domnesc, guvernez, dețin puterea, conduc, cârmuiesc; conduc pe un drum, arăt calea, ghidez; încep, mă apuc, sunt capul, sunt la origine
ἄτερ cu gen. GH492, fără; departe de; fără a pune la socoteală, în lipsa, cu excepția
αὖθι în același loc, chiar aici; pe loc, îndată
υτή, ῆς, ἡ strigăt, urlet, zbieret, strigăt de luptă, luptă; larmă (a luptei), vuiet, zarvă
εὐρύοπα cu glas care ajunge până departe, tunător (epitet al lui Zeus)
ἐφετμή, ῆς, ἡ poruncă, îndemn, ordin, dispoziție, recomandare, cerere
ἠέριος, η, ον de dimineață
κορυφή, ῆς, ἡ creștetul capului; vârf de munte; vârf, capăt; coroană
Κρονίδης, αο, ὁ fiul lui Cronos, Zeus
κυδι-άνειρα care înalță bărbații
λήθ-ω cu gen., GH484, scap din vedere; (med.) uit
ποθέ-ω, ποθήσω*, ἐπόθεσα (ἐπόθησα*) poftesc, doresc a mai vedea, a redobândi ceva, îmi lipsește cineva
πολυ-δειράς, άδος cu multe creste
πωλέ-ομαι, πωλήσομαι merg adesea undeva, frecventez, vin, mă întorc
φθι-νύθ-ω mă stric, mă veștejesc, mă topesc; mă sfârșesc, mă împuținez

Cuvinte românești derivate: acropolă, acrobat, acrocarp, acrospor, acromegalie; corifeu; Lethe, letal, letargie

LH.6902 Citiți și traduceți.

Iliada, 490-499

οὔτε ποτ' εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν490
οὔτε ποτ' ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ
αὖθι μένων, ποθέεσκε δ' ἀυτήν τε πτόλεμόν τε.
ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ' ἠώς,
καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
πάντες ἅμα, Ζεὺς δ' ἦρχε· Θέτις δ' οὐ λήθετ' ἐφετμέων495
παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ' ἥ γ' ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης,
ἠερίη δ' ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
εὗρεν δ' εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο.

LH6903

490. κυδιάνειραν: acest epitet al adunării indică o libertate de discuție considerabilă și o tendință spre democrație, atât de caracteristică Greciei de mai târziu.
- πωλέσκετο: formă iterativă, GH400.

492. υτήν: întotdeauna din trei silabe (după cum se vede din poziția spiritului) și nu trebuie confundat cu αὐτήν [αὐτός, ή, ό], ea (însăși).
Ahile era un mare războinic și își găsea cea mai mare plăcere în luptă, ceea ce făcea ca inactivitatea sa forțată să fie deosebit de frustrantă.

491-492. φθινύθεσκε, ποθέεσκε: forme iterative, GH400.

493. ἐκ τοῖο"din acel foarte important (moment)", adică momentul când Ahile s-a retras din conflict și a implorat-o pe mama sa să obțină pentru el satisfacție din partea lui Zeus, începutul urgiei, ziua în care s-au certat, moment atât de important pentru acțiunea întregii Iliade.

495. ἐφετμέων: GH484.
- ἦρχε: ca domn și stăpân, el mergea în frunte, în timp ce grupul de femei și toate celelalte divinități veneau în urmă.

497. οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε: GH519. Cerul și Olimpul, noțiuni care în acele vremuri erau amestecate. Olimpul era atât de înalt încât vârful lui ajungea la cer, dincolo de nori, unde, în cerul strălucitor și însorit, erau locuințele zeilor. Cerul și Olimpul par a se folosi ca sinonime aici, ca de altfel oriunde altundeva la Homer, fără să aibă o imagine consecventă în mintea poetului.

498. ἄλλων: GH492.

499. κορυφῇ GH509. Imaginea lui Zeus așezat pe un vârf îndepărtat al Olimpului, departe de restul familiei, imediat după întoarcerea lor dintr-o lungă călătorie, este bine conturată. Acest lucru este absolut esențial pentru scena cu Tetis care urmează, căci Hera n-ar fi permis ca aceasta să aibă loc și nici Tetis n-ar fi fost atât de neînțeleaptă încât s-o încerce în prezența acesteia. Pe de altă parte, după cum vom vedea în scurtă vreme, Zeus avea o viață casnică nefericită și probabil a venit aici pentru a găsi un pic de liniște.

Lecția 70 Lecția 68