Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Gramatică / Sintaxă / Referințe

GH496. Multe din verbele care sunt tranzitive în unele limbi moderne, sunt intranzitive în limba greacă și primesc dativul. Verbele din această categorie sunt în principal acelea care se referă la a servi, a beneficia, a apăra, a ajuta, a plăcea, a se supune, a avea încredere, a satisface, a sfătui, a îndemna, și antonimele acestora; de asemenea, cele care se referă la abuz, mânie, certare, invidie, prietenie, dușmănie, reproș, amenințare etc., ca de exemplu, βασιλῆι χολωθεῖς, mâniindu-se pe rege, οὐκ Ἀτρεΐδῃ ἥνδανε θυμῷ, nu a fost plăcut fiului lui Atreus în sufletul lui, μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο, ca nu cumva sceptrul și cununa zeului să nu-ți folosească, ἐπείθετο μθῳ, s-a supus poruncii, μοὶ ἀρήξειν, să mă apere pe mine, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι, când se mânie pe un supus, ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε, dar eu te-ameninț astfel, μήνι' Ἀχαιοῖσιν, ține mânia pe ahei.

...

GH509. Dativul, cu sau fără o prepoziție, este folosit pentru a indica locul unde are loc o acțiune. Este folosit în legătură cu orașe și țări, cu marile diviziuni ale lumii, cu zonele principale ale acțiunii, cu părțile unui lucru sau ale corpului uman, după verbe care implică localizarea sau timpul și după unele verbe de mișcare unde ne așteptăm la un acuzativ cu prepoziție. Exemple: οὐχ ἥνδανε θυμῷ, nu i-a fost plăcut sufletului, τόξ' ὤμοισιν ἔχων, având arcul pe umeri, τοῖσι δ' ἀνέστη Κάλχας, iar Calhas s-a ridicat dintre ei, μὴ κλέπτε νόῳ, să nu furi în inima ta, ἄμφω θυμῷ φιλέουσα, iubindu-i pe amândoi în inima sa, φρεσὶ θει, el se mânie în mintea sa, ἥμενον κορυφῇ, așezat pe vârf, μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν, pentru a-i ajuta pe troieni în luptă, δεκάτῃ δ' ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς, dar în a zecea (zi) Ahile a chemat oastea în adunare, δωδεκάτῃ δ' ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε, dar într-a douăsprezecea (zi) el va veni la Olimp, πολλς δὲ ψυχς Ἄιδι προΐαψεν, și a trimis multe suflete în Hades, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν, și s-o pui în inimă, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι, iar ei duc daruri domnului, κάππεσον ἐν Λήμνῳ, am ajuns în Lemnos.