Vasile Stancu

Curs de greacă biblică pentru începători

Referințe

0321. ν eufonic

Când terminaţia -ουσι a persoanei a III-a plural a verbului se află fie înaintea unei vocale, fie la sfârşit de propoziţie, i se adaugă un ν, numit ν eufonic. Astfel, avem βλέπουσιν ἀποστόλους. Uneori se adaugă un ν eufonic chiar şi înaintea unui cuvânt care începe cu o consoană. Astfel, atât λύουσι δούλους cât şi λύουσιν δούλους sunt corecte. Nu trebuie să se presupună că acest ν eufonic apare la sfârşitul fiecărui verb care se termină într-o vocală atunci când cuvântul următor începe cu o vocală. Dimpotrivă, el apare doar în foarte puţine situaţii, care trebuie asimilate pe măsură ce sunt întâlnite. (audio)