Vasile Stancu

GREACA HOMERICĂ / Gramatică / Fonologie / Referințe

GH008. Restul consoanelor se pot pronunța conform GH001, dar γ, înainte de μ, ν, γ, χ sau ξ este numit gamma nazal și se pronunță conform secțiunii dedicate pronunției.

...

GH015. Acestea pot fi și ele împărțite în trei clase, corespunzând celor trei clase de oclusive: - μ: labială - ν: dentală (linguală) - γ nazal: palatală (guturală)