Vasile Stancu

New Testament Greek for Beginners (Lesson VII - audio samples)

89. Exercises

I.1. οἰ μαθηταὶ τῶν προφητῶν μένουσιν ἐν τῷ κόσμῳ.
2. οἱ κακοὶ βάλλουσιν λίθους εἰς τὸν οἶκον τῶν μαθητῶν.
3. ὁ θεὸς πέμπει τοὺς ἀγγέλους εἰς τὸν κόσμον.
4. ὁ προφήτης πέμπει τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου ἐκ τῶν οἶκων εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
5. ὁ θεὸς ἐγείρει τοὺς νεκροὺς ἐκ θανάτου.
6. λαμβάνετε τὰ καλὰ δῶρα ἀπὸ τῶν τέκνων.
7. ἄγομεν τὰ τέκνα ἐκ τῶν οἴκων.
8. μετὰ τοὺς ἀγγέλους πέμπει ὁ θεὸς τὸν υἱόν.
9. μετὰ τῶν ἀγγέλων ἄγει ὁ κύριος τοὺς δικαίους εἰς τὸν οὐρανόν.
10. διὰ τῶν ὁδῶν τῆς ἐρήμου φέροσιν οἱ δοῦλοι τὰ δῶρα εἰς ἄλλον τόπον.
11. διὰ τῶν γραφῶν τῶν προφητῶν γινώσκομεν τὸν κύριον.
12. διὰ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ ἐγείρει ὁ κύριος τοὺς νεκρούς.
13. φέρουσιν τοὺς νεκροὺς εἰς τὴν ἔρημον.
14. οἱ μαθηταὶ διδάσκουσι τὰ ἀγαθὰ τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.
15. ὁ κύριος λέγει παραβολὴν τοῖς μαθηταῖς ἐν τῷ ἱερῷ.
16. διὰ τὴν ἀλήθειαν βλέπουσιν οἱ προφήται τὸν θάνατον.
17. ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἄγουσιν οἱ μαθηταὶ τοὺς ἀγαθοὺς δούλους καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν προφητῶν πρὸς τοὺς μικροὺς οἴκους τῶν μαθητῶν.
18. διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ φέρομεν τὰ κακά.
19. διὰ τὰς ψυχὰς τῶν ἀδελφῶν βλέπει κακά.
20. καλὸς ὁ οὐρανός· κακὸς ὁ κόσμος.