Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Gramatică / Fonologie / Referințe

GH022. O silabă este natural lungă dacă conține o vocală lungă sau un diftong. Ea este lungă prin poziție atunci când vocala sa este urmată de două sau mai multe consoane, sau de o consoană dublă (GH018).