Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Lecții / Referințe

LH1602. Vocabular

Ἀπόλλων (πόλλων GH071), ωνος, ὁ Apolon
ρητήρ preot, care se roagă
δύο (δύω) doi
ἔρχομαι (ἐρχ-, ἐλε-, ἐλευθ-, ἐλυθ-), ἐλεύσομαι, ἦλθον (ἤλυθον) vin, merg
θοός, ή, όν iute, rapid
θυγάτηρ, τέρος (τρός), ἡ fiică
κοσμήτωρ, ορος, ὁ comandant
λίσσομαι (λιτ-), -, ἐλ(λ)ισάμην (ἐλιτόμην) cer, implor
μάλιστα cel mai mult, în mod special, cu orice preț
νηῦς, νηός (νεός), ἡ corabie
πᾶς, πᾶσα, πᾶν tot
στέμμα, ματος, τὸ cunună
χείρ, χειρός, ἡ mână, braț

Observație: Prima formă a unui verb regulat care apare în vocabular (prez. act. indic. pers. I sg.) de obicei de termină în , cum ar fi ἀείδω, λύω, ἔχω, dar există verbe la care aceasta se termină în -μι, ca de exemplu ἵστημι, τίθημι, δίδωμι, ἵημι. Forma corespunzătoare pentru toate verbele deponente se termină desigur în -μαι, ca de exemplu μάχομαι, ἔρχομαι, λίσσομαι.

Cuvinte românești derivate: dual, diadă; cosmetică, cosmogonie, cosmologie; naval, nautic; panteism, pandemoniu, panoplie, panoramă; chirografie, chirurg.