Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Gramatică / Sintaxă / Referințe

Cazul Genitiv

Genitivul grecesc reprezintă două cazuri mai vechi (GH157):
1) genitivul propriu-zis, care arată clasa căreia o persoană sau un lucru îi aparține;
2) genitivul ablativ (anterior, ablativ), exprimând de obicei separarea, sursa, cauza.

GH479. Unele dintre cele mai comune utilizări ale genitivului sunt:
1) Posesia; de exemplu, ψυχς ἡρώων, sufletele războinicilor, Διὸς βουλή, voia lui Zeus, ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, la corăbiile aheilor: genitiv posesiv.
2) Subiectul unei acțiuni sau sentiment; de exemplu, μῆνιν Ἀχιλῆος, mânia lui Ahile, (adică simțită de Ahile): genitiv subiectiv.
3) Obiectul unei acțiuni sau sentiment; de exemplu, Ἀχιλλῆος ποθή, nevoia de Ahile, πόσιος καὶ ἐδητύος ἔρον, dorința de mâncare și băutură: genitiv obiectiv.
4) Material sau conținut; de exemplu, πυραὶ νεκύων, ruguri de cadavre, ἑκατόμβας ταύρων ἠδ' αἰγῶν, hecatombe de tauri și capre: genitiv de material.
5) Măsura timpului, a spațiului sau a valorii (prețului); de exemplu, κούρης Χρυσηΐδος ἄποινα δέξασθαι, a accepta răsplățile pentru fata Hriseis: genitiv de preț.
6) Cauza sau originea; de exemplu, εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται, se supără din pricina unei promisiuni (neonorate), χωόμενον γυναικός, necăjit de dragul unei femei: genitiv de cauză.
7) Întregul, după cuvinte care indică o parte; de exemplu, τίς θεῶν;, care dintre zei? τὸ πλεῖον πολέμοιο, partea mai mare a războiului: genitiv partitiv.

...

GH494. Un substantiv și un participiu care nu sunt strâns legate gramatical de restul propoziției pot sta prin ele însele în cazul genitiv. Această construcție se numește genitiv absolut. Exemple: αὐτοῦ κινηθέντος, pornind zeul, ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο, până ce eu mai trăiesc și mai văd pe pământ. Vezi GH611.